Bước đầu làm quen: Giới thiệu về Trung tâm nghiệp vụ thông minh

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tổ chức của bạn có dữ liệu, nhiều dữ liệu, và có thể lưu trữ dữ liệu trong nhiều định dạng, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu, email thư và các tệp bảng tính. Nghiệp vụ thông minh tâm site và các công cụ giúp bạn tổ chức dữ liệu đó trong một cách hữu ích và trình bày dữ liệu đó dưới dạng thông tin có ý nghĩa.

Trung tâm nghiệp vụ thông minh là một trang Web dựng sẵn, hoặc mẫu site, được tối ưu hóa để giúp bạn quản lý các thành phần làm việc của nghiệp vụ thông minh (BI) báo cáo: phiếu ghi điểm, bảng điều khiển, kết nối dữ liệu, danh sách trạng thái, chỉ báo trạng thái, v.v... Bạn có thể tùy chỉnh một trang Trung tâm nghiệp vụ thông minh rất giống như bạn thích, hoặc bạn có thể chỉ cần bắt đầu bằng cách sử dụng công cụ dựng sẵn của nó.

Trung tâm nghiệp vụ thông minh là nơi tuyệt vời để bắt đầu. Bạn có thể xem các ví dụ của các thành phần BI khóa, chẳng hạn như sổ làm việc Excel Services để phân tích, biểu đồ và kiểu khác nhau của bảng điều khiển. Và, để tìm hiểu thêm về bất kỳ ví dụ, bạn có thể bấm vào nối kết nằm kết nối với các bài viết có thêm thông tin. Ngoài ra, thư viện mục đích đặc biệt có sẵn sàng để bạn dùng để tạo kết nối dữ liệu, quản lý nội dung cho các dịch vụ PerformancePoint hoặc SharePoint BI, và lưu trữ bảng điều khiển hoàn tất.

Trung tâm Trí tuệ Thương nghiệp được tối ưu hóa để lưu trữ các thành phần BI

Trang chủ nghiệp vụ thông minh có hai Pa-nen chính: thông tin tài nguyên trong Pa-nen Trung tâm, và nối kết đến các thư viện dựng sẵn trong Pa-nen khởi động nhanh ở bên trái của màn hình.

Trong bài viết này

Pa-nen tâm – ví dụ và nối kết đến thông tin hữu ích

Thư viện bảng điều khiển

Thư viện kết nối dữ liệu

Thư viện tài liệu

Danh sách nội dung PerformancePoint

Tạo một Site nghiệp vụ thông minh mới

Bước tiếp theo

Pa-nen tâm – ví dụ và nối kết đến thông tin hữu ích

Bảng điều khiển trung tâm của trang chủ Trung tâm nghiệp vụ thông minh cung cấp cho bạn một tổng quan nhanh về các tính năng đặc biệt. Nói chung, Pa-nen thông tin cung cấp ví dụ về công cụ BI chẳng hạn như chỉ báo trạng thái, công cụ phân tích và bảng tính, và bảng điều khiển. Bạn có thể tìm thấy thông tin về các công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ là một phần của mỗi cài đặt SharePoint với một giấy phép doanh nghiệp. Ngoài ra, các Pa-nen thông tin chứa nối kết đến thông tin về dịch vụ PerformancePoint, cung cấp dịch vụ công cụ rất phức tạp và hiệu quả cho phân tích và theo dõi hiệu suất.

Phần

Mô tả

Theo dõi hiệu suất then chốt

Trong Pa-nen Màn hình khóa hiệu suất , bạn có thể tìm thấy các nối kết đến thông tin về các phương pháp khác nhau để theo dõi hiệu suất, danh sách trạng thái SharePoint và phiếu ghi điểm trong dịch vụ PerformancePoint.

  • Danh sách trạng thái SharePoint được nhanh chóng và dễ dàng tạo

  • Phiếu ghi điểm PerformancePoint cung cấp dịch vụ cấu trúc phân cấp phức tạp và kết nối đến báo cáo phân tích đặc biệt.

Xây dựng và chia sẻ báo cáo

Trong Pa-nen xây dựng và chia sẻ báo cáo , bạn có thể tìm thấy nối kết đến thông tin về Excel Services, và về các công cụ trực quan hóa tương tác trong dịch vụ PerformancePoint.

  • Excel Services cho phép bạn thiết kế giải pháp vấn đề của bạn trong Excel, công cụ BI phổ biến nhất trên thế giới. Bạn có thể xây dựng bảng tính, Pivottable, và biểu đồ, và sau đó phát hành các báo cáo vào SharePoint.

  • Công cụ trực quan hóa dữ liệu trong dịch vụ PerformancePoint bao gồm biểu đồ và đồ thị được nối kết để chỉ định các chỉ số hiệu suất then chốt, bản đồ chiến lược, bản đồ được nối kết địa lý và nhiều tùy chọn khác.

Tạo bảng điều khiển

Trong Pa-nen Tạo bảng điều khiển , bạn có thể tìm thấy các nối kết đến thông tin về cách tạo bảng điều khiển bằng cách sử dụng công cụ trong SharePoint một mình, hoặc bằng cách dùng công cụ trong dịch vụ PerformancePoint.

Các nối kết trong bảng này bao gồm bắt đầu bằng cách dùng PerformancePoint Services, giúp mở trang chủ cho các dịch vụ PerformancePoint.

Để bắt đầu ngay lập tức, bạn có thể bấm chạy ' trình thiết kế bảng điều khiển hoặc bạn có thể theo dõi nối kết để bắt đầu bài viết này có thể giúp bạn tạo phiếu ghi điểm, phân tích cây, bảng điều khiển, và biểu đồ phân tích và lưới.

Đầu trang

Thư viện bảng điều khiển

Ở cấp độ của nhất cơ bản, bảng điều khiển là trang phần Web chỉ chứa một tập hợp các chỉ báo, dữ liệu, hoặc đồ họa. Vì vậy, thư viện bảng điều khiển là một thư viện được tối ưu hóa để lưu trữ và tạo trang phần Web. Bao gồm bảng điều khiển PerformancePoint và trang phần Web với danh sách trạng thái cho chỉ báo trạng thái SharePoint.

Khi bạn tạo một bảng điều khiển bằng cách dùng trình thiết kế bảng điều khiển, Dịch vụ PerformancePoint tự động lưu trữ bảng điều khiển trong thư viện bảng điều khiển. Bạn có thể nhập bảng điều khiển đã được tạo trước đó bằng cách dùng PerformancePoint Services, hoặc dùng lệnh ruy-băng trên bảng điều khiển danh sách trang để tạo một bảng điều khiển mới từ một trang phần Web. Để biết thông tin về cách tạo một bảng điều khiển hoặc tính năng BI trong dịch vụ PerformancePoint, hãy xem bắt đầu: PerformancePoint Dashboard Designer.

Bạn có thể cũng sử dụng lệnh ruy-băng trên bảng điều khiển danh sách trang để tạo một trang phần Web với danh sách trạng thái để hiển thị chỉ báo trạng thái SharePoint, và sau đó thêm biểu đồ, bộ lọc, và nội dung các phần web khác nếu cần. Để biết thêm thông tin về cách tạo một trang phần Web với danh sách trạng thái, hãy xem bắt đầu với chỉ báo trạng thái SharePoint.

Đầu trang

Thư viện Kết nối Dữ liệu

Thư viện kết nối dữ liệu cho phép bạn xác định kết nối nguồn dữ liệu một lần, và sau đó sử dụng lại chúng trong bất kỳ phần Web trên trang. Thư viện kết nối dữ liệu hỗ trợ tệp PerformancePoint nguồn dữ liệu, tệp kết nối dữ liệu Office (.odc) và kết nối dữ liệu chung (UDC).

Để biết thông tin về cách tạo một tệp Office kết nối dữ liệu, hãy xem một hoặc nhiều trong các bài viết sau đây:

Để biết thông tin về cách tạo một nguồn dữ liệu hoặc tính năng BI trong dịch vụ PerformancePoint, hãy xem bắt đầu: PerformancePoint Dashboard Designer.

Đầu trang

Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu đóng vai trò như một thư viện Trung tâm cho bảng tính, danh sách SharePoint, văn bản tài liệu, và nhiều. Để giúp đảm dễ dàng tìm thấy thông tin, bạn có thể tạo thư mục trong thư viện này. Ví dụ, bạn có thể muốn tạo một thư mục cho "Excel báo cáo - tài chính" hoặc "Danh sách trạng thái để theo dõi",

Bạn cũng có thể tạo thư viện tùy chỉnh. Để biết thêm thông tin, hãy xem giới thiệu về thư viện.

Đầu trang

Danh sách nội dung PerformancePoint

Danh sách nội dung PerformancePoint được thiết kế để lưu trữ các dịch vụ PerformancePoint phiếu ghi điểm và báo cáo thành phần một nhà phân tích sẽ tạo ra bằng cách dùng trình thiết kế bảng điều khiển. Ví dụ như minh họa này cho thấy một thư viện nội dung PerformancePoint có chứa chỉ số hiệu suất then chốt (KPI), phiếu ghi điểm và báo cáo.

Thư viện nội dung PerformancePoint được tối ưu hóa cho phiếu ghi điểm, KPI và báo cáo.

Đầu trang

Tạo một Site nghiệp vụ thông minh mới

Người sở hữu trang SharePoint có thể tạo một trung tâm nghiệp vụ thông minh tại bất kỳ lúc nào bằng cách chọn mẫu site Trung tâm nghiệp vụ thông minh trong hộp thoại Trang mới .

Bộ sưu tập Tạo Site cung cấp nhiều mẫu site dựng sẵn.

Để tùy chỉnh dữ liệu nào có thể xem ai là người, bạn có thể kết nối nhiều phần Web bộ lọc để hiện có phần Web trên một trang bảng điều khiển để thay đổi dạng xem dữ liệu. Ví dụ, người quản lý doanh số cho một khu vực có thể được trình bày với một dạng xem của số liệu bán hàng khác nhau từ dạng xem cho người quản lý doanh số khu vực khác.

Đầu trang

Bước Tiếp theo

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×