Bật tính năng phát hành lịch để mọi người có thể chia sẻ thông tin

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Với Office 365, người dùng có thể phát hành lịch của mình lên Internet để những người bên ngoài tổ chức có thể thấy các lịch đó.

Người dùng có thể chọn tự động phát hành lịch của mình lên Internet. Tuy nhiên, là người quản trị, bạn có thể quyết định rằng bạn không thấy thoải mái khi để người bên ngoài tổ chức nhìn thấy thông tin lịch của người dùng của mình. Trong trường hợp đó, bạn có thể tắt tính năng Phát hành lịch.

  1. Đi đến Quản trị> Thiết đặt dịch vụ >Email, lịch, và liên hệ

  2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

    • Bật phát hành Lịch để người dùng có thể phát hành lịch của người đó cho các liên hệ bên ngoài.

    • Tắt Phát hành lịch để ngăn không cho người dùng phát hành lịch của người đó cho các liên hệ bên ngoài.

Có sự khác biệt nào giữa phát hành lịch, chia sẻ lịch và truy cập đại diện?

  • Phát hành lịch sẽ tạo ra các URL mà người dùng có thể cung cấp cho những người bên ngoài tổ chức của bạn. Một URL cho phép người nhận đăng ký lịch của bạn bằng cách dùng Outlook hoặc Outlook Web App và URL kia cho phép người nhận xem lịch của bạn trong trình duyệt Web. Mỗi người dùng sẽ kiểm soát số lượng chi tiết mà những người khác có thể nhìn thấy.

  • Chia sẻ lịch cho phép người dùng mời mọi người trong tổ chức xem lịch của họ. Những người chia sẻ lịch có thể xác định số lượng chi tiết mà người nhận có thể nhìn thấy. Nếu người dùng không chia sẻ lịch của họ, những người khác trong tổ chức vẫn có thể nhìn thấy thông tin rảnh hoặc bận; người dùng có thể cho phép người nhận truy cập nhiều chi tiết hơn khi họ chia sẻ lịch của họ. Nếu người khác dùng Outlook hoặc Outlook Web App, họ có thể hiển thị lịch của bạn cạnh lịch của họ. Bạn không thể chia sẻ lịch của mình với những người ở ngoài tổ chức trừ khi tổ chức của bạn và tổ chức của họ được liên kết thông qua Office 365 hoặc Exchange. Để tìm hiểu thêm về chia sẻ lịch, hãy xem Chia sẻ lịch của bạn.

  • Truy nhập đại diện cho phép người dùng Outlook trao quyền cho người nào đó để xem tất cả các chi tiết của các cuộc hẹn và lên lịch cuộc họp thay mặt của họ. Ủy quyền truy nhập có sẵn trong Outlook nhưng không có trong Outlook Web App. Để tìm hiểu thêm về mới access, hãy xem cho phép người khác quản lý thư và lịch của bạn.

Bạn cũng có thể xem các video sau:

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×