Bật Tự hoàn tất có Xem trước trong Excel 2016

Bật Tự hoàn tất có Xem trước trong Excel 2016

Tự hoàn tất có Xem trước sẽ được bật theo mặc định và sẽ tự động điền dữ liệu của bạn khi bắt được một mẫu hình. Tuy nhiên, nếu nó không hoạt động như mong đợi, đây là cách bạn có thể kiểm tra xem Tự hoàn tất có Xem trước đã được bật chưa.

  1. Bấm Tệp > Tùy chọn.

  2. Bấm Nâng cao và đảm bảo đã đánh dấu chọn cho hộp Tự động Tự hoàn tất có Xem trước.

    Tùy chọn bật Tự hoàn tất có Xem trước nếu tính năng này đã bị tắt

  3. Bấm OK và khởi động lại sổ làm việc của bạn.

Bắt đầu Tự hoàn tất có Xem trước theo cách thủ công

Nếu Tự hoàn tất có Xem trước được bật lên nhưng không bắt đầu tự động khi bạn nhập dữ liệu khớp với một mẫu hình, bạn có thể thử khởi động theo cách thủ công bằng cách bấm Dữ liệu > Tự hoàn tất có Xem trước hoặc bằng cách nhấn Ctrl+E.

Tùy chọn Tự hoàn tất có Xem trước trên ribbon

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×