Báo giá chứng khoán và dữ liệu địa lý

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể nhận dữ liệu chứng khoán và địa lý trong Excel. Bạn chỉ cần nhập văn bản vào ô và chuyển đổi văn bản thành kiểu dữ liệu Chứng khoán hoặc kiểu dữ liệu Địa lý. Đây là hai kiểu dữ liệu mới và được coi là kiểu dữ liệu được liên kết vì có kết nối với nguồn dữ liệu trực tuyến. Kết nối đó cho phép bạn hiển thị lại những thông tin phong phú, thú vị mà bạn có thể làm việc cùng và làm mới.

Lưu ý: Ngày 12 tháng 6 2018: Tính năng này được thực hiện sẵn dùng cho các khách hàng trên cơ sở dần qua một vài ngày hoặc tuần. Nó trước tiên sẽ sẵn dùng cho người dự Office nội bộ , và mới hơn để người đăng ký Office 365 . Nếu bạn là một thuê bao Office 365, đảm bảo rằng bạn có phiên bản mới nhất của Office.

Chứng khoán

Cột A có chứa tên công ty và biểu tượng, cột B có chứa giá trị Giá và cột C có chứa giá trị Thay đổi

Trong hình trên, các ô có tên công ty trong cột A chứa kiểu dữ liệu Chứng khoán. Đó là bởi vì chúng có biểu tượng này: Biểu tượng bản được ghi liên kết cho Cổ phiếu . Kiểu dữ liệu Chứng khoán được kết nối với nguồn trực tuyến có chứa nhiều thông tin hơn. Cột B và C đang trích xuất thông tin đó. Cụ thể, các giá trị và biến động về giá cả được trích xuất từ kiểu dữ liệu Chứng khoán trong cột A.

Địa lý

Cột A có chứa các biểu tượng và tên quốc gia, cột B có chứa giá trị Dân số và cột C có chứa Giá xăng

Trong ví dụ này, cột A chứa các ô có kiểu dữ liệu Địa lý. Biểu tượng Biểu tượng bản ghi được liên kết cho Địa lý cho biết điều này. Kiểu dữ liệu này được kết nối với một nguồn trực tuyến có chứa nhiều thông tin hơn. Cột B và C đang trích xuất thông tin đó. Cụ thể, giá trị dân số và giá xăng được trích xuất từ kiểu dữ liệu Địa lý trong cột A.

1. Nhập văn bản

Ô A1 có chứa "Quốc gia" và các ô từ A2 đến A4 chứa tên quốc gia: Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển

Nhập văn bản vào ô. Trong ví dụ này, chúng tôi muốn dữ nhận liệu dựa trên địa lý nên đã nhập tên quốc gia. Nhưng bạn cũng có thể nhập tên tỉnh, lãnh thổ, tiểu bang, thành phố, v.v. Nếu bạn muốn thông tin chứng khoán, hãy nhập tên công ty, tên quỹ, ký hiệu chứng khoán, v.v.

2. Tạo bảng

Tab Chèn, nút Bảng

Mặc dù không bắt buộc nhưng chúng tôi khuyên bạn nên tạo bảng Excel. Chọn ô bất kỳ trong dữ liệu của bạn và đi đến Chèn > Bảng. Nhờ thao tác này mà sau đó việc trích xuất thông tin trực tuyến sẽ trở nên dễ dàng hơn.

3. Chọn ô

Bốn ô được chọn, mỗi ô có tên một quốc gia

Chọn các ô bạn muốn chuyển đổi thành kiểu dữ liệu.

4. Chọn kiểu dữ liệu

Tab Dữ liệu, nút Cổ phiếu và Địa lý

Trên tab Dữ liệu, bấm vào Cổ phiếu hoặc Địa lý.

5. Các biểu tượng xuất hiện

Bốn ô, mỗi ô có một biểu tượng bản đồ và tên một quốc gia

Nếu Excel tìm thấy kết quả khớp giữa văn bản trong các ô và nguồn trực tuyến của chúng tôi, ứng dụng sẽ chuyển đổi văn bản của bạn thành kiểu dữ liệu Chứng khoán hoặc kiểu dữ liệu Địa lý. Văn bản đã được chuyển đổi sẽ có biểu tượng chứng khoán: Biểu tượng bản được ghi liên kết cho Cổ phiếu và biểu tượng địa lý: Biểu tượng bản ghi được liên kết cho Địa lý

6. Thêm cột

Trường Dân số được chọn trong menu

Bấm nút Thêm cột Nút Thêm cột , sau đó bấm tên trường để biết thêm thông tin, chẳng hạn như tổng thểtrích xuất. Nếu bạn không thấy nút này, hãy đảm bảo thực hiện theo các bước 1 và tạo một bảng Excel đầu tiên.

Lưu ý: Nếu bạn thấy Biểu tượng dấu chấm hỏi thay vì một biểu tượng thì có nghĩa là Excel đang gặp khó khăn trong việc khớp văn bản của bạn với dữ liệu trên các nguồn trực tuyến của chúng tôi. Hãy sửa mọi lỗi chính tả và khi bạn nhấn Enter, Excel sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm một thông tin phù hợp. Hoặc bấm vào Biểu tượng dấu chấm hỏi và một ngăn lựa chọn sẽ xuất hiện. Bạn có thể tìm kiếm dữ liệu cần thiết bằng một hoặc hai từ khóa, sau đó bấm Chọn.

Bạn có thể làm nhiều hơn nữa

Ô có bản ghi được liên kết cho Pháp, biểu tượng bấm con trỏ; hiện thẻ

Sau khi bạn chuyển đổi văn bản thành các kiểu dữ liệu Chứng khoán hoặc Địa lý, một biểu tượng sẽ xuất hiện trong ô. Hãy bấm vào biểu tượng để xem thẻ. Thẻ sẽ hiển thị danh sách trườnggiá trị tương ứng. Tùy thuộc vào dữ liệu mà có thể có nhiều cặp trường/giá trị mà bạn có thể xem và làm việc cùng.

Ví dụ trong hình này, thẻ cho Pháp được hiển thị. Thủ đô là một trong những trường có sẵn cho Pháp. Và Paris là giá trị cho trường đó. Lãnh đạo là một trường khác với tên của các nhà lãnh đạo là các giá trị.

Nếu bạn muốn xem thêm các cặp trường/giá trị, hãy cuộn xuống bên trong thẻ. Nếu bạn muốn biết trường và giá trị đến từ đâu, hãy cuộn đến cuối thẻ, rồi bấm vào liên kết đến nguồn.

Nếu dữ liệu của bạn nằm trong bảng Excel, bạn có thể truy xuất thêm thông tin bằng cách thêm các cột trích xuất thông tin từ các kiểu dữ liệu Chứng khoán hoặc Địa lý.

1. Chọn một ô trong bảng

Ô bản ghi được liên kết được chọn trong bảng

Hãy đảm bảo rằng dữ liệu của bạn nằm trong bảng Excel, rồi chọn một ô trong bảng.

2. Thêm cột

Con trỏ bấm vào nút Thêm cột

Bấm vào nút Thêm cột xuất hiện ở góc trên bên phải của bảng.

3. Chọn trường

Trường Dân số được chọn trong menu

Một menu sẽ xuất hiện với danh sách các trường sẵn có. Chọn một trường mà bạn quan tâm.

4. Một cột mới sẽ được tạo

Đã thêm cột mới, giá trị lấy từ bản ghi được liên kết

Một cột bảng mới sẽ được tạo, hiển thị các giá trị cho trường đó.

5. Thực hiện lại quy trình đó

Cột thứ hai của dữ liệu đã được thêm

Lặp lại quy trình đó để tải thêm nhiều dữ liệu.

6. Một cột mới khác

Một cột mới khác được thêm vào bảng

Một cột mới khác được thêm, hiển thị giá trị cho trường mà bạn chọn.

Mẹo: Khi dữ liệu của bạn nằm trong bảng Excel, bạn không phải sử dụng nút Thêm cột. Thay vào đó, hãy bắt đầu nhập một đầu cột mới. Ví dụ, nếu bạn đã nhập Dân số làm đầu cột, Excel sẽ tự động truy xuất trường Dân số cho các kiểu dữ liệu gần nhất ở bên trái. Điều tương tự cũng diễn ra với các hàng: Nhập một hàng mới và nếu có thông tin trùng khớp được tìm thấy trực tuyến, Excel sẽ kết nối và trả về các trường có sẵn.

Ô A2 có chứa từ "Pháp"; ô B2 có chứa =A2. và menu tự hoàn chỉnh công thức xuất hiện với các trường từ bản ghi được liên kết

Bạn cũng có thể viết công thức sử dụng các giá trị từ các kiểu dữ liệu Chứng khoán hoặc Địa lý. Thao tác này có thể hữu ích nếu dữ liệu của bạn không có trong bảng.

Chỉ cần sử dụng toán tử dấu chấm (.) để yêu cầu Excel sử dụng trường kiểu dữ liệu làm tham số. Trong ví dụ này, chúng tôi đã nhập =A2. và sau đó menu Tự động Hoàn tất của Excel xuất hiện, hiển thị các trường có sẵn cho "Pháp". Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Cách viết công thức tham chiếu đến kiểu dữ liệu.

Mẹo và thủ thuật

Nhấn Ctrl+Shift+F2.

Nhấn Alt + Shift + F10 để mở menu Thêm cột. Sau đó sử dụng các phím mũi tên để di chuyển đến trường và nhấn Enter để chọn một trường.

Các kiểu dữ liệu Chứng khoán và Địa lý được coi là kiểu dữ liệu được liên kết. Đó là bởi vì chúng tham chiếu đến một nguồn dữ liệu trực tuyến. Sau khi bạn chuyển đổi văn bản thành kiểu dữ liệu được liên kết, kết nối dữ liệu ngoài sẽ được thiết lập trong sổ làm việc. Bằng cách này, nếu dữ liệu thay đổi trực tuyến, bạn vẫn có thể cập nhật bằng cách làm mới trong Excel. Để làm mới dữ liệu, bấm chuột phải vào ô có kiểu dữ liệu được liên kết và bấm Kiểu dữ liệu > Làm mới . Thao tác này sẽ làm mới ô bạn đã chọn, cùng với bất kỳ ô liền kề nào có kiểu dữ liệu được liên kết.

Nếu bạn muốn làm mới tất cả các kiểu dữ liệu được liên kết và tất cả các kết nối dữ liệu có thể có trong sổ làm việc (bao gồm truy vấn, kết nối dữ liệu khác và PivotTable), hãy bấm Dữ liệu > Làm mới tất cả hoặc nhấn Ctrl+Alt+F5.

Bạn có thể thay đổi thông tin cho kiểu dữ liệu Chứng khoán hoặc Địa lý. Chỉ cần bấm chuột phải vào ô và bấm Kiểu dữ liệu > Thay đổi... . Một cửa sổ sẽ xuất hiện ở bên phải. Tìm kiếm dữ liệu bạn muốn, rồi bấm Chọn để đưa thông tin đó vào vị trí của dữ liệu gốc.

Nếu bạn không muốn kiểu dữ liệu Chứng khoán hoặc Địa lý nữa, chỉ cần bấm chuột phải vào ô và bấm Kiểu dữ liệu > Chuyển đổi về văn bản . Sau khi kiểu dữ liệu bị xóa, sẽ không còn kết nối trực tuyến và giá trị trong ô được chuyển đổi thành văn bản. Hãy nhớ rằng nếu bạn chuyển đổi kiểu dữ liệu thành văn bản, bất kỳ cột hoặc công thức nào đã trích xuất các giá trị từ kiểu dữ liệu đó sẽ hiển thị lỗi #FIELD!.

Menu Bộ lọc, menu Hiển thị giá trị, các trường từ kiểu dữ liệu được liên kết được liệt kê

Bạn luôn có thể sắp xếp và lọc dữ liệu trong Excel bằng cách sử dụng nút bộ lọc trên các tiêu đề cột. (Bật nút lọc bằng cách bấm vào Dữ liệu > Bộ lọc.)

Tuy nhiên, bạn có thể dùng mẹo sau đây cho các ô có kiểu dữ liệu: Bấm vào nút lọc phía trên các ô có biểu tượng. Sau đó, quyết định cách bạn muốn sắp xếp hoặc lọc. Nếu bạn muốn sắp xếp hoặc lọc theo tên hiển thị, hãy giữ Giá trị hiển thị được chọn trong Chọn trường. Nếu bạn muốn sắp xếp hoặc lọc theo một trường khác từ kiểu dữ liệu được liên kết, hãy chọn trường đó trong Chọn trường.

Trong ví dụ này, chúng tôi đã chọn trường Khu vực. Sau đó, Excel đã sử dụng trường này làm cơ sở cho các hộp kiểm bộ lọc dưới đây và hiển thị dân số cho các quốc gia chúng tôi có trong bảng. Một điều hữu ích bạn cần biết: Excel sẽ thay đổi các menu Bộ lọc số tùy thuộc vào trường bạn chọn trong Chọn trường .

Các câu hỏi thường gặp

Excel luôn có nhiều kiểu dữ liệu. Nhưng chúng là những dữ liệu truyền thống như văn bản, số, v.v. Các kiểu dữ liệu Chứng khoán và Địa lý là duy nhất vì chúng được coi là kiểu dữ liệu được liên kết. Các kiểu dữ liệu được liên kết có chứa kết nối đến một nguồn dữ liệu trực tuyến. Hiện tại, Chứng khoán và Địa lý là các kiểu dữ liệu được liên kết duy nhất. Chúng tôi dự định sẽ hỗ trợ nhiều hơn trong tương lai, tùy theo phản hồi của khách hàng.

Có, nhưng họ cần sử dụng Excel 2016 dành cho người đăng ký Office 365.

Lưu ý: Tính năng này đang được cung cấp cho khách hàng dần dần trong vài ngày hoặc vài tuần. Trước tiên, tính năng này sẵn dùng cho người tham gia là Người dùng nội bộ Office, rồi sau đó đến người đăng ký Office 365. Nếu bạn là người đăng ký Office 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của Office.

Hiện tại, chỉ có Excel 2016 dành cho người đăng ký Office 365 hỗ trợ các kiểu dữ liệu Chứng khoán và Địa lý. Các phiên bản Excel khác có thể dần dần sẽ hỗ trợ các kiểu dữ liệu này trong tương lai vì chúng tôi liên tục cải thiện Excel. Nếu bạn mở các kiểu dữ liệu mới này trong phiên bản Excel không được hỗ trợ, #VALUE! sẽ xuất hiện trong các ô đó. Và #NAME? sẽ xuất hiện trong bất kỳ công thức nào tham chiếu các kiểu dữ liệu này.

Nếu đang sử dụng các kiểu dữ liệu Chứng khoán hoặc Địa lý trong bảng, bạn có thể nhập vào hàng cuối cùng của bảng. Khi bạn nhấn Enter, Excel sẽ tự động tìm cách khớp văn bản của bạn với dữ liệu trực tuyến và chuyển đổi thành một kiểu dữ liệu. Tuy nhiên, bạn không thể chọn một ô có kiểu dữ liệu và kéo núm điều khiển điền xuống để kết nối văn bản chưa phải là kiểu dữ liệu. Bút định dạng cũng tương tự như vậy.

Chứng khoán và Địa lý là các kiểu dữ liệu rất mới nên một số tính năng Excel truyền thống sẽ có thể không tương thích với chúng. Ví dụ: nếu cố tình tạo một PivotTable dựa trên thông tin từ các kiểu dữ liệu này, bạn sẽ gặp lỗi #VALUE!. Và việc sử dụng các kiểu dữ liệu này với Power Pivot, Power Query hoặc thậm chí một số biểu đồ có thể không hiệu quả như mong đợi. 

Hiện tại, các kiểu dữ liệu này chỉ sẵn dùng nếu ngôn ngữ soạn thảo Tiếng Anh được thêm vào Tùy chọn ngôn ngữ Office của bạn. Chúng tôi hy vọng sẽ hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn trong tương lai.

Xem thêm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×