Báo cáo trung tâm quản trị Office 365 mới

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dựa trên phản hồi của chúng tôi đã nhận về báo cáo cho người quản trị Office 365, chúng tôi thiết kế lại như báo cáo công việc. Theo thời gian, chúng tôi sẽ thêm vào báo cáo mới, thay thế tệp hiện có, và loại bỏ một số khác. Tất cả các báo cáo mới và Cập Nhật sẽ dễ với biểu tượng mới màu xanh lá cây.

Đây là những gì bạn có thể mong đợi từ báo cáo mới:

  • Bạn có thể nhìn thấy số liệu cách dùng của bạn qua toàn bộ tổ chức của bạn, và sau đó xem chi tiết mức người dùng để giúp bạn kết nối thông tin cho thông tin khác có liên quan.

  • Tất cả các hoạt động người dùng báo cáo có nhất quán giai đoạn báo cáo: 7 ngày gần đây, cuối ngày 30, 90 ngày qua và 180 ngày.

    Lưu ý: Bởi vì những báo cáo được mới, nhất sẽ bắt đầu bằng 1 hoặc 2 tháng của dữ liệu, nhưng sẽ cuối cùng có tối đa 6 tháng của báo cáo dữ liệu.

  • Không thêm báo cáo giới hạn số lượng người dùng, bạn có trong tổ chức của bạn. Bạn có thể trang qua tất cả người dùng hoặc bạn có thể xuất tất cả các dữ liệu người dùng vào một tệp CSV.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về các tính năng báo cáo trong Office 365? Chúng tôi đang luôn nghe phản hồi của bạn, vì vậy sử dụng công cụ phản hồi trong Trung tâm quản trị để cho chúng tôi biết ý kiến của bạn trên báo cáo mới và cho chúng tôi biết những gì bạn muốn xem tiếp theo.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×