Báo cáo quản trị tìm kiếm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Báo cáo quản trị tìm kiếm trợ giúp bạn xác định trạng thái của ứng dụng dịch vụ tìm kiếm trên cụm máy chủ SharePoint. Không có ba loại báo cáo quản trị tìm kiếm:

 • Báo cáo quản trị tìm kiếm cơ bản: bật theo mặc định, các báo cáo hiển thị dữ liệu giám sát ở mức cao tổng hợp từ tất cả các thành phần cho ứng dụng dịch vụ tìm kiếm đã chọn. Có những báo cáo quản trị tìm kiếm cơ bản bốn sau đây:

  • Tìm kéo suất trên mỗi nguồn nội dung: báo cáo này cung cấp một dạng xem gần đây hoạt động tìm kéo, được sắp xếp theo nguồn nội dung. Neo tìm kéo sẽ xuất hiện dưới dạng một nguồn nội dung (ảo) riêng biệt.

  • Tìm kéo suất trên mỗi loại: báo cáo này cung cấp một dạng xem gần đây hoạt động tìm kéo, được sắp xếp theo mục và hành động cho một URL đã cho. Các mục và hành động bao gồm các sửa đổi mục, mục đã xóa, lần thử, lỗi, và những người khác.

  • Độ trễ truy vấn tổng thể: Báo cáo này cung cấp một dạng xem gần đây truy vấn hoạt động, Hiển thị độ trễ từ các phân đoạn chính của hệ thống truy vấn và truy vấn tính trung bình cho mỗi phút.

  • Độ trễ truy vấn phụ SharePoint: Báo cáo này cung cấp một dạng xem gần đây truy vấn hoạt động, Hiển thị độ trễ chi tiết từ SharePoint phía sau phần của hệ thống truy vấn (bao gồm cơ sở dữ liệu và thành phần tìm kiếm) và truy vấn tính trung bình cho mỗi phút.

 • Báo cáo quản trị tìm kiếm nâng cao. Bật theo mặc định, các báo cáo hiển thị chuyên sâu hơn giám sát dữ liệu tổng hợp từ tất cả các thành phần cho ứng dụng dịch vụ tìm kiếm đã chọn. Có những báo cáo quản trị tìm kiếm nâng cao ba sau đây:

  • Tìm kéo xử lý cho mỗi hoạt động: báo cáo này cung cấp một dạng xem của vị trí tìm kéo xử lý xuất hiện trong hệ thống, cho mỗi phút. Thời gian cho mỗi cấu phần được nhóm theo hoạt động, chẳng hạn như lọc hoặc word giới hạn.

  • Tìm kéo xử lý cho mỗi cấu phần: báo cáo này cung cấp một dạng xem của vị trí tìm kéo xử lý xuất hiện trong hệ thống, cho mỗi phút. Thời gian được nhóm theo cấu phần, chẳng hạn như trình xử lý giao thức tệp hoặc neo bổ trợ.

  • Hàng đợi tìm kéo: Báo cáo này cung cấp một dạng xem xem trạng thái của hàng đợi tìm kéo, Hiển thị các nối kết đến để xử lý và đi giao dịch xếp hàng.

 • Báo cáo quản trị tìm kiếm tính. Sau khi bật tính truy vấn theo dõi cho tìm kiếm, báo cáo xu hướng này sử dụng dữ liệu cho mỗi truy vấn để lấy được các phân vị độ trễ truy vấn. Các thao tác sau đây mô tả báo cáo một quản trị tìm kiếm tính:

  • Xu hướng độ trễ truy vấn: Báo cáo này cung cấp một dạng xem của người dùng cuối, phân tích độ trễ truy vấn phía máy chủ bằng phân vị, ngoài việc tỷ suất tìm kéo hiện tại.

   Lưu ý: Để cho phép báo cáo quản trị tìm kiếm tính, bạn phải chạy lệnh ghép ngắn Windows PowerShell sau đây:

   • $app = get-SPEnterpriseSearchServiceApplication "Tên ứng dụng của bạn"

   • $app = tập-SPEnterpriseSearchServiceApplication – VerboseQueryMonitoring "True"

   • $app = get-SPEnterpriseSearchServiceApplication "Tên ứng dụng của bạn"

   • $app. Update()

Điều kiện tiên quyết cho báo cáo quản trị tìm kiếm

Để có được báo cáo quản trị tìm kiếm, bạn phải có một môi trường Microsoft SharePoint Server 2010 hoặc Microsoft tìm kiếm Server 2010 có chứa dữ liệu được tìm kéo và Trung tâm tìm kiếm. Bạn cũng phải đảm bảo rằng trạng thái dịch vụ đã được bật trong trình hướng dẫn cấu hình cụm máy chủ.

Dẫn hướng đến báo cáo quản trị tìm kiếm

Tất cả các báo cáo quản trị tìm kiếm nằm trong thư mục báo cáo quản trị tìm kiếm. Để truy nhập thư mục này, bạn phải là thành viên của nhóm người quản trị cụm máy chủ SharePoint.

 1. Trong Trung tâm quản trị, hãy bấm theo dõi.

 2. Trên trang giám sát, trong phần báo cáo , hãy bấm xem báo cáo quản trị.

 3. Trên trang quản trị báo cáo thư viện, hãy bấm báo cáo quản trị tìm kiếm.

 4. Trên trang báo cáo quản trị tìm kiếm, bấm vào báo cáo bạn muốn xem. Để xem báo cáo quản trị tìm kiếm nâng cao, hãy bấm Báo cáo nâng cao.

Lọc dữ liệu cho báo cáo quản trị tìm kiếm

Theo mặc định, báo cáo quản trị tìm kiếm Hiển thị dữ liệu cho tất cả các ứng dụng tìm kiếm qua 12 giờ cuối cùng. Bạn có thể lọc báo cáo dữ liệu theo cách sau đây:

Để chỉ báo cáo cho một hoặc nhiều ứng dụng dịch vụ tìm kiếm

 1. Trên trang báo cáo, hãy bấm vào biểu tượng bộ lọc kế bên hộp ứng dụng .

 2. Trong hộp thoại Chọn bộ lọc Value(s) , chọn ứng dụng dịch vụ tìm kiếm mà bạn muốn, sau đó bấm OK.

 3. Bấm vào nút Áp dụng bộ lọc để Cập Nhật báo cáo.

Để chỉ báo cáo cho một khoảng thời gian cụ thể

 1. Trên trang báo cáo, hãy bấm lịch Ngày bắt đầuNgày kết thúc và khoảng thời gian để xác định khoảng thời gian mà bạn muốn.

 2. Bấm vào nút Áp dụng bộ lọc để Cập Nhật báo cáo.

Để biết thêm thông tin về báo cáo quản trị tìm kiếm, hãy xem TechNet.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×