Báo cáo Office 365 trong trung tâm quản trị - sử dụng ứng dụng Email

Bảng điều khiển Báo cáo của Office 365 mới hiển thị cho bạn thông tin tổng quan về hoạt động trên toàn bộ sản phẩm Office 365 trong tổ chức của bạn. Điều này cho phép bạn tìm hiểu sâu hơn về báo cáo ở cấp sản phẩm riêng lẻ nhằm cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn về các hoạt động trong mỗi sản phẩm. Xem qua chủ đề tổng quan về Báo cáo. Trong báo cáo sử dụng ứng dụng email Office 365, bạn có thể xem số lượng các ứng dụng email đang kết nối với Exchange Online. Bạn cũng có thể thấy thông tin phiên bản của ứng dụng Outlook mà người dùng đang sử dụng, sẽ cho phép bạn theo dõi với những người đang sử dụng phiên bản không được hỗ trợ để cài đặt phiên bản Outlook được hỗ trợ.

Lưu ý: Bạn phải là người quản trị toàn cầu trong Office 365 hoặc người quản trị Exchange, SharePoint, Skype for Business hoặc người đọc báo cáo mới có thể xem được báo cáo Office 365.

Cách nhận báo cáo ứng dụng email Office 365

 1. Truy nhập Trung tâm quản trị Office 365 > Báo cáo > Sử dụng.

 2. Từ danh sách thả xuống Chọn báo cáo, chọn Sử dụng ứng dụng email.

  Menu thả xuống máy khách Email được sử dụng trong báo cáo Office 365

Diễn giải báo cáo ứng dụng email Office 365

Bạn có thể xem hoạt động ứng dụng email Office 365 bằng cách xem biểu đồ Người dùngMáy khách.

Ảnh chụp màn hình: Báo cáo Office 365 - Máy khách Email được sử dụng

1

Có thể xem báo cáo Các ứng dụng email Office 365 đã sử dụng về các xu hướng trong 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày hoặc 180 ngày qua. Tuy nhiên, nếu bạn bấm vào một ngày cụ thể trong báo cáo, bảng (7) sẽ hiển thị dữ liệu tối đa lên đến 28 ngày tính từ ngày hiện tại (không phải ngày đã tạo báo cáo).

2

Mỗi báo cáo đều có một ngày cho thời điểm tạo báo cáo này. Các báo cáo thường phản ánh độ trễ 24 đến 48 giờ kể từ thời điểm hoạt động.

3

Dạng xem Người dùng hiển thị cho bạn số lượng người dùng duy nhất đã kết nối với Exchange Online bằng ứng dụng email bất kỳ.

4

Dạng xem Ứng dụng cho bạn biết số lượng người dùng duy nhất theo ứng dụng trong khoảng thời gian được chọn.

5

Dạng xem Phiên bản cho bạn biết số lượng người dùng duy nhất với từng phiên bản Outlook trong Wondows.

5

 • Trên biểu đồ Người dùng, trục Y là tổng số lượng người dùng duy nhất đã kết nối với một ứng dụng vào một ngày bất kỳ trong kỳ báo cáo.

 • Trên biểu đồ Người dùng, trục X là số lượng người dùng duy nhất sử dụng ứng dụng cho kỳ báo cáo đó.

 • Trên biểu đồ Ứng dụng, cột Y là tổng số lượng người dùng duy nhất đã sử dụng một ứng dụng cụ thể trong kỳ báo cáo.

 • Trên biểu đồ Ứng dụng, cột X là danh sách ứng dụng trong tổ chức bạn.

 • Trên biểu đồ Phiên bản, trục Y là tổng số lượng người dùng duy nhất sử dụng một phiên bản cụ thể của Outlook dành cho máy tính. Nếu báo cáo không thể giải quyết số phiên bản Outlook thì số lượng sẽ hiển thị dưới dạng Không xác định.

 • Trên biểu đồ Phiên bản, trục X là danh sách các ứng dụng trong tổ chức của bạn.

6

Bạn có thể lọc chuỗi bạn thấy trên biểu đồ bằng cách bấm vào một mục trong chú giải. Ví dụ: trên biểu đồ Người dùng, bấm hoặc nhấn vào Mail dành cho máy Mac hoặc Outlook Ảnh chụp màn hình: Danh sách máy khách email. Bấm vào máy khách email để có thêm dữ liệu báo cáo của máy khách đó. để chỉ xem thông tin liên quan đến từng ứng dụng. Việc thay đổi lựa chọn này không làm thay đổi thông tin trong bảng lưới. Mail dành cho máy Mac, Outlook for Mac, Outlook dành cho thiết bị di động, Outlook dành cho máy tính và Outlook trên web là các ví dụ về ứng dụng email bạn có thể có trong tổ chức của mình.

7

Lưu ý: Bạn có thể không thấy tất cả các mục trong danh sách dưới đây trong các cột cho đến khi bạn thêm các mục đó.

 • Tên người dùng là tên của chủ sở hữu ứng dụng email.

 • Ngày Hoạt động Gần nhất là ngày gần nhất ứng dụng được kết nối với Exchange Online.

 • Mail trên máy Mac, Outlook dành cho máy Mac, Outlook, Outlook dành cho thiết bị di độngOutlook trên web là các ví dụ về ứng dụng email bạn có thể có trong tổ chức của mình.

Nếu các chính sách của tổ chức bạn ngăn bạn xem báo cáo chứa thông tin có thể nhận dạng người dùng, bạn có thể thay đổi thiết đặt quyền riêng tư đối với tất cả các báo cáo này. Xem qua mục Tôi làm cách nào ẩn chi tiết mức người dùng? ở mục Báo cáo Hoạt động trong Bản xem trước của Trung tâm quản trị Office 365.

8

Bấm hoặc nhấn vào Quản lý cột để thêm hoặc loại bỏ cột khỏi báo cáo.

Ảnh chụp màn hình: báo cáo sử dụng ứng dụng email office 365 - chọn cột

9

Bạn cũng có thể xuất dữ liệu báo cáo vào một tệp .csv của Excel bằng cách bấm hoặc nhấn vào liên kết Xuất Báo cáo Office 365 - xuất dữ liệu của bạn vào tệp Excel . Thao tác này sẽ xuất dữ liệu của tất cả người dùng đồng thời cho phép bạn thực hiện sắp xếp và lọc đơn giản để phân tích thêm. Nếu bạn có dưới 2000 người dùng, bạn có thể sắp xếp và lọc ngay bên trong bảng của báo cáo. Nếu bạn có hơn 2000 người dùng, để lọc và sắp xếp, bạn sẽ cần phải xuất dữ liệu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×