Báo cáo Office 365 trong Trung tâm Quản trị - Người dùng Hiện hoạt

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bảng điều khiển Báo cáo của Office 365 mới hiển thị cho bạn thông tin tổng quan về hoạt động trên toàn bộ sản phẩm Office 365 trong tổ chức của bạn. Điều này cho phép bạn tìm hiểu sâu hơn về báo cáo ở cấp sản phẩm riêng lẻ nhằm cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn về các hoạt động trong mỗi sản phẩm. Xem qua Chủ đề tổng quan về Báo cáo.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng báo cáo Người dùng Hiện hoạt để tìm hiểu số lượng giấy phép sản phẩm đang được sử dụng bởi các cá nhân trong tổ chức của mình và xem chi tiết để biết thông tin về người dùng nào đang sử dụng sản phẩm nào. Báo cáo này có thể giúp người quản trị xác định sản phẩm sử dụng đúng mức hoặc người dùng có thể cần bổ sung nội dung đào tạo hay thông tin.

Lưu ý: Bạn phải là người quản trị toàn cầu trong Office 365 hoặc người quản trị Exchange, SharePoint, Skype for Business hoặc người đọc báo cáo mới có thể xem được báo cáo Office 365.

Cách nhận báo cáo Người dùng Hiện hoạt

  1. Truy nhập Trung tâm quản trị Office 365 > Báo cáo > rồi bấm Sử dụng.

    Trong trung tâm quản trị, bấm vào báo cáo, rồi sử dụng.
  2. Trên trang Sử dụng, chọn Người dùng Hiện hoạt từ danh sách thả xuống.

    Trong mục "Chọn danh sách thả xuống báo cáo", bấm "Người dùng hiện hoạt"

Diễn giải báo cáo Người dùng Hiện hoạt

Tổng quan về báo cáo người dùng hiện hoạt

1

Có thể xem báo cáo Người dùng hiện hoạt về các xu hướng trong 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày hoặc 180 ngày qua. Tuy nhiên, nếu bạn bấm vào một ngày cụ thể trong báo cáo, bảng (7) sẽ hiển thị dữ liệu tối đa lên đến 28 ngày tính từ ngày hiện tại (không phải ngày đã tạo báo cáo).

2

Mỗi báo cáo đều có một ngày cho thời điểm tạo báo cáo này. Các báo cáo thường phản ánh độ trễ 24 đến 48 giờ kể từ thời điểm hoạt động.

3

Biểu đồ Người dùng Hiện hoạt hiển thị cho bạn người dùng hiện hoạt hàng ngày trong kỳ báo cáo được phân tách theo sản phẩm.

Biểu đồ Dịch vụ hiển thị cho bạn số lượng người dùng theo loại hoạt động và Dịch vụ.

4

  • Trên biểu đồ Người dùng Hiện hoạt, trục x hiển thị khoảng thời gian báo cáo đã chọn và trục y hiển thị người dùng hiện hoạt hàng ngày được phân tách, cũng như màu được mã hóa theo loại giấy phép.

  • Trên biểu đồ hoạt động Dịch vụ, trục X hiển thị các dịch vụ cá nhân mà người dùng của bạn được kích hoạt trong khoảng thời gian nhất định và trục Y là Số lượng người dùng theo trạng thái hoạt động, màu được mã hóa theo trạng thái hoạt động.

5

Bạn có thể lọc chuỗi mình thấy trên biểu đồ bằng cách bấm vào một mục trong chú giải. Việc thay đổi lựa chọn này không làm thay đổi thông tin trong bảng lưới.

6

Bạn cũng có thể xuất dữ liệu báo cáo vào một tệp .csv của Excel bằng cách bấm hoặc nhấn vào liên kết Xuất Báo cáo Office 365 - xuất dữ liệu của bạn vào tệp Excel . Thao tác này sẽ xuất dữ liệu của tất cả người dùng đồng thời cho phép bạn thực hiện sắp xếp và lọc đơn giản để phân tích thêm. Nếu bạn có dưới 2000 người dùng, bạn có thể sắp xếp và lọc ngay bên trong bảng của báo cáo. Nếu bạn có hơn 2000 người dùng, để lọc và sắp xếp, bạn sẽ cần phải xuất dữ liệu.

7

Bạn có thể thay đổi thông tin được hiển thị trong bảng lưới bằng điều khiển cột.

Nếu đăng ký của bạn được vận hành bởi 21Vianet thì bạn sẽ không thấy Yammer.

Tùy chọn bộ lọc mức người dùng

Tên Cột

Mô tả

Tên người dùng

UPN

Tên Hiển thị

Tên Hiển thị được đặt cấu hình của người dùng. Phân biệt "Tên, Họ" và tên người dùng (user@contoso.com).

Được cấp phép Cho

Cột này sẽ hiển thị giá trị True hoặc False tùy theo việc người dùng đã được kích hoạt để sử dụng dịch vụ hay chưa.

Ngày Hoạt động Gần nhất

Hiển thị ngày người dùng hiện hoạt gần nhất trong sản phẩm cụ thể. Bạn có thể tham khảo hoạt động người dùng sản phẩm riêng lẻ để có được sự rõ ràng về các chi tiết hoạt động trong từng sản phẩm. Xem mục Người dùng hiện hoạt trong báo cáo sử dụng Office 365 để biết thêm thông tin.

Ngày Gán Giấy phép

Ngày người dùng được gán giấy phép sản phẩm cụ thể.

Đã xóa

 Cột này sẽ hiển thị giá trị True hoặc False tùy theo việc người dùng đã bị xóa trong kỳ báo cáo đã chọn hay chưa.

Ngày Xóa

Ngày người dùng bị xóa

Sản phẩm đã gán

Sản phẩm người dùng đã được cấp phép và kích hoạt để truy nhập.

Nếu chính sách của tổ chức của bạn ngăn không cho bạn xem báo cáo, nơi thông tin người dùng được nhận dạng, bạn có thể thay đổi thiết đặt quyền riêng tư đối với tất cả các báo cáo. Kiểm tra các làm thế nào để tôi ẩn các chi tiết mức người dùng? phần trong Báo cáo hoạt động trong Trung tâm quản trị Office 365.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×