Báo cáo Office 365 trong Trung tâm Quản trị - hoạt động SharePoint

Là người quản trị Office 365, bảng điều khiển Báo cáo hiển thị cho bạn thông tin tổng quan về hoạt động trên toàn bộ các sản phẩm Office 365 khác nhau trong tổ chức của bạn. Điều này cho phép bạn truy sâu để có được cái nhìn chi tiết hơn về các hoạt động dành riêng cho từng sản phẩm.  Xem mục Báo cáo Hoạt động trong Trung tâm Quản trị Office 365.

Ví dụ: bạn có thể hiểu rõ hoạt động của từng người dùng được cấp phép sử dụng SharePoint bằng cách xem tương tác của họ với các tệp. Điều đó cũng giúp bạn hiểu rõ mức độ cộng tác đang diễn ra bằng cách xem số lượng tệp được chia sẻ.

Lưu ý: Một số chức năng được giới thiệu dần. Điều này có nghĩa là bạn có thể chưa thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp. Tuy nhiên, đừng lo – nếu bạn chưa thấy tính năng này thì tính năng sắp ra mắt rồi!

Nếu bạn muốn hiểu rõ số lượng hoạt động xảy ra đối với từng site SharePoint và việc sử dụng dung lượng lưu trữ, hãy xem mục Báo cáo sử dụng site SharePoint.

Lưu ý: Bạn phải là người quản trị toàn cầu trong Office 365 hoặc người quản trị Exchange, SharePoint, Skype for Business hoặc người đọc báo cáo mới có thể xem được báo cáo Office 365.

Tôi lấy các báo cáo hoạt động của SharePoint bằng cách nào?

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, chọn Báo cáo từ menu bên trái hoặc bấm vào tiện ích Báo cáo.

  Kiểm tra báo cáo hoạt động mới của Office 365
 2. Sử dụng menu thả xuống Chọn báo cáo ở trên cùng bên trái, rồi chọn Hoạt động của SharePoint.

  Chọn báo cáo

Diễn giải báo cáo hoạt động SharePoint

Bạn có thể xem hoạt động SharePoint bằng cách xem dạng xem TệpNgười dùng.

Báo cáo Hoạt động của SharePoint

1

Có thể xem báo cáo Báo cáo hoạt động SharePoint về các xu hướng trong 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày hoặc 180 ngày qua. Tuy nhiên, nếu bạn bấm vào một ngày cụ thể trong báo cáo, bảng (7) sẽ hiển thị dữ liệu tối đa lên đến 28 ngày tính từ ngày hiện tại (không phải ngày đã tạo báo cáo).

2

Mỗi báo cáo đều có một ngày cho thời điểm tạo báo cáo này. Các báo cáo thường phản ánh độ trễ 24 đến 48 giờ kể từ thời điểm hoạt động.

3

Dạng xem Tệp giúp bạn hiểu rõ số người dùng được cấp phép duy nhất thực hiện tương tác tệp với các tệp được lưu trữ trên site SharePoint.

4

Dạng xem Trang sẽ cho bạn biết số lượng trang duy nhất được người dùng truy nhập.

5

Dạng xem Người dùng giúp bạn hiểu rõ xu hướng về số lượng người dùng hiện hoạt. Người dùng được xem là hiện hoạt nếu người dùng đó đã thực hiện một hoạt động tệp (lưu, đồng bộ, sửa đổi hoặc chia sẻ) hoặc đã truy nhập một trang trong khoảng thời gian cụ thể.

Lưu ý: Hoạt động tệp có thể diễn ra nhiều lần với một tệp riêng lẻ nhưng chỉ được tính là một tệp hiện hoạt. Ví dụ: bạn có thể lưu và đồng bộ cùng một tệp nhiều lần trong khoảng thời gian xác định nhưng tệp chỉ được tính là một tệp hiện hoạt duy nhất và một tệp đồng bộ duy nhất trong dữ liệu

6

 • Trên biểu đồ Tệp, trục Y là số tệp duy nhất mà người dùng đã lưu, đồng bộ, sửa đổi hoặc chia sẻ.

 • Trên biểu đồ Người dùng, trục Y là số người dùng duy nhất đã thực hiện tương tác tệp (lưu, đồng bộ, sửa đổi hoặc chia sẻ) trên một site.

 • Trên biểu đồ Trang, trục X là số lượng trang duy nhất mà người dùng đã truy nhập.

 • Trục X trên tất cả các biểu đồ là phạm vi ngày được chọn cho báo cáo cụ thể này.

7

Bạn có thể lọc những chuỗi mình thấy trên biểu đồ bằng cách bấm vào một mục trong chú giải. Ví dụ: trên biểu đồ Tệp, bấm hoặc nhấn vào Đã xem hoặc chỉnh sửa, Đã đồng bộ, Đã chia sẻ nội bộ hoặc Đã chia sẻ với bên ngoài để chỉ xem thông tin liên quan đến từng mục. Việc thay đổi lựa chọn này không làm thay đổi thông tin trong bảng lưới.

8

Bảng hiển thị cho bạn bản phân tích các hoạt động ở mức từng site.

Đã mở rộng cột báo cáo Hoạt động của SharePoint
 • Tên người dùng là địa chỉ email của người dùng đã thực hiện hoạt động trên Site SharePoint.

 • Ngày hoạt động gần nhất (UTC) là ngày gần nhất có một hoạt động tệp được thực hiện hoặc một trang được truy nhập trong phạm vi ngày đã chọn. Để xem hoạt động xảy ra vào một ngày cụ thể, chọn ngày trực tiếp trong biểu đồ.

  Chọn một ngày cụ thể trong biểu đồ

  Thao tác này sẽ lọc bảng để chỉ hiển thị dữ liệu hoạt động tệp dành cho người dùng thực hiện hoạt động trong ngày cụ thể đó.

 • Tệp đã xem hoặc chỉnh sửa là số tệp mà người dùng đã tải lên, tải xuống, sửa đổi hoặc xem.

 • Tệp được đồng bộ là số tệp đã được đồng bộ từ thiết bị cục bộ của người dùng với site SharePoint.

 • Tệp được chia sẻ nội bộ là số tệp đã được chia sẻ với người dùng trong tổ chức.

 • Tệp được chia sẻ với bên ngoài là số tệp đã được chia sẻ với người dùng bên ngoài tổ chức.

 • Trang đã truy nhập là các lượt truy cập vào trang duy nhất của người dùng.

 • Đã xóa cho biết giấy phép của người dùng đã bị loại bỏ.

  Lưu ý: Hoạt động cho người dùng đã xóa sẽ vẫn hiển thị trong báo cáo, miễn là người dùng đó đã được cấp phép vào một thời điểm nào đó trong khoảng thời gian đã chọn. Cột Đã xóa giúp bạn lưu ý rằng người dùng có thể không còn hiện hoạt, tuy nhiên đã đóng góp cho dữ liệu trong báo cáo.

 • Ngày đã xóa là ngày mà giấy phép của người dùng đã bị xóa.

 • Sản phẩm được gán là các sản phẩm Office 365 được cấp phép cho người dùng.

9

Bấm hoặc nhấn vào biểu tượng Quản lý cột Quản lý Cột để thêm hoặc loại bỏ cột khỏi báo cáo.

10

Bạn cũng có thể xuất dữ liệu báo cáo vào một tệp .csv của Excel bằng cách bấm hoặc nhấn vào liên kết Xuất Nút Xuất . Thao tác này sẽ xuất dữ liệu của tất cả người dùng đồng thời cho phép bạn thực hiện sắp xếp và lọc đơn giản để phân tích thêm. Nếu bạn có dưới 2000 người dùng, bạn có thể sắp xếp và lọc ngay bên trong bảng của báo cáo. Nếu bạn có hơn 2000 người dùng, để lọc và sắp xếp, bạn sẽ cần phải xuất dữ liệu.

Chủ đề Liên quan

Báo cáo Hoạt động trong Trung tâm Quản trị Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×