Báo cáo Office 365 trong Trung tâm Quản trị - Hoạt động người dùng Microsoft Teams

Bảng điều khiển Báo cáo của Office 365 mới hiển thị cho bạn thông tin tổng quan về hoạt động trên toàn bộ các sản phẩm Office 365 trong tổ chức của bạn. Bảng này cho phép bạn tìm hiểu sâu hơn về báo cáo ở cấp sản phẩm riêng lẻ nhằm cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn về các hoạt động trong mỗi sản phẩm. Xem qua chủ đề tổng quan về Báo cáo. Trong báo cáo hoạt động người dùng Microsoft Teams, bạn có thể biết được thông tin chuyên sâu về hoạt động của Microsoft Teams trong tổ chức của mình.

Lưu ý: Bạn phải là người quản trị toàn cầu trong Office 365 hoặc người quản trị Exchange, SharePoint, Skype for Business hoặc người đọc báo cáo mới có thể xem được báo cáo Office 365.

Cách nhận báo cáo hoạt động người dùng Microsoft Teams

 1. Truy nhập Trung tâm quản trị Office 365 > Báo cáo > Mức sử dụng.

 2. Từ danh sách thả xuống Chọn báo cáo, chọn Hoạt động người dùng Microsoft Teams.

  Chọn báo cáo - Hoạt động người dùng Microsoft Teams.

Diễn giải báo cáo hoạt động người dùng Microsoft Teams

Bạn có thể xem hoạt động người dùng Microsoft Teams bằng cách xem biểu đồ Hoạt độngNgười dùng.

Báo cáo Office 365 - Hoạt động người dùng Microsoft Teams.

1

Có thể xem báo cáo Hoạt động của người dùng Microsoft Teams về các xu hướng trong 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày hoặc 180 ngày qua. Tuy nhiên, nếu bạn bấm vào một ngày cụ thể trong báo cáo, bảng (7) sẽ hiển thị dữ liệu tối đa lên đến 28 ngày tính từ ngày hiện tại (không phải ngày đã tạo báo cáo).

2

Mỗi báo cáo đều có một ngày cho thời điểm tạo báo cáo này. Các báo cáo thường phản ánh độ trễ 24 đến 48 giờ kể từ thời điểm hoạt động.

3

Dạng xem Hoạt động cho bạn biết số lượng hoạt động Microsoft Teams theo loại hoạt động. Loại hoạt động là số lượng tin nhắn trò chuyện nhóm, tin nhắn trò chuyện riêng tư, các cuộc gọi hoặc cuộc họp.

4

Dạng xem Người dùng cho bạn biết số lượng người dùng theo loại hoạt động. Loại hoạt động là số lượng tin nhắn trò chuyện nhóm, tin nhắn trò chuyện riêng tư, các cuộc gọi hoặc cuộc họp.

5

 • Trên biểu đồ Hoạt động, trục Y là số lượng hoạt động được chỉ định.

 • Trên biểu đồ Tệp, trục Y là số lượng người dùng tham gia vào trò chuyện nhóm, trò chuyện riêng tư, cuộc gọi hoặc cuộc họp.

Trục X trên các biểu đồ là phạm vi ngày được chọn cho báo cáo cụ thể.

6

Bạn có thể lọc những chuỗi mình thấy trên biểu đồ bằng cách bấm vào một mục trong chú giải. Ví dụ: trên biểu đồ Hoạt động, bấm hoặc nhấn vào Tin nhắn theo kênh, Tin nhắn trò chuyện, Cuộc gọi hoặc Cuộc họp để chỉ xem phần thông tin liên quan đến từng mục. Việc thay đổi lựa chọn này không làm thay đổi thông tin trong bảng lưới.

Bạn có thể lọc các biểu đồ hoạt động Microsoft Teams bằng cách bấm vào loại hoạt động.

7

Danh sách các nhóm hiển thị được xác định theo tập hợp tất cả các nhóm đã tồn tại (không bị xóa) trên khung thời gian báo cáo rộng nhất (180 ngày).  Số lượng hoạt động sẽ thay đổi theo lựa chọn ngày.

Lưu ý: Có thể bạn sẽ không thấy tất cả các mục trong danh sách dưới đây trong các cột cho đến khi bạn thêm chúng.

 • Tên người dùng là địa chỉ email của người dùng. Bạn có thể hiển thị địa chỉ email thực hoặc đặt ẩn danh cho trường này.

 • Ngày Hoạt động Gần nhất (UTC) cho biết ngày gần nhất mà người dùng đã tham gia vào một hoạt động Microsoft Teams. 

 • Tin nhắn theo kênh là số lượng tin nhắn không trùng lặp mà người dùng đã đăng trong một trò chuyện nhóm trong suốt khoảng thời gian được chỉ định.

 • Tin nhắn trò chuyện là số lượng tin nhắn không trùng lặp mà người dùng đã đăng trong một trò chuyện riêng tư trong suốt khoảng thời gian được chỉ định.

 • Cuộc gọi là số lượng cuộc gọi mà người dùng đã tham gia trong suốt khoảng thời gian được chỉ định.

 • Cuộc họp là số lượng cuộc họp trực tuyến mà người dùng đã tham gia trong suốt khoảng thời gian được chỉ định.

 • Hoạt động khác là số lượng các hoạt động nhóm khác theo người dùng.

 • Đã xóa cho biết nhóm đã bị xóa chưa. Nếu nhóm đã bị xóa nhưng có hoạt động trong khoảng thời gian báo cáo thì nhóm đó sẽ hiển thị trong lưới với tình trạng đã xóa được đặt là true.

 • Ngày xóa là ngày mà nhóm bị xóa.

 • Sản phẩm được gán là danh sách các sản phẩm được gán cho người dùng.

Nếu các chính sách của tổ chức bạn ngăn bạn xem báo cáo chứa thông tin có thể nhận dạng người dùng, bạn có thể thay đổi thiết đặt quyền riêng tư đối với tất cả các báo cáo này. Xem qua mục Tôi làm cách nào ẩn chi tiết mức người dùng? ở mục Báo cáo Hoạt động trong Bản xem trước của Trung tâm quản trị Office 365.

8

Bấm hoặc nhấn vào Cột để thêm hoặc loại bỏ các cột khỏi báo cáo.

Báo cáo hoạt động người dùng Teams - chọn các cột

9

Bạn cũng có thể xuất dữ liệu báo cáo vào một tệp .csv của Excel bằng cách bấm hoặc nhấn vào liên kết Xuất Báo cáo Office 365 - xuất dữ liệu của bạn sang tệp Excel . Thao tác này sẽ xuất dữ liệu của tất cả người dùng đồng thời cho phép bạn thực hiện sắp xếp và lọc đơn giản để phân tích thêm. Nếu bạn có dưới 2000 người dùng, bạn có thể sắp xếp và lọc ngay bên trong bảng của báo cáo. Nếu bạn có hơn 2000 người dùng, để lọc và sắp xếp, bạn sẽ cần phải xuất dữ liệu.

Chủ đề Liên quan

Báo cáo Hoạt động trong Trung tâm quản trị Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×