Báo cáo Office 365 trong Trung tâm Quản trị - hoạt động Email

Bảng điều khiển Báo cáo của Office 365 mới hiển thị cho bạn thông tin tổng quan về hoạt động trên toàn bộ sản phẩm Office 365 trong tổ chức của bạn. Điều này cho phép bạn tìm hiểu sâu hơn về báo cáo ở cấp sản phẩm riêng lẻ nhằm cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn về các hoạt động trong mỗi sản phẩm. Xem qua Chủ đề tổng quan về Báo cáo.

Ví dụ: bạn có thể có được chế độ xem mức cao về lưu lượng email trong tổ chức của bạn từ trang Báo cáo, rồi bạn có thể đi sâu vào tiện ích hoạt động Email để hiểu rõ các xu hướng và chi tiết hoạt động email ở mức người dùng trong tổ chức của bạn.

Lưu ý: Bạn phải là người quản trị toàn cầu trong Office 365 hoặc người quản trị Exchange, SharePoint, Skype for Business hoặc người đọc Báo cáo mới có thể xem được báo cáo Office 365.

Cách vào báo cáo hoạt động email

 1. Đi đến trung tâm quản trị Office 365 > Báo cáo

 2. Bấm vào tiện ích Hoạt động Email trên bảng điều khiển Báo cáo hoặc chọn từ danh sách thả xuống.

  Báo cáo trung tâm quản trị - chọn hoạt động Email

Diễn giải báo cáo hoạt động email

Bạn có thể xem hoạt động email từ người dùng của bạn bằng cách xem biểu đồ Hoạt độngNgười dùng.

Hoạt động email - số lượng email đã gửi, đã nhận và đã đọc

1

Có thể xem báo cáo Hoạt động email về các xu hướng trong 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày hoặc 180 ngày qua. Tuy nhiên, nếu bạn bấm vào một ngày cụ thể trong báo cáo, bảng (7) sẽ hiển thị dữ liệu trong tối đa 28 ngày tính từ ngày hiện tại (không phải ngày đã tạo báo cáo).

2

Mỗi báo cáo đều có một ngày cho thời điểm tạo báo cáo này. Các báo cáo thường phản ánh độ trễ 24 đến 48 giờ kể từ thời điểm hoạt động.

3

Biểu đồ Hoạt động cho phép bạn hiểu rõ xu hướng của số lượng hoạt động email đang diễn ra trong tổ chức của bạn. Bạn có thể tìm hiểu ý nghĩa cho việc phân tách các hoạt động gửi, đọc hoặc nhận email.

4

Biểu đồ Người dùng cho phép bạn hiểu rõ xu hướng của số lượng người dùng đơn nhất đang tạo ra hoạt động email. Bạn có thể xem xu hướng người dùng thực hiện các hoạt động gửi, đọc hoặc nhận email.

5

 • Ở biểu đồ Hoạt động, trục Y là số lượng hoạt động của loại email đã gửi, email đã nhận và email đã đọc.

 • Ở biểu đồ Người dùng, trục Y là hoạt động thực hiện cho loại email đã gửi, email đã nhận và email đã đọc từ người dùng.

 • Trục X trên cả hai biểu đồ là phạm vi ngày được chọn cho báo cáo cụ thể này.

6

Bạn có thể lọc những chuỗi mình thấy trên biểu đồ bằng cách bấm vào một mục trong chú giải. Ví dụ: ở biểu đồ Hoạt động, hãy bấm hoặc nhấn vào Đã gửi, Đã nhận hoặc Đã đọc Báo cáo Office 365 - lọc các biểu đồ dành cho dữ liệu liên quan cụ thể để chỉ xem phần thông tin liên quan đến từng mục. Việc thay đổi lựa chọn này không làm thay đổi thông tin trong bảng lưới.

7

Bảng hiển thị cho bạn thấy phân tích các hoạt động email ở mức người dùng. Bảng này hiển thị cho tất cả người dùng đã được gán sản phẩm Exchange và các hoạt động email của họ. Bạn có thể thêm các cột bổ sung vào bảng.

Báo cáo Office 365 - quản lý các cột dành cho báo cáo hoạt động email
 • Tên người dùng là địa chỉ email của người dùng.

 • Tên Hiển thị là tên đầy đủ của người dùng.

 • Đã xóa liên quan đến người dùng có trạng thái hiện tại là bị xóa nhưng vẫn hoạt động ở một số phần trong kỳ báo cáo của báo cáo.

 • Ngày xóa là ngày mà người dùng bị xóa.

 • Ngày hoạt động gần nhất cho biết thời điểm gần nhất mà người dùng đã thực hiện hoạt động đọc hoặc gửi email.

 • Hành động gửi là số lần hành động gửi email được ghi lại cho người dùng.

 • Hành động nhận là số lần hành động nhận email được ghi lại cho người dùng.

 • Hành động đọc là số lần hành động đọc email được ghi lại cho người dùng.

 • Sản phẩm được gán là các sản phẩm Office 365 được gán cho người dùng này.

Nếu các chính sách của tổ chức bạn ngăn bạn xem báo cáo chứa thông tin có thể nhận dạng người dùng, bạn có thể thay đổi thiết đặt quyền riêng tư đối với tất cả các báo cáo này. Xem qua mục Tôi làm cách nào ẩn chi tiết mức người dùng? ở mục Báo cáo Hoạt động trong Bản xem trước của Trung tâm quản trị Office 365.

8

Bấm hoặc nhấn vào Quản lý cột Báo cáo Office 365 - quản lý những cột nào xuất hiện trên bảng chi tiết người dùng để thêm hoặc loại bỏ các cột khỏi báo cáo.

9

Bạn cũng có thể xuất dữ liệu báo cáo vào một tệp .csv của Excel bằng cách bấm hoặc nhấn vào liên kết Xuất Báo cáo Office 365 - xuất dữ liệu của bạn vào một tệp Excel . Thao tác này sẽ xuất dữ liệu của tất cả người dùng đồng thời cho phép bạn thực hiện sắp xếp và lọc đơn giản để phân tích thêm. Nếu bạn có dưới 2000 người dùng, bạn có thể sắp xếp và lọc ngay bên trong bảng của báo cáo. Nếu bạn có hơn 2000 người dùng, để lọc và sắp xếp, bạn sẽ cần phải xuất dữ liệu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×