Báo cáo Office 365 trong Trung tâm Quản trị - Báo cáo sử dụng thiết bị Yammer

Bảng điều khiển Báo cáo của Office 365 mới hiển thị cho bạn thông tin tổng quan về hoạt động trên toàn bộ sản phẩm Office 365 trong tổ chức của bạn. Điều này cho phép bạn tìm hiểu sâu hơn về báo cáo ở cấp sản phẩm riêng lẻ nhằm cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn về các hoạt động trong mỗi sản phẩm. Xem qua Chủ đề tổng quan về Báo cáo.

Báo cáo sử dụng thiết bị Yammer mang tới cho bạn thông tin về thiết bị mà người dùng của bạn đang sử dụng Yammer. Bạn có thể xem số lượng người dùng hàng ngày theo loại thiết bị và số lượng người dùng theo loại thiết bị. Bạn có thể xem cả hai trong một khoảng thời gian đã chọn. Bạn cũng có thể xem chi tiết cho từng người dùng.

Lưu ý: Bạn phải là người quản trị toàn cầu trong Office 365 hoặc người quản trị Exchange, SharePoint, Skype for Business hoặc người đọc báo cáo mới có thể xem được báo cáo Office 365.

Làm thế nào để tôi có thể nhận được báo cáo sử dụng OneDrive?

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Chọn Báo cáo, rồi Sử dụng từ menu bên trái.

  Trên trang quản trị chọn Báo cáo, rồi sử dụng từ dẫn hướng bên trái
 4. Sử dụng menu thả xuống Chọn báo cáo ở trên cùng bên trái, rồi chọn Sử dụng thiết bị Yammer.

  Chọn sử dụng thiết bị Yammer từ menu thả xuống Chọn báo cáo

Diễn giải báo cáo hoạt động Yammer

Bạn có thể xem sử dụng thiết bị Yammer của người dùng bằng cách xem biểu đồ Người dùng Phân phối.

Báo cáo sử dụng thiết bị có chứa các thông tin sau đây.

 • Sử dụng các tab ngày để xem xu hướng báo cáo hoạt động Mức sử dụng thiết bị Yammer trong 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày hoặc 180 ngày qua. Tuy nhiên, nếu bạn bấm vào một ngày cụ thể trong báo cáo, bảng sẽ hiển thị dữ liệu trong tối đa 28 ngày tính từ ngày hiện tại (không phải ngày đã tạo báo cáo).

 • Mỗi báo cáo đều có ngày tạo báo cáo. Các báo cáo thường phản ánh độ trễ 24 đến 48 giờ kể từ thời điểm hoạt động.

 • Bạn có thể xem biểu đồ Người dùng để biết số lượng người dùng hàng ngày theo loại thiết bị.

  Ảnh chụp màn hình dạng xem Người dùng trong biểu đồ sử dụng thiết bị Yammer

  Ảnh chụp màn hình báo cáo sử dụng thiết bị Yammer hiển thị dạng xem Người dùng

 • Bạn có thể xem biểu đồ Phân phối để biết số lượng người dùng theo loại thiết bị.

  Ảnh chụp màn hình dạng xem Phân phối trong báo cáo sử dụng thiết bị Yammer

  Ảnh chụp màn hình báo cáo sử dụng thiết bị Yammer hiển thị dạng xem phân phối

 • Bảng Chi tiết dưới đồ thị hiển thị cho bạn bản phân tích sử dụng thiết bị Yammer ở mức từng người dùng.

  Bạn cũng có thể thêm và loại bỏ cột. Các cột có sẵn là:

  • Tên người dùng là địa chỉ email của người dùng. Bạn có thể hiển thị địa chỉ email thật sự hoặc đặt ẩn danh trường này.

   Lưới này hiển thị những người dùng đã đăng nhập vào Yammer bằng tài khoản Office 365 hoặc đã đăng nhập vào mạng bằng cách sử dụng đăng nhập một lần.

  • Tên hiển thị là tên đầy đủ của người dùng. Bạn có thể hiển thị địa chỉ email thật sự hoặc đặt ẩn danh trường này.

  • Trạng thái người dùng là một trong ba giá trị: Hiện hoạt, Đã xóa hoặc Đã tạm ngừng.

   Các báo cáo này hiển thị dữ liệu cho những người dùng hiện hoạt, đã tạm dừng và đã xóa. Báo cáo không phản ánh người dùng đang chờ xử lý, vì người dùng đang chờ xử lý không thể đăng, đọc hoặc thích một thông điệp.

  • Web cho biết người dùng có sử dụng Yammer trên web hay không.

  • Điện thoại chạy Windows cho biết người dùng có sử dụng Yammer trên điện thoại chạy Windows hay không

  • Điện thoại chạy Android cho biết người dùng đã sử dụng Yammer trên điện thoại chạy Android hay chưa.

  • iPhone cho biết người dùng có sử dụng Yammer trên iPhone hay không.

  • iPad cho biết người dùng đã sử dụng Yammer trên iPad hay chưa.

  • Khác cho biết người dùng có sử dụng Yammer trên thiết bị khác, không được liệt kê trước đó hay không.

  Nếu các chính sách của tổ chức bạn ngăn bạn xem báo cáo chứa thông tin có thể nhận dạng người dùng, bạn có thể thay đổi thiết đặt quyền riêng tư đối với tất cả các báo cáo này. Xem qua mục Làm thế nào để tôi ẩn chi tiết mức người dùng? trong mục Báo cáo Hoạt động trong Trung tâm Quản trị Office 365.

 • Bạn cũng có thể xuất dữ liệu báo cáo vào một tệp .csv của Excel bằng cách bấm hoặc nhấn vào liên kết Xuất Báo cáo Office 365 - xuất dữ liệu của bạn vào tệp Excel . Thao tác này sẽ xuất dữ liệu của tất cả người dùng đồng thời cho phép bạn thực hiện sắp xếp và lọc đơn giản để phân tích thêm. Nếu bạn có dưới 2000 người dùng, bạn có thể sắp xếp và lọc ngay bên trong bảng của báo cáo. Nếu bạn có hơn 2000 người dùng, để lọc và sắp xếp, bạn sẽ cần phải xuất dữ liệu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×