Báo cáo lịch biểu và xử lý gói đăng ký

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể lên lịch báo cáo và đăng ký xử lý cho báo cáo chạy trên máy chủ báo cáo dịch vụ báo cáo. Lịch tùy chỉnh có thể được xác định để sử dụng riêng với một báo cáo cụ thể hoặc thuê bao. Bạn cũng có thể tạo một lịch biểu được chia sẻ có thể được xác định một lần và sau đó tham chiếu bởi nhiều thuê bao và báo cáo. Bạn có thể tạo hoặc sửa đổi lịch trình ở bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, nếu một lịch biểu sẽ bắt đầu để chạy trước khi bạn đã hoàn tất sửa đổi của bạn, phiên bản cũ hơn lên lịch được dùng. Lên lịch đã sửa đổi không có hiệu lực cho đến khi bạn lưu nó.

Xử lý lịch biểu dựa trên thời gian cục bộ của máy tính máy chủ báo cáo.

Về các hoạt động theo lịch trình trên máy chủ báo cáo

Các thao tác đã lên lịch cho báo cáo máy chủ nội dung được quản lý bởi máy chủ báo cáo, bằng cách dùng SQL Server đại diện dưới dạng công cụ lập lịch. Dịch vụ SharePoint bộ hẹn giờ không được sử dụng. SQL Server đại diện phải đang chạy nếu bạn muốn tạo một phép toán đã dự kiến. Theo mặc định, máy chủ báo cáo được cấu hình để hỗ trợ thao tác lập lịch biểu và chuyển phát. Nếu tính năng này đã bị vô hiệu hóa, hãy dùng công cụ SQL Server bề mặt vùng cấu hình để cho phép lập lịch biểu và chuyển phát.

Lịch biểu được lưu trong cơ sở dữ liệu máy chủ báo cáo. Máy chủ báo cáo cuộc thăm dò báo cáo máy chủ cơ sở dữ liệu ở các khoảng thời gian thường xuyên để xác định liệu có sự mới lịch biểu để chạy. Máy chủ báo cáo RHE tạo một công việc trong SQL Server đại diện chạy trên lên lịch bạn cung cấp. Chạy việc tạo sự kiện được dùng để kích hoạt báo cáo hoặc xử lý gói đăng ký. Ảnh chụp nhanh tạm thời báo cáo được tạo ra nội bộ dùng để hỗ trợ đăng ký xử lý sao cho định nghĩa báo cáo cơ sở có thể cập nhật mà không ảnh hưởng đến một gói đăng ký đang tiến hành. Để biết thêm thông tin, hãy xem lên lịch và bộ xử lý chuyển phát trên MSDN.

Bạn muốn làm gì?

Cấu hình một báo cáo để xử lý không được giám sát

Xử lý lịch biểu dữ liệu cho báo cáo

Lên lịch một gói đăng ký

Tạo một lịch biểu được chia sẻ

Tạm dừng hoặc khôi phục một lịch biểu được chia sẻ

Xóa một lịch biểu được chia sẻ

Cấu hình một báo cáo để xử lý không được giám sát

Trước khi bạn có thể lên lịch các gói đăng ký xử lý cho báo cáo hoặc dữ liệu, bạn phải cấu hình nguồn dữ liệu báo cáo để sử dụng thông tin xác thực được lưu trữ hoặc tài khoản xử lý các báo cáo không được giám sát. Nếu bạn sử dụng thông tin xác thực được lưu trữ, bạn chỉ có thể lưu trữ một tập hợp các thông tin xác thực và họ sẽ được sử dụng tất cả người dùng chạy báo cáo. Chứng danh có thể là tài khoản người dùng Windows hoặc tài khoản người dùng cơ sở dữ liệu.

Báo cáo không được giám sát xử lý tài khoản là một tài khoản mục đích đặc biệt được cấu hình trên máy chủ báo cáo. Nó được dùng bởi máy chủ báo cáo để kết nối với máy tính từ xa khi thao tác đã lên lịch một yêu cầu truy xuất một tệp bên ngoài hoặc xử lý. Nếu bạn cấu hình tài khoản, bạn có thể dùng nó để kết nối với nguồn dữ liệu ngoài cung cấp dữ liệu báo cáo.

Để xác định thông tin xác thực được lưu trữ hoặc báo cáo không được giám sát xử lý tài khoản, hãy sửa các thuộc tính nguồn dữ liệu của báo cáo. Nếu báo cáo sử dụng nguồn dữ liệu được chia sẻ, chỉnh sửa nguồn dữ liệu chung.

 1. Nếu thư viện không mở sẵn, bấm tên của nó trên thanh khởi động nhanh. Nếu tên của thư viện của bạn sẽ không xuất hiện, hãy bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tên của thư viện của bạn.

 2. Trỏ vào báo cáo. Báo cáo sẽ có biểu tượng sau đây: biểu tượng báo cáo .

 3. Bấm vào mũi tên xuống và chọn Quản lý dữ liệu nguồn.

 4. Bấm tên nguồn dữ liệu.

 5. Trong Thiết đặt xác thực, hãy bấm Stored.

 6. Nhập một tên người dùng và mật khẩu.

 7. Nếu tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản Windows, hãy chọn sử dụng như thông tin xác thực Windows.

 8. Bấm OK.

Đầu trang

Xử lý lịch biểu dữ liệu cho báo cáo

Bạn có thể lên lịch xử lý dữ liệu để truy xuất dữ liệu cho báo cáo trên một số ngày và thời gian. Quy trình theo lịch trình tạo ảnh tức thời của dữ liệu sau đó được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu máy chủ báo cáo. Người dùng chọn một báo cáo sử dụng ảnh tức thời của dữ liệu thường sẽ không biết báo cáo sử dụng trước xử lý dữ liệu. Bạn sẽ không có chỉ báo trực quan vào báo cáo không sử dụng dữ liệu trực tiếp. Báo cáo hoặc có thể truy xuất dữ liệu trên một lịch biểu hoặc theo yêu cầu. Bạn không thể cấu hình một báo cáo để chạy cả hai cách.

Đầu trang

Lên lịch một gói đăng ký

Bạn có thể tạo một gói đăng ký để phân phối báo cáo. Để kích hoạt một gói đăng ký, người dùng xác định thuê bao lịch khi nào và làm thế nào gửi đi sẽ xảy ra. Mặc dù xử lý thuê bao được thực hiện trên một máy chủ báo cáo, các tính năng thông báo SharePoint được dùng để truy nhập vào trang gói đăng ký xác định cách và khi một thuê bao được xử lý. Bạn chỉ có thể xác định thuê bao trên báo cáo. Bạn không thể đăng ký để báo cáo mô hình hoặc tệp tài nguyên cũng lưu trữ trên SharePoint site.

Đầu trang

Tạo một lịch biểu được chia sẻ

Chia sẻ lịch biểu là shedules đa năng cung cấp thông tin sẵn sàng để dùng lịch biểu để bất kỳ số nào của báo cáo hoặc thuê bao. Bạn tạo một lịch biểu được chia sẻ một lần, và sau đó tham chiếu nó trong một trang thuê bao hoặc thuộc tính khi bạn cần phải xác định thông tin lịch biểu. Chia sẻ lịch có thể tập trung được quản lý, tạm dừng và tiếp tục. Ngược lại, bạn phải chỉnh sửa một kế hoạch tùy chỉnh theo cách thủ công để ngăn không cho một báo cáo hoặc gói đăng ký chạy.

Chia sẻ lịch được tạo trong trang ứng dụng trên SharePoint site. Bạn có thể xác định một lịch biểu cụ thể bằng tên mang tính mô tả của nó. Nếu tên không được xác định, bạn có thể xác định thông qua thông tin về lịch biểu, chẳng hạn như các kiểu lặp lại hoặc ngày và thời gian khi nó thực.

Bạn phải là người quản trị site để tạo, sửa hoặc xóa bỏ lịch chia sẻ trên SharePoint site. Ngược lại, lịch biểu tùy chỉnh có thể được tạo bởi người dùng cá nhân, những người được phép để quản lý báo cáo hoặc tạo gói đăng ký.

 1. Bấm hành động trang.

 2. Bấm thiết đặt trang.

 3. Bấm sửa đổi tất cả các thiết đặt trang.

 4. Trong phần dịch vụ báo cáo, hãy bấm Quản lý chia sẻ lịch biểu.

 5. Bấm Thêm lịch biểu để mở trang Thuộc tính lịch biểu .

 6. Nhập tên mô tả cho lên lịch. Trên trang ứng dụng được dùng để làm việc với báo cáo dịch vụ, tên này sẽ xuất hiện trong danh sách thả xuống trong lịch biểu định nghĩa trang trong toàn bộ trang. Tránh tên dài trở nên khó đọc. Hãy làm theo một quy ước đặt tên kết hầu hết thông tin mô tả ở phần đầu của tên.

 7. Chọn một tần suất. Tùy thuộc vào tần suất bạn chọn, các tùy chọn lịch biểu sẽ xuất hiện trên trang có thể thay đổi để hỗ trợ đó tần suất (ví dụ, nếu bạn chọn tháng, tên của mỗi tháng sẽ xuất hiện trên trang).

 8. Xác định lên lịch. Không phải tất cả lịch biểu tổ hợp có thể được hỗ trợ trong một kế hoạch duy nhất.

 9. Thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc.

 10. Bấm OK.

Đầu trang

Tạm dừng hoặc khôi phục một lịch biểu được chia sẻ

Bạn có thể tạm dừng và tiếp tục một lịch biểu được chia sẻ đang sử dụng. Tạm dừng một lịch biểu được chia sẻ cung cấp cách thức để tạm thời cố định lịch trình được dùng để kích hoạt báo cáo xử lý và thuê bao. Chỉ được chia sẻ lịch có thể tạm dừng và tiếp tục. Bạn không thể tạm dừng dành riêng cho báo cáo lịch biểu.

Bạn không thể tạm dừng và tiếp tục xử lý báo cáo đang diễn. Bạn chỉ có thể tạm dừng và tiếp tục lịch biểu trong hàng đợi lập lịch biểu của dịch vụ SQL Server đại diện. Một công việc lập nằm ngoài phạm vi công cụ lập lịch.

Trong khi một lịch biểu được chia sẻ bị tạm dừng, bất kỳ thao tác nào đã xảy ra được phép mất hiệu lực. Sau khi bạn tiếp tục một lịch biểu được chia sẻ, báo cáo và xử lý gói đăng ký xảy ra vào thời gian đã lên lịch tiếp theo, bằng cách dùng giờ địa phương của máy chủ. Máy chủ báo cáo không nên thực hiện theo lịch trình điều khiển hoạt động nào đã xảy ra lên lịch không đã tạm dừng.

 1. Bấm hành động trang.

 2. Bấm thiết đặt trang.

 3. Bấm sửa đổi tất cả các thiết đặt trang.

 4. Trong phần dịch vụ báo cáo, hãy bấm Quản lý chia sẻ lịch biểu.

 5. Chọn lên lịch, rồi bấm tạm dừng (hoặc hồ sơ cá nhân nếu lên lịch đã tạm dừng).

Đầu trang

Xóa một lịch biểu được chia sẻ

Lên lịch được chia sẻ phải bị xóa theo cách thủ công. Nếu bạn xóa một lịch biểu được chia sẻ đang sử dụng, tất cả các tham chiếu để nó được thay thế bằng lịch biểu riêng lạ (nghĩa là, tùy chỉnh lịch biểu mà không có thông tin ngày hoặc thời gian).

Xóa một lịch biểu và gây ra nó hết hạn sẽ khác nhau. Ngày hết hạn được dùng để dừng một lịch biểu, nhưng không xóa bỏ nó. Vì lịch biểu được sử dụng để tự động hóa các thao tác máy chủ báo cáo, họ sẽ không bao giờ bị xóa sẽ tự động. Đã hết hạn lịch biểu cung cấp chứng cứ với người quản trị máy chủ báo cáo dưới dạng để tại sao một quy trình tự động đã đột nhiên ngừng. Không có sự hiện diện của lịch đã hết hạn, người quản trị máy chủ báo cáo có thể misdiagnose vấn đề hoặc mất nhiều thời gian không cần thiết, cố gắng khắc phục sự cố trình chức năng đầy đủ.

Vẫn còn đã hết hạn được chia sẻ lịch trong danh sách được chia sẻ lịch biểu. Trường trạng thái cho biết xem lên lịch đã hết hạn. Bạn có thể phục hồi lại lên lịch bằng cách gia hạn ngày kết thúc hoặc bạn có thể loại bỏ tham chiếu lên lịch nếu bạn không còn cần nó.

 1. Bấm hành động trang.

 2. Bấm thiết đặt trang.

 3. Bấm sửa đổi tất cả các thiết đặt trang.

 4. Trong phần dịch vụ báo cáo, hãy bấm Quản lý chia sẻ lịch biểu.

 5. Chọn lên lịch, rồi bấm xóa.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×