Báo cáo không chuyển phát email trong Office 365

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi xảy ra sự cố với việc chuyển phát thư email bạn gửi, Office 365 gửi email để cho bạn biết. Email bạn nhận là thông báo tình trạng chuyển phát, còn được gọi là thông báo không gửi thư. Loại thông báo tình trạng phổ biến nhất được gọi là báo cáo không chuyển phát (NDR) và thông báo này cho bạn biết rằng thư đã không được chuyển phát. Không chuyển phát có thể là do nguyên nhân đơn giản như một lỗi đánh máy trong địa chỉ email. NDR bao gồm mã cho biết lý do không chuyển phát được email, các giải pháp giúp bạn chuyển phát email, một liên kết để có thêm trợ giúp trên web và các chi tiết kỹ thuật cho người quản trị. Tìm hiểu Thêm về những gì được tích hợp trong email NDR của tôi.

Tìm mã NDR của tôi và nhận trợ giúp chuyển phát email của tôi

Bảng sau chứa các mã NDR (còn gọi là các mã tình trạng nâng cao) cho những thông báo không gửi thư và NDR phổ biến nhất mà bạn có thể gặp phải trong Office 365.

mã NDR

Mô tả

Nguyên nhân có thể

Thông tin bổ sung

4.4.316

Đã từ chối kết nối [Thông báo=Mã lỗi socket 10061]

Office 365 đang tìm cách gửi thư đến một máy chủ email nằm ngoài Office 365 nhưng những nỗ lực kết nối với máy chủ này đang không thành công do có sự cố về kết nối mạng tại vị trí của máy chủ bên ngoài.

Lỗi này hầu như luôn cho biết có sự cố với máy chủ nhận hoặc mạng bên ngoài Office 365. Lỗi này cũng chứa địa chỉ IP của máy chủ hoặc dịch vụ gây ra lỗi, bạn có thể sử dụng địa chỉ IP này để xác định bên chịu trách nhiệm khắc phục sự cố này.

4.4.7

Message expired

Thư trong hàng đợi đã hết hạn. Máy chủ gửi cố gắng chuyển tiếp hoặc chuyển phát thư nhưng không hoàn tất được hành động trước thời gian hết hạn thư. Thông báo này cũng có thể chỉ ra rằng đã đạt giới hạn thông tin thư trên một máy chủ từ xa hoặc đã xảy ra một số sự cố hết thời gian chờ trong giao thức khác khi đang liên lạc với máy chủ từ xa.

Thông báo này thường chỉ ra rằng hiện có một sự cố trên máy chủ nhận. Kiểm tra tính hợp lệ của địa chỉ người nhận và xác định xem liệu máy chủ nhận đã được đặt cấu hình đúng để nhận thư hay chưa.

Bạn có thể phải giảm số lượng người nhận trong thông tin thư cho máy chủ mà bạn đang nhận được lỗi này. Nếu bạn gửi lại thư, thư sẽ lại được đặt trong hàng đợi. Nếu máy chủ nhận sẵn sàng, thư sẽ được chuyển phát.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Khắc phục sự cố chuyển phát email có mã lỗi 4.4.7 trong Office 365.

4.5.3

Too many recipients

Thư có nhiều hơn 200 người nhận phong bì SMTP từ cùng một miền.

Người nhận phong bì là người nhận ban đầu, không mở rộng được dùng trong lệnh RCPT TO để truyền thư giữa các máy chủ SMTP. Khi Office 365 trả về lỗi này, máy chủ gửi phải ngắt số người nhận phong bì thành các khúc nhỏ hơn (khúc) và gửi lại thư.

4.7.26

Access denied, a message sent over IPv6 [2a01:111:f200:2004::240] must pass either SPF or DKIM validation, this message is not signed

Thư gửi được gửi qua IPv6 phải vượt qua được SPF hoặc DKIM.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem mục Hỗ trợ thư email đến ẩn danh qua IPv6.

4.7.500-699

Access denied, please try again later

Hoạt động đáng ngờ đã được phát hiện và gửi đã được tạm thời hạn chế đối với đánh giá hơn nữa.

Nếu hoạt động này hợp lệ thì hạn chế này sẽ sớm được loại bỏ.

4.7.850-899

Access denied, please try again later

Đã xác định hoạt động khả nghi trên IP được đề cập và hoạt động này đã tạm thời bị hạn chế trong khi đang được đánh giá thêm.

Nếu hoạt động này hợp lệ thì hạn chế này sẽ sớm được loại bỏ.

5.1.0

Sender denied

Nguyên nhân phổ biến cho NDR này là khi bạn sử dụng Microsoft Outlook để lưu một thư email dưới dạng tệp, rồi một ai đó mở thư ngoại tuyến và trả lời thư. Thuộc tính thư chỉ bảo toàn thuộc tính legacyExchangeDN khi Outlook chuyển phát thư, nên do đó, việc tra cứu có thể không thành công.

Địa chỉ người nhận bị định dạng sai hoặc người nhận không thể được giải quyết một cách chính xác. Bước đầu tiên trong việc giải quyết lỗi này là kiểm tra địa chỉ người nhận, rồi gửi lại thư.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Khắc phục sự cố chuyển phát email có mã lỗi 5.1.0 trong Office 365.

5.1.1

Bad destination mailbox address

Sự cố này có thể do các điều kiện sau:

 • Người gửi đã nhập sai địa chỉ email của người nhận.

 • Không có người nhận nào tồn tại trong hệ thống email đích.

 • Hộp thư của người nhận đã được di chuyển và bộ đệm ẩn người nhận Outlook trên máy tính của người gửi vẫn chưa được cập nhật.

 • Tồn tại một tên miền kế thừa (DN) không hợp lệ đối với Dịch vụ Miền Active Directory từ hộp thư của người nhận.

Lỗi này thường xảy ra khi người gửi thư nhập sai địa chỉ email của người nhận. Người gửi nên kiểm tra địa chỉ email của người nhận, rồi gửi lại. Lỗi này cũng có thể xảy ra nếu địa chỉ email người nhận là đúng trong quá khứ nhưng đã được thay đổi hoặc loại bỏ khỏi hệ thống email đích.

Nếu người gửi thư ở trong cùng một tổ chức với người nhận và hộp thư của người nhận vẫn tồn tại, hãy xác định xem liệu hộp thư của người nhận có được di chuyển sang một máy chủ email mới hay không. Nếu bạn gặp trường hợp này thì có thể Outlook vẫn chưa cập nhật đúng bộ đệm ẩn người nhận. Hãy hướng dẫn người gửi loại bỏ địa chỉ người nhận khỏi bộ đệm ẩn người nhận Outlook của người gửi, rồi tạo thư mới. Việc gửi lại thư gốc cũng sẽ dẫn tới cùng một sự cố như vậy.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Khắc phục sự cố chuyển phát email có mã lỗi 5.1.1 tới 5.1.20 trong Office 365.

5.1.8

Access denied, bad outbound sender

Tài khoản đã bị chặn vì gửi quá nhiều thư rác. Thông thường, sự cố này xảy ra vì tài khoản đã bị xâm hại (xâm nhập) do lừa đảo qua mạng hoặc phần mềm xấu.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Khắc phục sự cố chuyển phát email có mã lỗi 5.1.8 trong Office 365.

5.2.121

Đã vượt quá giới hạn nhận thư từ người gửi cụ thể trong mỗi giờ của người nhận.

Người gửi đã vượt quá số thư tối đa mà họ được phép gửi trong mỗi giờ cho một người nhận cụ thể trong Office 365.

Trình gửi thư tự động hoặc người gửi nên thử lại sau, đồng thời giảm số lượng thư mà họ gửi trong mỗi giờ đến một người nhận cụ thể.

Giới hạn này giúp bảo vệ hộp thư đến của người dùng Office 365 không bị nhanh chóng lấp đầy với một lượng lớn thư từ hệ thống thông báo tự động có sai sót hoặc các cơn bão thư của một người gửi khác.

5.2.122

Đã vượt quá giới hạn nhận thư trong mỗi giờ của người nhận.

Người nhận Office 365 đã vượt quá số lượng thư mà họ có thể nhận trong mỗi giờ từ tất cả những người gửi.

Trình gửi thư tự động hoặc người gửi nên thử lại sau, đồng thời giảm số lượng thư mà họ gửi trong mỗi giờ đến một người nhận cụ thể.

Giới hạn này giúp bảo vệ hộp thư đến của người dùng Office 365 không bị nhanh chóng lấp đầy với một lượng lớn thư từ hệ thống thông báo tự động có sai sót hoặc các cơn bão thư khác.

5.3.190

Không hỗ trợ ghi nhật ký thư tại chỗ đến Office 365 khi vô hiệu hóa tính năng Lưu trữ Ghi nhật ký.

Không hỗ trợ ghi nhật ký thư tại chỗ đến Office 365 cho tổ chức này vì họ chưa bật tính năng Lưu trữ Ghi nhật ký trong thiết đặt Office 365 của mình.

Quy tắc ghi nhật ký được đặt cấu hình trong môi trường tại chỗ của tổ chức để ghi nhật ký thư tại chỗ sang Office 365 nhưng chức năng Lưu trữ Ghi nhật ký đã bị vô hiệu hóa. Để kịch bản này phát huy tác dụng, người quản trị Office 365 của tổ chức nên bật tính năng Lưu trữ Ghi nhật ký hoặc thay đổi quy tắc ghi nhật ký để ghi nhật ký thư đến vị trí khác.

5.4.1

Relay Access Denied

Máy chủ thư mà đang tạo ra lỗi không tiếp nhận thư cho tên miền của người nhận. Lỗi này thường xảy ra do cấu hình sai máy chủ thư hoặc DNS.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Khắc phục sự cố chuyển phát email có mã lỗi 5.4.1 trong Office 365.

5.4.6

Routing loop detected

Một lỗi cấu hình đã gây ra sự cố vòng lặp email. Theo mặc định, sau 20 lần lặp trong một vòng lặp email, Exchange sẽ can thiệp vào vòng lặp và tạo NDR cho người gửi thư.

Lỗi này xảy ra khi việc chuyển phát thư khiến tạo ra một thư khác trả về. Thư này sau đó sẽ tạo ra một thư thứ ba và quy trình cứ thế lặp lại, tạo nên một vòng lặp. Nhằm giúp bảo vệ chống lại việc làm cạn kiệt tài nguyên hệ thống, Exchange sẽ can thiệp vào vòng lặp thư sau 20 lần lặp. Các vòng lặp thư thường được tạo do một lỗi cấu hình trên máy chủ gửi thư, máy chủ nhận thư hoặc cả hai. Hãy kiểm tra cấu hình các quy tắc hộp thư của người gửi và người nhận nhằm xác định xem tính năng tự động chuyển tiếp thư có được bật hay không.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Khắc phục sự cố chuyển phát email có mã lỗi 5.4.6 tới 5.4.20 trong Office 365.

5.6.11

Invalid characters

Chương trình email của bạn đã thêm các ký tự không hợp lệ (ký tự xuống dòng trống) vào thư bạn gửi.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Khắc phục sự cố chuyển phát email có mã lỗi 5.6.11 trong Office 365.

5.7.1

Delivery not authorized

Người gửi thư không được phép gửi thư tới người nhận.

Lỗi này xảy ra khi người gửi cố gắng gửi thư tới người nhận nhưng người gửi chưa được ủy quyền để thực hiện thao tác này. Lỗi này thường xảy ra khi người gửi cố gắng gửi thư tới một nhóm phân phối đã được đặt cấu hình để chỉ chấp nhận thư từ các thành viên của nhóm phân phối đó hoặc những người gửi được ủy quyền khác. Người gửi phải yêu cầu quyền gửi thư tới người nhận.

Lỗi này cũng có thể xảy ra nếu một quy tắc truyền dẫn của Exchange từ chối thư vì thư khớp với các điều kiện đã được đặt cấu hình trên quy tắc truyền dẫn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Khắc phục sự cố chuyển phát email có mã lỗi 5.7.1 trong Office 365.

5.7.1

Unable to relay

Hệ thống gửi email không được phép gửi thư tới hệ thống email không phải là đích cuối của thư.

Lỗi này xảy ra khi hệ thống gửi email cố gắng gửi một thư ẩn danh tới một hệ thống nhận email và hệ thống nhận email không chấp nhận thư đối với miền hoặc các miền được chỉ định ở một hoặc nhiều người nhận. Dưới đây là các lý do phổ biến nhất cho lỗi này:

 • Một bên thứ ba cố gắng sử dụng một hệ thống nhận email để gửi thư rác và hệ thống nhận email từ chối việc đó. Theo bản chất thư rác, địa chỉ email của người gửi có thể đã bị giả mạo và dẫn tới việc NDR có thể được gửi cho địa chỉ email của người gửi không khả nghi. Thật khó để tránh khỏi tình huống này.

 • Một bản ghi MX cho miền trỏ tới hệ thống nhận email mà miền không được chấp nhận. Người quản trị chịu trách nhiệm cho tên miền cụ thể phải sửa lại bản ghi MX hoặc đặt cấu hình hệ thống nhận email sang chấp nhận thư được gửi tới miền đó hoặc cả hai.

 • Một hệ thống gửi email hoặc máy khách sử dụng hệ thống nhận email để chuyển tiếp thư không có quyền phù hợp để thực hiện việc này.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Khắc phục sự cố chuyển phát email có mã lỗi 5.7.1 trong Office 365.

5.7.1

Client was not authenticated

Hệ thống gửi email không xác thực với hệ thống nhận email. Hệ thống nhận email yêu cầu xác thực trước khi gửi thư.

Lỗi này xảy ra khi máy chủ nhận phải được xác thực trước khi gửi thư và hệ thống gửi email chưa được xác thực với hệ thống nhận email. Người quản trị hệ thống gửi email phải đặt cấu hình hệ thống gửi email nhằm xác thực với hệ thống nhận email để chuyển phát thành công.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Khắc phục sự cố chuyển phát email có mã lỗi 5.7.1 trong Office 365.

5.7.12

Sender was not authenticated by organization

Thư của người gửi bị từ chối vì địa chỉ người nhận được thiết lập để từ chối thư được gửi từ bên ngoài tổ chức của người nhận. Chỉ người quản trị email cho tổ chức của người nhận mới có thể thay đổi được thiết lập này.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Khắc phục sự cố chuyển phát email có mã lỗi 5.7.12 trong Office 365.

5.7.124

Sender not in allowed-senders list

Người gửi không có quyền gửi cho nhóm phân phối vì người gửi không thuộc danh sách người gửi được cho phép của nhóm. Tùy thuộc vào cách thiết lập nhóm, ngay cả chủ sở hữu của nhóm cũng có thể cần được thêm vào danh sách người gửi được cho phép để gửi thư tới nhóm.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Khắc phục sự cố chuyển phát email có mã lỗi 5.7.124 trong Office 365.

5.7.133

Sender not authenticated for group

Địa chỉ người nhận là một danh sách phân phối nhóm được thiết lập để từ chối thư được gửi từ bên ngoài tổ chức của người nhận. Chỉ người quản trị email cho tổ chức của người nhận hoặc chủ sở hữu nhóm mới có thể thay đổi được thiết lập này.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Khắc phục sự cố chuyển phát email có mã lỗi 5.7.133 trong Office 365.

5.7.134

Sender was not authenticated for mailbox

Địa chỉ người nhận là một hộp thư được thiết lập để từ chối thư được gửi từ bên ngoài tổ chức của người nhận. Chỉ người quản trị email cho tổ chức của người nhận mới có thể thay đổi được thiết lập này.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Khắc phục sự cố chuyển phát email có mã lỗi 5.7.134 trong Office 365.

5.7.13 hoặc 135

Sender was not authenticated for public folder

Địa chỉ người nhận là một thư mục công cộng được thiết lập để từ chối thư được gửi từ bên ngoài tổ chức của người nhận. Chỉ người quản trị email cho tổ chức của người nhận mới có thể thay đổi được thiết lập này.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Khắc phục sự cố chuyển phát email có mã lỗi 5.7.13 hoặc 5.7.135 trong Office 365.

5.7.136

Sender was not authenticated

Địa chỉ người nhận là một người dùng thư được thiết lập để từ chối thư được gửi từ bên ngoài tổ chức của người nhận. Chỉ người quản trị email cho tổ chức của người nhận mới có thể thay đổi được thiết lập này.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Khắc phục sự cố chuyển phát email có mã lỗi 5.7.136 trong Office 365.

5.7.25

Access denied, the sending IPv6 address [2a01:111:f200:2004::240] must have a reverse DNS record

Địa chỉ IPv6 gửi phải có bản ghi DNS ngược để có thể gửi email qua IPv6.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem mục Hỗ trợ thư email đến ẩn danh qua IPv6.

5.7.501

Access denied, spam abuse detected

Tài khoản gửi đã bị cấm do phát hiện ra hoạt động gửi thư rác.

Để biết chi tiết, hãy xem mục Khắc phục sự cố chuyển phát email có mã lỗi 451 5.7.500-699 (ASxxx) trong Office 365.

Hãy xác minh rằng mọi sự cố về tài khoản đều đã được giải quyết, rồi đặt lại thông tin xác thực cho tài khoản. Để khôi phục khả năng gửi thư cho tài khoản này, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ qua kênh thông thường của bạn.

5.7.502

Access denied, banned sender

Tài khoản gửi đã bị cấm do phát hiện ra hoạt động gửi thư rác.

Hãy xác minh rằng mọi sự cố về tài khoản đã được giải quyết, rồi đặt lại thông tin xác thực cho tài khoản. Để khôi phục khả năng gửi thư cho tài khoản này, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ qua kênh thông thường của bạn.

5.7.503

Access denied, banned sender

Tài khoản gửi đã bị cấm do phát hiện ra hoạt động gửi thư rác.

Hãy xác minh rằng mọi sự cố về tài khoản đã được giải quyết, rồi đặt lại thông tin xác thực cho tài khoản. Để khôi phục khả năng gửi thư cho tài khoản này, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ qua kênh thông thường của bạn.

5.7.504

[email@contoso.com]: Recipient address rejected: Access denied

Địa chỉ người nhận mà bạn đang cố gắng liên hệ không hợp lệ.

Hãy xác minh địa chỉ email của người nhận, rồi thử lại.

5.7.505

Access denied, banned recipient

Người nhận mà bạn đang cố gắng liên hệ không hợp lệ.

Nếu bạn cảm thấy đây là một lỗi, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

5.7.506

Access Denied, Bad HELO

Máy chủ của bạn đang cố gắng tự giới thiệu chính mình (HELO theo RFC 821) là máy chủ mà máy chủ của bạn đang cố gắng kết nối tới, chứ không phải là tên miền đầy đủ, đủ điều kiện của riêng máy chủ đó.

Điều này là trái phép và là đặc điểm của hành vi máy gửi thư rác điển hình.

5.7.507

Access denied, rejected by recipient

IP mà bạn đang cố gắng gửi đi đã bị tổ chức của người nhận chặn.

Hãy liên hệ với người nhận để giải quyết sự cố này.

5.7.508

Access denied, [$SenderIPAddress] has exceeded permitted limits within $range range

Dải IPv6 của người gửi đã cố gắng gửi quá nhiều thư trong một khoảng thời gian ngắn.

Không áp dụng

5.7.509

Access denied, sending domain [$SenderDomain] does not pass DMARC verification

Miền của người gửi trong địa chỉ 5322.From không vượt qua được DMARC.

Không áp dụng

5.7.510

Access denied, [contoso.com] does not accept email over IPv6

Người gửi đang cố gắng truyền một thư đến người nhận qua IPv6 nhưng người nhận đó không chấp nhận thư email qua IPv6.

Không áp dụng

5.7.511

Access denied, banned sender

Tài khoản mà bạn đang cố gắng gửi đi đã bị cấm.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Loại bỏ người dùng, miền hoặc địa chỉ IP khỏi danh sách chặn sau khi gửi email rác.

5.7.512

Access denied, message must be RFC 5322 section 3.6.2 compliant

Đã gửi thư không có địa chỉ email "Từ" hợp lệ.

Chỉ dành cho Office 365. Mỗi thư đều phải chứa một địa chỉ email hợp lệ trong trường tiêu đề "Từ". Định dạng thích hợp của địa chỉ này gồm cả các dấu ngoặc nhọn bao quanh địa chỉ email, ví dụ: <bao_mat@contoso.com>. Không có địa chỉ này, Office 365 sẽ từ chối thư.

5.7.513

Service unavailable, Client host [$ConnectingIP] blocked by $recipientDomain using Customer Block list (AS16012607)

Miền của người nhận đã thêm địa chỉ IP gửi của bạn vào danh sách chặn tùy chỉnh của mình.

Miền nhận được email đã chặn địa chỉ IP người gửi của bạn. Nếu bạn cho rằng do lỗi nên địa chỉ IP của mình mới bị thêm vào danh sách chặn tùy chỉnh của miền người nhận thì bạn cần liên hệ trực tiếp với họ và yêu cầu họ loại bỏ địa chỉ IP đó khỏi danh sách chặn.

5.7.606-649

Access denied, banned sending IP [IP1.IP2.IP3.IP4]

IP mà bạn đang cố gắng gửi đi đã bị cấm.

Hãy xác minh rằng bạn đang làm theo những biện pháp tốt nhất để chuyển phát email, đồng thời đảm bảo rằng uy tín IP của bạn không bị giảm đi do xâm phạm hoặc có lưu lượng truy nhập gây hại. Nếu bạn cho rằng mình nhận được thư này do nhầm lẫn, bạn có thể sử dụng cổng thông tin tự phục vụ để yêu cầu được loại bỏ khỏi danh sách này. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Sử dụng cổng thông tin loại khỏi danh sách để tự loại bỏ chính mình khỏi danh sách người gửi bị chặn lại của Office 365.

5.7.700-749

Access denied, tenant has exceeded threshold

Đa số lưu lượng truy nhập từ bên thuê này đều được xác định là khả nghi và dẫn tới khả năng bên thuê bị cấm gửi.

Hãy đảm bảo rằng mọi xâm phạm hoặc chuyển tiếp mở đều đã được giải quyết, rồi liên hệ với bộ phận hỗ trợ qua kênh thông thường của bạn.

NDR tích hợp những gì?

NDR Exchange được thiết kế để người dùng email và người quản trị dễ đọc và hiểu. Có một số định dạng khác nhau cho NDR. NDR kiểu mới nhất chứa mô tả sự cố bằng ngôn ngữ dễ hiểu, cùng các bước để khắc phục sự cố đó. Hình sau sẽ cho thấy định dạng của loại NDR này.

Định dạng mới nhất cho thông báo trạng thái chuyển phát (DSN) trong Office 365

Thông tin được cung cấp trong NDR kiểu mới nhất được thiết kế nhằm giúp người dùng email bình thường có thể giải quyết được ngay sự cố của mình. Khi việc tự giải quyết là không khả thi, NDR sẽ cung cấp các chi tiết cho người quản trị, cùng một liên kết dẫn tới trợ giúp bổ sung trên web. Các trường sau sẽ xuất hiện trong NDR Office 365 mới nhất.

Trường

Mô tả

Logo Office 365   

Thông tin này chỉ ra rằng Office 365 đã tạo NDR đó. Logo không có nghĩa là Office 365 chịu trách nhiệm về lỗi này. Thông tin này cho biết điểm cuối hay dịch vụ nhắn tin nào tham dự vào giao tác email, vốn là điều không phải lúc nào cũng rõ ràng trong NDR kiểu cũ.

Nguyên nhân   

Phần này cung cấp lý do tại sao thư không được chuyển đi.

Chỉ báo người sửa lỗi   

Phần này cung cấp một cái nhìn thoáng qua về sự cố và người cần khắc phục sự cố đó. Ảnh hiển thị ba bên căn bản trong một giao dịch email của Office 365 - người gửi, Office 365 và người nhận. Khu vực được đánh dấu màu đỏ là chỗ thường phải khắc phục vấn đề.

Cách sửa lỗi   

Phần này được thiết kế dành cho người dùng cuối hoặc người gửi email, vốn là người nhận được NDR. Phần này sẽ giải thích cách khắc phục sự cố.

Thông tin thêm cho người quản trị email    

Phần này cung cấp giải thích chi tiết về vấn đề và giải pháp cùng với các chi tiết kỹ thuật và một nối kết đến bài viết trên web vốn có đưa ra những thông tin tham khảo chi tiết.

Bước nhảy của thư   

Phần này có chứa thời gian và tham chiếu hệ thống dành cho thư, vốn cho phép người quản trị dõi theo được những bước nhảy của thư hoặc đường dẫn từ máy chủ đến máy chủ. Với thông tin này, người quản trị có thể nhanh chóng phát hiện được các vấn đề giữa những bước nhảy của thư.

Đối với các NDR không có định dạng mới nhất, thông tin có thể được tách thành hai mục: thông tin Người dùng và thông tin Chẩn đoán dành cho người quản trị. Hình sau đây hiển thị định dạng cho một loại NDR Exchange Online.

NDR hiển thị Thông tin Chẩn đoán dành cho Người quản trị và Người dùng

Thông tin người dùng

Mục thông tin người dùng xuất hiện trước tiên trong một số NDR và mục đích chính là cung cấp bản tóm tắt về lỗi. Văn bản được thiết kế để giúp người gửi thư xác định xem lý do thư đã bị từ chối và cách gửi lại thư thành công, nếu có thể. Địa chỉ email của mỗi người nhận được liệt kê và nguyên nhân gây ra lỗi sẽ được đưa vào chỗ trống phía dưới địa chỉ email của người nhận. Tên của máy chủ thư đã từ chối thư cũng có thể được bao gồm trong mục này.

Thông tin chẩn đoán dành cho người quản trị

Phần Thông tin chẩn đoán dành cho người quản trị cung cấp thông tin kỹ thuật chuyên sâu hơn để giúp người quản trị khắc phục sự cố chuyển phát thư. Trong đó chứa thông tin chi tiết về lỗi cụ thể đã xảy ra trong quá trình chuyển phát thư, máy chủ đã tạo NDR và máy chủ đã từ chối thư. Phần này dùng định dạng sau đây:

Diagnostic information for administrators

Generating server: 

<server name>

     <rejected recipient>

     <remote server>
 
     <enhanced status code>
 
<SMTP response>

Original message headers

<message header fields>

Trường

Mô tả

Máy chủ khởi tạo   

Trường này cho biết tên của máy chủ thư SMTP mà đã tạo ra NDR. Nếu không có máy chủ từ xa được liệt kê bên dưới địa chỉ email của người gửi, thì máy chủ khởi tạo cũng là máy chủ đã từ chối thông điệp email ban đầu. Khi máy chủ thư từ xa chấp nhận và tiếp nhận thư, nhưng sau đó lại từ chối thư, ví dụ như vì hạn chế về nội dung, thì máy chủ từ xa sẽ tạo ra NDR. Nếu máy chủ thư từ xa chưa bao giờ chấp nhận và tiếp nhận thư, thì máy chủ gửi trong Exchange Online sẽ tạo ra NDR.

<Người nhận bị từ chối>   

Giá trị này là địa chỉ email của người nhận. Nếu việc chuyển phát không thành công đối với nhiều người nhận, thì địa chỉ email cho mỗi người nhận sẽ được liệt kê. Thông tin sau đây cũng được bao gồm cho mỗi người nhận không thành công:

Trường

Mô tả

<Máy chủ từ xa>   

Giá trị này là tên của máy chủ thư mà đã từ chối thư. Nếu thư ban đầu được máy chủ nhận chấp nhận thành công, nhưng sau đó bị từ chối, thì giá trị máy chủ từ xa không được cấp tự động.

<Mã trạng thái nâng cao>   

Giá trị này được gán bởi máy chủ thư mà đã từ chối thư ban đầu và cho biết tại sao thư bị từ chối. Các mã này được định nghĩa trong RFC 3463 và sử dụng định dạng abc x.y.z, trong đó giá trị chỗ dành sẵn là số nguyên. Ví dụ: mã 5.x.x chỉ báo lỗi thường trực, và mã 4.x.x chỉ báo lỗi tạm thời. Mặc dù mã trạng thái nâng cao thường do máy chủ thư bên ngoài tạo ra, nhưng Exchange Online sử dụng giá trị mã trạng thái nâng cao để xác định văn bản hiển thị trong phần thông tin người dùng.

<Phản hồi SMTP>   

Giá trị này được trả về từ máy chủ thư mà đã từ chối thư ban đầu. Văn bản này cung cấp phần giải thích về giá trị mã trạng thái nâng cao. Văn bản luôn được trình bày theo định dạng US-ASCII.

Thông tin thư ban đầu   

Phần này chứa các trường thông tin thư của thư bị từ chối. Các trường thông tin này có thể cung cấp thông tin chẩn đoán hữu ích, chẳng hạn như tuyến đường mà thư đi qua trước bị từ chối, hoặc liệu giá trị trường To có khớp với giá trị người nhận bị từ chối hay không.

Cách diễn giải NDR của Exchange

Sau đây là một ví dụ. Giả sử bạn nhận được một NDR của Exchange có chứa các thông tin sau đây:

Delivery has failed to these recipients or groups:


ronald@contoso.com

Your message wasn't delivered due to a permission or security issue. It may have been rejected by a moderator, the address may only accept email from certain senders, or another restriction may be preventing delivery. The following organization rejected your message: mail.contoso.com.


Diagnostic information for administrators:


Generating server: alpineskihouse.com


ronald@contoso.com

mail.contoso.com #<exchange.contoso.com #5.7.1 smtp;530 5.7.1 Client was not authenticated> #SMTP#Original message headers:

...

Từ mục thông tin người dùng, bạn có thể xác định người nhận là Ronald Slattery và thư đã bị máy chủ thư mail.contoso.com từ chối, vốn không phải là máy chủ thư Exchange Online hoặc Exchange Online Protection.

Từ mục Thông tin chẩn đoán cho người quản trị, bạn có thể thấy rằng alpineskihouse.com đang cố gắng kết nối tới máy chủ mail.contoso.com để chuyển phát thư cho người nhận ronald@contoso.com. Tuy nhiên, mail.contoso.com đã phản hồi lại lỗi 530 5.7.1 Client was not authenticated. Mặc dù bigfish.com đã tạo NDR nhưng mail.contoso.com thực sự đã từ chối thư, do đó, người quản trị tại contoso.com phải chịu trách nhiệm tìm hiểu và khắc phục sự cố. Lỗi cụ thể này cho thấy rằng máy chủ mail.contoso.com đã được đặt cấu hình để không chấp nhận email ẩn danh từ Internet.

Mặc dù Thông tin thư ban đầu được loại bỏ khỏi ví dụ này do độ dài và tính phức tạp của chúng, nhưng bạn thường có thể trích xuất thông tin hữu ích từ các trường thông tin sau:

 • To:   Trường này có thể hữu ích nếu địa chỉ email bị nhập sai.

 • Received:   Các trường này có thể cho bạn biết tuyến đường của thư và bước nhảy cuối cùng đã tạo ra thông báo tình trạng chuyển phát nếu khó nhận biết điều này từ giá trị Generating server trong NDR.

 • Received-SPF:   Nếu giá trị này là bất kỳ giá trị nào ngoài pass, hãy kiểm tra bản ghi DNS của Khung Chính sách Người gửi (SPF) cho miền của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Thêm hoặc chỉnh sửa các bản ghi DNS tùy chỉnh trong Office 365.

Vẫn cần trợ giúp với NDR hoặc thông báo tình trạng khác?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×