Báo cáo của Office 365 trong Trung tâm Quản trị - Mức sử dụng OneDrive for Business

Bảng điều khiển Báo cáo của Office 365 mới hiển thị cho bạn thông tin tổng quan về hoạt động trên toàn bộ sản phẩm Office 365 trong tổ chức của bạn. Điều này cho phép bạn tìm hiểu sâu hơn về báo cáo ở cấp sản phẩm riêng lẻ nhằm cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn về các hoạt động trong mỗi sản phẩm. Xem qua Chủ đề tổng quan về Báo cáo.

Ví dụ: thẻ OneDrive trên bảng điều khiển cung cấp cho bạn dạng xem mức cao đối với giá trị mà bạn nhận được từ OneDrive for Business liên quan đến tổng số tệp và dung lượng lưu trữ đã sử dụng trong tổ chức của bạn. Sau đó, bạn có thể xem chi tiết để hiểu rõ xu hướng của các tài khoản OneDrive hiện hoạt, số tệp người dùng đang tương tác và dung lượng lưu trữ đã sử dụng. Mục này còn cung cấp cho bạn chi tiết về OneDrive của từng người dùng.

Lưu ý: Bạn phải là người quản trị toàn cầu trong Office 365 hoặc người quản trị Exchange, SharePoint, Skype for Business hoặc người đọc báo cáo mới có thể xem được báo cáo Office 365.

Làm thế nào tôi có thể nhận được Báo cáo Mức sử dụng OneDrive?

 1. Trong trung tâm quản trị Office 365, chọn Báo cáo, rồi chọn Sử dụng từ menu bên trái hoặc bấm vào tiện ích Báo cáo.

  Kiểm tra báo cáo hoạt động mới của Office 365
 2. Sử dụng menu thả xuống Chọn báo cáo ở trên cùng bên trái và chọn Mức sử dụng OneDrive.

  Chọn báo cáo

Diễn giải báo cáo Mức sử dụng OneDrive

Bạn có thể xem mức sử dụng OneDrive for Business bằng cách xem các dạng xem Tài khoản, TệpLưu trữ.

Báo cáo Mức sử dụng OneDrive

1

Báo cáo Mức sử dụng OneDrive hiển thị các xu hướng trong 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày hoặc 180 ngày qua. Tuy nhiên, nếu bạn bấm vào một ngày cụ thể trong báo cáo, bảng (7) sẽ hiển thị dữ liệu trong tối đa 28 ngày tính từ ngày hiện tại (không phải ngày đã tạo báo cáo).

2

Mỗi báo cáo đều có một ngày cho thời điểm tạo báo cáo này. Các báo cáo thường phản ánh độ trễ 24 đến 48 giờ kể từ thời điểm hoạt động.

Lưu ý: Đôi khi, có khả năng ra tình trạng chậm trễ không dự đoán được trong quá trình thu thập và xử lý dữ liệu, có thể dẫn đến chậm trễ trong việc tạo báo cáo. Ngày hiển thị trên báo cáo luôn phản ánh ngày hiện tại, theo đó hệ thống đã xử lý dữ liệu báo cáo. Chúng tôi cố gắng giữ các dữ liệu này trong vòng 24-48 giờ kể từ thời điểm diễn ra hoạt động.

3

Dạng xem Tài khoản hiển thị xu hướng trong tổng số tài khoản và số tài khoản OneDrive hiện hoạt. "Tài khoản hiện hoạt" là bất kỳ tài khoản nào mà người dùng xem, sửa đổi, tải lên, tải xuống, chia sẻ hoặc đồng bộ tệp.

4

Dạng xem Tệp hiển thị tổng số tệp và số tệp hiện hoạt. Tệp được xem là hiện hoạt nếu tệp đã được lưu, đồng bộ, sửa đổi hoặc chia sẻ trong khoảng thời gian cụ thể.

Lưu ý: Hoạt động tệp có thể diễn ra nhiều lần với một tệp riêng lẻ nhưng chỉ được tính là một tệp hiện hoạt. Ví dụ: bạn có thể lưu và đồng bộ cùng một tệp nhiều lần trong khoảng thời gian xác định nhưng tệp chỉ được tính là một tệp hiện hoạt duy nhất và một tệp đồng bộ duy nhất trong dữ liệu.

5

Dạng xem Lưu trữ hiển thị xu hướng trong dung lượng lưu trữ của OneDrive bạn đang sử dụng.

Lưu ý: Kích cỡ gồm mọi phiên bản và siêu dữ liệu được liên kết với tệp.

6

 • Trên biểu đồ Tài khoản, trục Y cho biết số tài khoản OneDrive.

 • Trên biểu đồ Tệp, trục Y cho biết số tệp được lưu trữ trong OneDrive.

 • Trên biểu đồ Lưu trữ, trục Y cho biết dung lượng lưu trữ của OneDrive đã được sử dụng.

 • Trục X trên tất cả các biểu đồ là phạm vi ngày được chọn cho báo cáo cụ thể này.

7

Bạn có thể lọc các chuỗi bạn thấy trên biểu đồ bằng cách bấm vào một mục trong chú giải. Ví dụ: trên biểu đồ Tệp, nhấn hoặc bấm vào Tổng số tệp hoặc Tệp hiện hoạt. Trên biểu đồ Tài khoản, nhấn hoặc bấm vào Tổng số tài khoản hoặc Tài khoản hiện hoạt. Hoặc trên biểu đồ Lưu trữ, nhấn hoặc bấm vào Dung lượng lưu trữ đã sử dụng. Việc thay đổi lựa chọn sẽ không làm thay đổi thông tin trong bảng.

8

Bảng hiển thị cho bạn dữ liệu phân tích về OneDrive của từng người dùng. Để xuất hiện trong bảng, người dùng cần phải được chỉ định giấy phép sản phẩm bao gồm OneDrive và họ cần phải bật SharePoint Online. Người dùng cũng cần đăng nhập vào ứng dụng khách đồng bộ OneDrive hoặc duyệt tới OneDrive của họ bằng trình duyệt web.

Nếu OneDrive đã có hoạt động tệp thì tài khoản sẽ có ngày thực hiện hoạt động tệp gần nhất. Các hàng trong bảng được sắp xếp theo Ngày hoạt động gần nhất và do đó OneDrive có hoạt động tệp gần đây nhất sẽ xuất hiện trên đầu danh sách.

Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ cột khỏi bảng.

Tùy chọn cột
 • URL là địa chỉ web cho OneDrive của người dùng.

 • Đã xóa là trạng thái xóa của OneDrive. Mất ít nhất 7 ngày để các tài khoản được đánh dấu là đã xóa.

 • Chủ sở hữu là tên người dùng của người quản trị chính cho OneDrive.

 • Ngày hoạt động gần nhất (UTC) là ngày gần nhất một hoạt động tệp được thực hiện trong OneDrive. Nếu OneDrive không có hoạt động tệp nào, giá trị sẽ được để trống.

 • Tệp là số tệp trong OneDrive.

 • Tệp hiện hoạt là số tệp hiện hoạt trong một khoảng thời gian. Tệp được xem là hiện hoạt nếu tệp đã được lưu, đồng bộ, sửa đổi hoặc chia sẻ trong khoảng thời gian được chọn.

  Lưu ý: 

  • Hoạt động tệp có thể diễn ra nhiều lần với một tệp riêng lẻ nhưng chỉ được tính là một tệp hiện hoạt. Ví dụ: bạn có thể lưu và đồng bộ cùng một tệp nhiều lần trong khoảng thời gian xác định nhưng tệp chỉ được tính là một tệp hiện hoạt duy nhất và một tệp đồng bộ duy nhất trong dữ liệu.

  • Nếu các tệp bị loại bỏ trong khoảng thời gian xác định cho báo cáo thì số tệp hiện hoạt hiển thị trong báo cáo có thể sẽ nhiều hơn số tệp hiện tại trong OneDrive.

  • Người dùng đã xóa sẽ vẫn tiếp tục xuất hiện trên báo cáo trong 180 ngày.

 • Dung lượng lưu trữ đã sử dụng (MB) là dung lượng lưu trữ OneDrive sử dụng tính theo MB. Dung lượng này gồm mọi phiên bản và siêu dữ liệu được liên kết với các tệp.

Nếu các chính sách trong tổ chức của bạn ngăn bạn xem báo cáo chứa thông tin có thể nhận dạng người dùng, bạn có thể thay đổi thiết đặt quyền riêng tư đối với tất cả các báo cáo này. Xem qua mục Tôi có thể ẩn chi tiết cấp độ người dùng bằng cách nào? trong mục Báo cáo Hoạt động trong Bản xem trước của Trung tâm Quản trị Office 365.

9

Bấm hoặc nhấn vào biểu tượng Quản lý cột Quản lý Cột để thêm hoặc loại bỏ cột khỏi báo cáo.

10

Bạn cũng có thể xuất dữ liệu báo cáo vào một tệp .csv của Excel bằng cách bấm hoặc nhấn vào liên kết Xuất Xuất . Thao tác này sẽ xuất ngày của từng OneDrive đồng thời cho phép bạn thực hiện sắp xếp và lọc đơn giản để phân tích thêm. Nếu bạn có dưới 2000OneDrive tài khoản, bạn có thể sắp xếp và lọc ngay bên trong bảng của báo cáo. Nếu bạn có hơn 2000 OneDrive tài khoản, bạn cần phải xuất dữ liệu để lọc và sắp xếp.

Lưu ý: Khi dữ liệu được xuất sang tệp Excel, hãy lưu ý rằng ngày tạo báo cáo nội dung sẽ được phản ánh trong tệp ở cột Dữ liệu tại thời điểm.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×