Báo cáo của Office 365 trong Trung tâm Quản trị - Báo cáo hoạt động nhóm Yammer

Bảng điều khiển Báo cáo của Office 365 mới hiển thị cho bạn thông tin tổng quan về hoạt động trên toàn bộ sản phẩm Office 365 trong tổ chức của bạn. Điều này cho phép bạn tìm hiểu sâu hơn về báo cáo ở cấp sản phẩm riêng lẻ nhằm cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn về các hoạt động trong mỗi sản phẩm. Xem qua chủ đề tổng quan về Báo cáo. Trong báo cáo hoạt động nhóm Yammer, bạn có thể biết được chi tiết chuyên sâu về hoạt động của các nhóm Yammer trong tổ chức của mình và xem có bao nhiêu nhóm Yammer đang được tạo và sử dụng.

Lưu ý: Bạn phải là người quản trị toàn cầu trong Office 365 hoặc người quản trị Exchange, SharePoint, Skype for Business hoặc người đọc báo cáo mới có thể xem được báo cáo Office 365.

Cách nhận báo cáo hoạt động nhóm Yammer

 1. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Báo cáo > Mức sử dụng.

 2. Từ danh sách thả xuống Chọn báo cáo, chọn Hoạt động nhóm Yammer.

  Chọn hoạt động nhóm Yammer từ danh sách thả xuống Chọn Báo cáo

Diễn giải báo cáo hoạt động nhóm Yammer

Bạn có thể xem hoạt động nhóm Yammer bằng cách xem các biểu đồ NhómHoạt động.

Biểu đồ hoạt động nhóm Yammer

1

Có thể xem báo cáo Hoạt động của các nhóm Yammer về các xu hướng trong 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày hoặc 180 ngày qua. Tuy nhiên, nếu bạn bấm vào một ngày cụ thể trong báo cáo, bảng (7) sẽ hiển thị dữ liệu tối đa lên đến 28 ngày tính từ ngày hiện tại (không phải ngày đã tạo báo cáo).

2

Mỗi báo cáo đều có một ngày cho thời điểm tạo báo cáo này. Các báo cáo thường phản ánh độ trễ 24 đến 48 giờ kể từ thời điểm hoạt động.

3

Dạng xem Nhóm hiển thị tổng số nhóm đã tồn tại và các nhóm đã thực hiện bao nhiêu hoạt động hội thoại nhóm.

4

Dạng xem Hoạt động hiển thị số lượng thông điệp Yammer đã được đăng, đọc và thích trong các nhóm.

5

 • Trên biểu đồ Nhóm, trục Y là số lượng biểu diễn tổng số nhóm hoặc số nhóm hiện hoạt.

 • Trên biểu đồ Hoạt động, trục Y là số lượng hoạt động được chỉ định cho các nhóm Yammer.

Trục X trên cả ba biểu đồ là phạm vi ngày được chọn cho báo cáo cụ thể.

6

Bạn có thể lọc những chuỗi mình thấy trên biểu đồ bằng cách bấm vào một mục trong chú giải. Ví dụ: trên biểu đồ Nhóm, bấm hoặc nhấn vào Tổng số hoặc Hiện hoạt Ảnh chụp màn hình: báo cáo nhóm office 365 - Tổng số nhóm và số nhóm Hiện hoạt để chỉ xem phần thông tin liên quan đến từng mục. Việc thay đổi lựa chọn này không làm thay đổi thông tin trong bảng lưới.

7

Danh sách các nhóm cần hiển thị được xác định theo tập hợp tất cả các nhóm đã tồn tại (không bị xóa) trên khung thời gian báo cáo rộng nhất (180 ngày).  Số lượng hoạt động (thư đã nhận) sẽ thay đổi theo lựa chọn ngày.

Lưu ý: Bạn có thể không thấy tất cả các mục trong danh sách dưới đây trong các cột cho đến khi bạn thêm chúng.

 • Tên nhóm là tên của nhóm.

 • Người quản trị nhóm là tên của người quản trị nhóm hoặc chủ sở hữu.

 • Đã xóa là số lượng nhóm Yammer đã bị xóa. Nếu nhóm bị xóa nhưng có hoạt động trong thời gian báo cáo thì nhóm đó sẽ hiển thị trong lưới và cờ này được đặt là đúng.

 • Loại là loại nhóm, công khai hoặc riêng tư.

 • Được kết nối với Office 365 cho biết liệu nhóm Yammer có phải cũng là nhóm Office 365 hay không.

 • Ngày Hoạt động Gần nhất là ngày gần nhất mà nhóm đã đọc, đăng hoặc thích một thông điệp.

 • Thành viên là số lượng thành viên trong nhóm.

 • Đã đăng là số lượng thông điệp được đăng trong nhóm Yammer trong suốt thời gian báo cáo.

 • Đã đọc là số lượng cuộc hội thoại được đọc trong nhóm Yammer trong suốt thời gian báo cáo.

 • Đã thích là số lượng thông điệp được thích trong nhóm Yammer trong suốt thời gian báo cáo.

Nếu các chính sách của tổ chức bạn ngăn bạn xem báo cáo chứa thông tin có thể nhận dạng người dùng, bạn có thể thay đổi thiết đặt quyền riêng tư đối với tất cả các báo cáo này. Xem qua mục Tôi làm cách nào ẩn chi tiết mức người dùng? ở mục Báo cáo Hoạt động trong Bản xem trước của Trung tâm quản trị Office 365.

8

Bấm hoặc nhấn vào Cột để thêm hoặc loại bỏ các cột khỏi báo cáo.

Hoạt động nhóm Yammer - chọn cột

9

Bạn cũng có thể xuất dữ liệu báo cáo vào một tệp .csv của Excel bằng cách bấm hoặc nhấn vào liên kết Xuất Báo cáo Office 365 - xuất dữ liệu của bạn vào một tệp Excel . Thao tác này sẽ xuất dữ liệu của tất cả người dùng đồng thời cho phép bạn thực hiện sắp xếp và lọc đơn giản để phân tích thêm. Nếu bạn có dưới 2000 người dùng, bạn có thể sắp xếp và lọc ngay bên trong bảng của báo cáo. Nếu bạn có hơn 2000 người dùng, để lọc và sắp xếp, bạn sẽ cần phải xuất dữ liệu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×