Bán lại đối tác: Tạo tài khoản khách hàng mới trong Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Là người bán lại đối tác Microsoft Cloud, bạn có thể tạo tài khoản khách hàng mới trực tiếp từ Trung tâm quản trị đối tác. Sau khi bạn tạo máy khách, có thể mất vài phút để máy khách để hiển thị trong danh sách quản lý máy khách.

Lưu ý: Tìm kiếm nội dung Trợ giúp đối tác khác? Xem qua Trợ giúp dành cho đối tác.

Tạo tài khoản khách hàng trong Trung tâm quản trị đối tác

  1. Từ trang quản lý máy khách , hãy bấm Thêm máy khách.

  2. Nhập thông tin của máy khách, sau đó bấm tiếp theo. Trường với dấu sao màu đỏ được yêu cầu.

  3. Hãy chọn thuê bao cho máy khách đó từ cung cấp dịch vụ chọn thả xuống. Nếu ứng dụng khách của bạn sẽ cần nhiều thuê bao, bạn có thể thêm những sau khi bạn đã tạo máy khách. Để biết thêm thông tin, hãy xem bán lại đối tác: thay đổi thuê bao Office 365 của máy khách.

  4. Nhập số lượng giấy phép trong trường số chỗ ngồi , sau đó bấm tiếp theo.

  5. Xem lại ứng dụng khách mà bạn đang tạo. Nếu bạn cần phải thực hiện thay đổi, bạn có thể bấm vào nối kết sửa bên cạnh khách hàng thông tincung cấp, hoặc bấm lại nút.

  6. Bấm gửi để tạo tài khoản máy khách.

  7. Sao chép thông tin máy khách và thuê bao trên trang xác nhận cho bản ghi của bạn. Bấm xong.

  8. Bạn sẽ nhận được cảnh báo để xác nhận rằng bạn đã sao chép thông tin. Bấm tôi đã sao chép thông tin để đi đến trang quản lý máy khách . Nếu bạn chưa sao chép trang confirmation, hãy bấm chuyển trở lại trang.

Sau khi tạo máy khách, có thể mất vài phút để máy khách để có được cung cấp trên Office 365.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×