Bài đăng và trả lời cho các thông tin trong thư mục công cộng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tính năng này yêu cầu bạn phải sử dụng tài khoản Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 hoặc Exchange Server 2007. Hầu hết nhà và cá nhân tài khoản không sử dụng Microsoft Exchange. Để biết thêm thông tin về tài khoản Microsoft Exchange và làm thế nào để xác định phiên bản Exchange tài khoản của bạn kết nối đến, hãy xem các nối kết trong phần xem thêm.

Thư mục công cộng cung cấp cách để thu thập, sắp xếp, và chia sẻ thông tin với những người khác trong tổ chức. Thông thường, thư mục công cộng được nhóm dự án hoặc nhóm người dùng để chia sẻ thông tin về một khu vực thông thường quan tâm. Thư mục công cộng có thể chứa bất kỳ kiểu mục Outlook, chẳng hạn như thư, cuộc hẹn, liên hệ, nhiệm vụ, mục nhập Nhật ký, ghi chú, biểu mẫu, tệp và bài đăng.

Để thêm thông tin vào một thư mục công cộng, bạn có thể đăng thông tin để nó hoặc trả lời thông tin đã được đăng vào thư mục.

Bạn muốn làm gì?

Đăng thông tin lên một thư mục công cộng

Trả lời thông tin đăng trong một thư mục công cộng

Sao chép hoặc di chuyển tệp đến thư mục công cộng

Đăng thông tin lên một thư mục công cộng

 1. Trong danh Sách thư mục, trong Ngăn dẫn hướng, bấm Thư mục công cộng, sau đó bấm thư mục mà bạn muốn thêm thông tin.

  Nếu thư mục mà bạn muốn mở nằm trong một thư mục khác, hãy bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh thư mục và bất kỳ thư mục con, nếu cần thiết, cho đến khi bạn tìm thấy thư mục mà bạn muốn.

 2. Trên menu tệp , trỏ đến mới, sau đó bấm bài đăng trong thư mục này.

 3. Trong biểu mẫu, hãy nhập thông tin mà bạn muốn đăng.

 4. Bấm Đăng.

Đầu trang

Trả lời thông tin đăng trong một thư mục công cộng

Thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Đăng trả lời thư mục công cộng

  1. Trong danh Sách thư mục, trong Ngăn dẫn hướng, bấm Thư mục công cộng, sau đó bấm vào thư mục với thông tin mà bạn muốn trả lời.

   Nếu thư mục mà bạn muốn mở nằm trong một thư mục khác, hãy bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh mỗi thư mục con cho đến khi bạn tìm thấy thư mục mà bạn muốn.

  2. Mở mục hoặc tệp mà bạn muốn trả lời.

  3. Trên tab thảo luận , trong nhóm hành động , bấm Hành động khác, sau đó bấm Trả lời bài đăng cho thư mục.

  4. Trong biểu mẫu, hãy nhập thông tin mà bạn muốn đăng.

  5. Bấm Đăng.

 • Trả lời người đã đăng thông tin trong một thư mục công cộng

  1. Trong danh Sách thư mục, trong Ngăn dẫn hướng, bấm Thư mục công cộng, sau đó bấm vào thư mục với thông tin mà bạn muốn trả lời.

   Nếu thư mục mà bạn muốn mở nằm trong một thư mục khác, hãy bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh thư mục và bất kỳ thư mục con, nếu cần thiết, cho đến khi bạn tìm thấy thư mục mà bạn muốn.

  2. Chọn mục hoặc tệp mà bạn muốn trả lời, và sau đó bấm trả lời.

  3. Nhập trả lời của bạn, sau đó bấm gửi.

Đầu trang

Sao chép hoặc di chuyển tệp đến thư mục công cộng

 1. Trong danh Sách thư mục, trong Ngăn dẫn hướng, bấm Thư mục công cộng, sau đó bấm thư mục mà bạn muốn thêm thông tin.

  Nếu thư mục mà bạn muốn mở nằm trong một thư mục khác, hãy bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh thư mục và bất kỳ thư mục con, nếu cần thiết, cho đến khi bạn tìm thấy thư mục mà bạn muốn.

 2. Dùng Windows Explorer hoặc máy tính của tôi để tìm tệp mà bạn muốn sao chép hoặc di chuyển.

 3. Định vị danh Sách thư mục trong Ngăn dẫn hướng và cửa sổ khác bạn có thể nhìn thấy windows hoặc các phần của chúng cùng lúc.

 4. Từ Windows Explorer hoặc máy tính của tôi, hãy kéo tệp vào thư mục công cộng mà bạn muốn trong danh Sách thư mục trong Ngăn dẫn hướng.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×