ATAN2 (Hàm ATAN2)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về arctang, hay tang nghịch đảo của tọa độ x và tọa độ y đã xác định. Arctang là góc từ trục x đến đường thẳng chứa tọa độ gốc (0, 0) và một điểm có tọa độ (x_num, y_num). Góc được tính bằng radian và có giá trị từ -pi đến pi, không bao gồm -pi.

Cú pháp

ATAN2 (x_num,y_num đều)

X_num    là tọa độ x điểm.

Y_num đều    là toạ độ y điểm.

Chú thích

  • Kết quả dương thể hiện góc quay ngược chiều kim đồng hồ tính từ trục x; kết quả âm thể hiện góc quay cùng chiều kim đồng hồ.

  • ATAN2(a,b) bằng ATAN(b/a), ngoại trừ rằng a có thể bằng 0 trong ATAN2.

  • Nếu cả x_num và y_num đều là 0, ATAN2 trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

  • Để biểu thị arctang bằng độ, hãy nhân kết quả với 180/PI( ) hoặc dùng hàm DEGREES.

Ví dụ

Formul a

Mô tả (Kết quả)

=ATAN2(1, 1)

Arctang của điểm 1,1 tính bằng radian, pi/4 (0.785398)

=ATAN2(-1, -1)

Arctang của điểm -1, -1 tính bằng radian, -3 * pi/4 (-2.35619)

=ATAN2(-1, -1)*180/PI()

Arctang của điểm 1,1 tính bằng độ (-135)

=DEGREES(ATAN2(-1, -1))

Arctang của điểm 1,1 tính bằng độ (-135)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×