API của dịch vụ thời tiết MSN có được đã bị gỡ xuống

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thông tin

Microsoft đã ngừng cung cấp quyền truy nhập vào API của dịch vụ thời tiết MSN ngày 15 tháng 4, 2016. Do thay đổi này, yêu cầu dịch vụ thời tiết MSN URL bị vô hiệu hóa bây giờ. Ví dụ, URL sau đây không còn trả về kết quả:


http://weather.service.msn.com/data.aspx?weadegreetype=F&culture=en-US&weasearchstr=Redmond,WA 

Có những nhà cung cấp bên thứ ba thay thế cung cấp thông tin thời tiết API nền tảng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×