Apakah tetingkap Perhubungan?

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tetingkap Perhubungan membolehkan anda menentukan mối quan hệ antara item yang disimpan dalam berbilang jadual Access. Ia tersedia dengan mengklik Alat Pangkalan Data > Perhubungan.

Butang Perhubungan pada tab Alat Pangkalan Data

Mối quan hệ cũng giống như các quy tắc chi phối việc làm thế nào dữ liệu được kết nối trong cơ sở dữ liệu của bạn. Trong một cơ sở dữ liệu thứ tự xử lý tốt chuẩn hóa, ví dụ, có thể bạn sẽ có thông tin khách hàng trong một bảng và thứ tự thông tin trong một bảng khác. Bạn muốn đảm bảo khách hàng không nhận được phân tách từ đơn hàng của họ, bên phải không? Và bạn không muốn một thứ tự được tạo ra mà không có một khách hàng hợp lệ được kết nối với nó. Cửa sổ mối quan hệ là nơi bạn đi đến thiết các quy tắc để chúng áp dụng trong toàn bộ cơ sở dữ liệu của bạn.

Jika anda pernah membina pertanyaan Access sebelum ini, anda akan dapati tetingkap Perhubungan kelihatan amat serupa dengan bahagian atas Pembina Pertanyaan:

Tetingkap Perhubungan Access

Dalam tetingkap Perhubungan, anda boleh menggunakan perintah pada tab Reka Bentuk untuk menambah jadual pada pandangan kemudian anda boleh menyeret medan antara jadual untuk menyediakan perhubungan. Dalam contoh ini, perhubungan membolehkan berbilang tertib disambungkan untuk setiap pelanggan, tetapi ia menghalang anda daripada mencipta tertib untuk pelanggan yang tidak wujud. Setelah anda menyediakan peraturan ini dalam tetingkap Perhubungan, ia akan digunakan pada keseluruhan pangkalan data (contohnya, jika anda mencipta pertanyaan baru, sambungan akan disediakan secara automatik menurut peraturan perhubungan anda).

Lưu ý: Memadamkan jadual daripada tetingkap Perhubungan tidak akan memadamkannya daripada pangkalan data anda atau mengalih keluar perhubungan yang anda telah wujudkan.

Perkara yang anda boleh lakukan

Tugas

Cara untuk melakukannya

Menambah jadual atau pertanyaan pada tetingkap

Klik Reka Bentuk > Tunjukkan Jadual, pilih jadual atau pertanyaan yang anda inginkan kemudian klik Tambah.

Memadamkan jadual atau pertanyaan daripada tetingkap

Pilih jadual atau pertanyaan kemudian tekan DELETE.

Menyembunyikan jadual atau pertanyaan

Klik kanan jadual atau pertanyaan kemudian klik Sembunyikan Jadual.

Mencipta perhubungan

Seret medan daripada satu jadual atau pertanyaan ke medan yang sepadan dalam jadual atau pertanyaan lain.

Mengesetkan sifat untuk perhubungan

Klik kanan garis perhubungan antara dua jadual (ini memerlukan beberapa percubaan untuk mendapatkannya) kemudian klik Edit Perhubungan.

Memadamkan perhubungan

Klik kanan garis perhubungan antara dua jadual (ini memerlukan beberapa percubaan untuk mendapatkannya) kemudian klik Padam.

Menunjukkan semua perhubungan

Klik Reka Bentuk > Semua Perhubungan.

Melihat perhubungan untuk jadual tertentu

Pilih jadual kemudian klik Reka Bentuk > Perhubungan Langsung.

Melihat perhubungan untuk satu jadual tanpa melihat perhubungan untuk jadual lain

Klik Reka Bentuk > Alat > Kosongkan Tataletak. Tambah jadual yang anda ingin lihat perhubungannya (Reka Bentuk > Perhubungan > Tunjukkan Jadual), kemudian klik Reka Bentuk > Perhubungan > Perhubungan Langsung.

Kini anda telah membiasakan diri dengan tetingkap Perhubungan, ketahui cara untuk mencipta, mengedit atau memadamkan perhubungan.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×