Apakah tetingkap Perhubungan?

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cửa sổ mối quan hệ cho phép bạn xác định mối quan hệ giữa các mục được lưu trữ trong nhiều bảng Access. Nó sẵn dùng bằng cách bấm vào Công cụ cơ sở dữ liệu > mối quan hệ.

Nút mối quan hệ trên tab công cụ cơ sở dữ liệu

Mối quan hệ cũng giống như các quy tắc chi phối việc làm thế nào dữ liệu được kết nối trong cơ sở dữ liệu của bạn. Trong một cơ sở dữ liệu thứ tự xử lý tốt chuẩn hóa, ví dụ, có thể bạn sẽ có thông tin khách hàng trong một bảng và thứ tự thông tin trong một bảng khác. Bạn muốn đảm bảo khách hàng không nhận được phân tách từ đơn hàng của họ, bên phải không? Và bạn không muốn một thứ tự được tạo ra mà không có một khách hàng hợp lệ được kết nối với nó. Cửa sổ mối quan hệ là nơi bạn đi đến thiết các quy tắc để chúng áp dụng trong toàn bộ cơ sở dữ liệu của bạn.

Nếu bạn đã được xây dựng truy vấn Access trước, bạn sẽ nhận thấy rằng Tetingkap perhubungan kelihatan Amat serupa như phần trên cùng của bộ dựng truy vấn:

Cửa sổ mối quan hệ truy nhập

Trong cửa sổ mối quan hệ, bạn dùng các lệnh trên tab thiết kế để thêm bảng vào dạng xem, sau đó bạn kéo trường giữa các bảng để thiết lập mối quan hệ. Trong ví dụ này, mối quan hệ cho phép cho nhiều đơn hàng để kết nối với khách hàng mỗi, nhưng nó sẽ liên tục bạn tạo một thứ tự cho một khách hàng không tồn tại. Sau khi bạn thiết lập các quy tắc này trong cửa sổ mối quan hệ, chúng sẽ áp dụng cho cơ sở dữ liệu toàn bộ (ví dụ, nếu bạn tạo một truy vấn mới, các đường nối sẽ tự động được thiết lập tuân theo quy tắc mối quan hệ của bạn).

Lưu ý:  Memadamkan jadual daripada Tetingkap perhubungan tidak Akan memadamkannya daripada cơ sở dữ liệu của bạn, cũng như không mengalih keluar perhubungan Yang Anda telah wujudkan.

Những điều bạn có thể làm

Tác vụ

Cách thực hiện

Thêm một bảng hoặc truy vấn vào cửa sổ

Bấm thiết kế > Hiện bảng, hãy chọn bảng hoặc truy vấn bạn muốn, sau đó bấm Thêm.

Xóa bảng hoặc truy vấn khỏi cửa sổ

Chọn bảng hoặc truy vấn, sau đó nhấn DELETE.

Ẩn bảng hoặc truy vấn

Bấm chuột phải vào bảng hoặc truy vấn, sau đó bấm Ẩn bảng.

Tạo quan hệ

Kéo một trường từ một bảng hoặc truy vấn vào trường tương ứng trong bảng hoặc truy vấn khác.

Đặt thuộc tính cho mối quan hệ

Bấm chuột phải vào đường quan hệ giữa hai bảng (điều này có thể mất một vài cố gắng memerlukan nó đúng), sau đó bấm Sửa quan hệ.

Xóa mối quan hệ

Bấm chuột phải vào đường quan hệ giữa hai bảng (điều này có thể mất một vài cố gắng memerlukan nó đúng), sau đó bấm xóa.

Hiện tất cả các mối quan hệ

Bấm thiết kế > tất cả các mối quan hệ.

Melihat perhubungan untuk jadual tertentu

Chọn bảng, sau đó bấm thiết kế > Mối quan hệ trực tiếp.

Melihat perhubungan untuk Satu jadual tanpa melihat perhubungan untuk jadual lain

Bấm thiết kếcông cụ > > xóa bố trí. Thêm bảng mà bạn muốn xem mối quan hệ cho (thiết kế > mối quan hệ > Hiện bảng), sau đó bấm thiết kế > mối quan hệ > Mối quan hệ trực tiếp.

Bây giờ bạn đang tăng tốc trên cửa sổ mối quan hệ, hãy tìm hiểu cách tạo, sửa hoặc xóa bỏ mối quan hệ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×