AND (Hàm AND)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về giá trị lô-gic TRUE nếu tất cả các đối số là TRUE; trả về FALSE nếu một hoặc nhiều đối số là FALSE.

Cú pháp

(lô-gic 1,lô-gic 2,...)

Lô-gic 1, lô-gic 2...     1 đến 30 điều kiện bạn muốn kiểm tra mà có thể là một trong hai TRUE hoặc FALSE.

Ghi chú

  • Các đối số phải đánh giá trị lô-gic chẳng hạn như TRUE hoặc FALSE, hoặc các đối số phải là tham chiếu cột chứa các giá trị lô-gic.

  • Nếu một đối số tham chiếu cột chứa văn bản, VÀ trả về #VALUE! giá trị lỗi; Nếu đó là trống, nó trả về FALSE.

  • Nếu các đối số chứa không có giá trị lô-gic, VÀ trả về #VALUE! giá trị lỗi.

Ví dụ 1

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=AND(TRUE, TRUE)

Tất cả các đối số là TRUE (có)

=AND(TRUE, FALSE)

Một đối số là FALSE (không)

=AND(2+2=4, 2+3=5)

Tất cả các đối số định trị là TRUE (có)

Ví dụ 2

Col1

Col2

Công thức

Mô tả (Kết quả)

50

104

= AND(1<[Col1], [Col1]<100)

Vì 50 giữa 1 và 100 (có)

50

104

= IF (AND (1 < [Col2], [Col2] < 100), [Col2], "giá trị nằm ngoài phạm vi.")

Hiển thị số thứ hai, nếu đó là giữa 1 và 100, nếu không hiển thị một thông báo (giá trị nằm ngoài phạm vi.)

50

104

= IF (AND (1 < [Col1], [Col1] < 100), [Col1], "giá trị nằm ngoài phạm vi.")

Hiển thị số thứ nhất, nếu đó là giữa 1 và 100, nếu không hiển thị một thông báo (50)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×