×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Add tasks to a plan

Once you've started a plan, you can add tasks to list what needs to get done.

Enter a task name in the box under To do, and then choose Add task.

Tip: To list several tasks quickly, type a task name in the box under To do, press Enter, and then keep typing to add the next task.

Don't see a box? Click the plus sign (+) to show the box and add a task.

Add tasks

Add details to a task

Tasks can have a lot of different details in Planner. You can decide what you want to include or leave out, and how you want your tasks to appear on the Board.

What should I do next?

What you do next really depends on what you know about your work, and how you want to stay on top of things. Consider organizing your tasks into buckets and adding the people you'll be working with.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×