Add and format a chart legend

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

This article shows you how to add a chart legend in Office 2016, and also how to customize the appearance of the legend, including the font, the border, and the background.

 1. Click the chart to which you want to add a legend, click the Chart Elements button Nút Thành phần Biểu đồ , and then click Legend.

  Thành phần Biểu đồ > Chú giải trong Excel
 2. To change the location of the legend, click the arrow next to Legend and then click the location that you want.

Mẹo: 

 • By default, a legend does not overlap the chart. If you have space constraints, you may be able to reduce the size of the chart by clicking More Options and then clearing the Show the legend without overlapping the chart check box.

 • To remove a legend, right-click it, and then click Delete.

  Lệnh Xoá trên menu lối tắt Định dạng Phông Chú giải trong Excel

Once you add the chart legend, there are many things that you can do to change how it looks.

Change font or font size

 1. Right-click the legend, and then click Font.

  Lệnh Phông trên menu lối tắt được dùng để thay đổi phông chú giải biểu đồ
 2. On the Font tab, make the changes that you want to the font or font size.

  Hộp thoại Phông trong Excel

Change legend border or background

 1. Right-click the legend, and then click Format Legend.

 2. In the Format Legend task pane, pick the options that you want.

  Ngăn tác vụ viền Định dạng Chú giải

Mẹo: You can really make your legend stand out by adding an effect. Click Effects and then pick the effect that you want. A wide variety of effects is available, including shadows, glows, and soft edges. (Just be careful not to go overboard: you probably don't want to clutter the presentation of your data.)

Ngăn tác vụ Hiệu ứng Định dạng Chú giải

A legend can make your chart easier to read because it positions the labels for the data series outside the vùng vẽ of the chart. You can change the position of the legend and customize its colors and fonts. You can also edit the text in the legend and change the order of the entries in the legend.

 1. Bước này chỉ áp dụng cho Word 2016 for Mac: Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 3. Click Add Chart Element > Legend.

 4. To change the position of the legend, choose Right, Top, Left, or Bottom. To change the format of the legend, click More Legend Options, and then make the format changes that you want.

  Depending on the chart type, some options may not be available.

A legend can make your chart easier to read because it positions the labels for the data series outside the vùng vẽ of the chart. You can change the position of the legend and customize its colors and fonts. You can also edit the text in the legend and change the order of the entries in the legend.

 1. Bước này chỉ áp dụng cho Word for Mac 2011: Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 3. To change the position of the legend, under Labels, click Legend, and then click the legend position that you want.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Nhãn

 4. To change the format of the legend, under Labels, click Legend, click Legend Options, and then make the format changes that you want.

  Depending on the chart type, some options may not be available.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×