×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Add a task to your timesheet

Tasks assigned to you that are scheduled for the dates in the current timesheet period will be automatically included on your timesheet. Sometimes, however, you might start work on a task early, for example, and need to add a task to your timesheet that isn’t automatically included. You can add a task to your timesheet, and your time will be accounted for in the project.

  1. Click the Timesheet tab on the ribbon.

    Timesheet tab

  2. Click Add Row, and then choose the kind of task you want to add.

    Add Row

After adding the task, you can enter your hours for that task.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×