Access được tích hợp như một phần trong Office 365 Business và Business Premium

Microsoft Access hiện đã được tích hợp như một phần trong đăng ký Office 365 Business và Business Premium. Thời gian bạn sẽ thấy Access như một phần trong cài đặt sẽ phụ thuộc vào kênh cập nhật Office 365 mà người quản trị đã chỉ định cho đăng ký của bạn. Đối với người dùng Access có Office 365 trên Kênh Hiện tại, bạn sẽ thấy Access được thêm vào cài đặt của mình trong Tháng Mười Hai 2016 hoặc Tháng Một 2017. Đối với người dùng Access có Office 365 trên Kênh bị Chậm, bạn sẽ thấy Access được thêm vào cài đặt của mình trong Tháng Sáu 2017. Để tìm hiểu kênh cập nhật bạn đang sử dụng với Office 365, hãy đi tới Tệp > Tài khoản ở một trong các ứng dụng trên máy tính. Kênh cập nhật của bạn sẽ được liệt kê trên số phiên bản.

Thông tin tài khoản sản phẩm cho đăng ký Office 365 Business của Kênh Hiện tại

Mẹo: Nếu bạn sử dụng Kênh Hiện tại của Office 365, bạn có thể tải bản cập nhật ngay lập tức bằng cách bấm vào Tùy chọn cập nhật > Cập nhật Ngay để nhận được bản cập nhật nhanh hơn.

Mẹo: Bạn không chắc mình có đăng ký hoặc sản phẩm nào? Xem Tôi có sản phẩm hoặc giấy phép Office 365 dành cho doanh nghiệp nào? Các sản phẩm này thường được gắn với tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Hiểu về các bản cập nhật

Trước Tháng Mười Hai 2016, bạn hoặc người quản trị có thể cài đặt Access như một ứng dụng độc lập trên máy tính hoặc thiết bị có đăng ký Office 365 Business. Khi đăng ký Office 365 Business cập nhật để kích hoạt Access, phiên bản hiện có của Access trên máy tính hoặc thiết bị của bạn có thể vẫn phụ thuộc vào cách bạn hoặc người quản trị mua Access.

Bảng sau đây liệt kê những cài đặt khác nhau cho biết máy tính hoặc thiết bị của bạn có thể chưa được cập nhật nếu bạn đã cài đặt Access. Bạn có thể mua các phiên bản bán lẻ của Access từ Microsoft Store hoặc bất kỳ cửa hàng bán lẻ bán phần mềm máy tính nào. Bạn có thể mua trực tiếp các phiên bản được cấp phép số lớn của Microsoft Access từ Microsoft qua Chương trình Cấp phép Số lớn và đã tải xuống các phiên bản này từ Trung tâm Dịch vụ Cấp phép Số lớn.

Trước khi cập nhật

Sau khi cập nhật

Office 365 Business Premium + Access 2016 Retail (C2R)

Cả hai giấy phép vẫn giữ nguyên trên máy tính hoặc thiết bị của bạn. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy một sản phẩm Access 2016 qua giao diện người dùng. Bạn sẽ nhận được lợi ích từ việc nâng cấp tự động thông qua đăng ký Access 2016.

Office 365 Business Premium + Access 2013 Retail (C2R)

Access 2016 được cài đặt và Access 2013 sẽ bị loại bỏ khỏi máy tính hoặc thiết bị của bạn. Bạn sẽ nhận được lợi ích từ việc nâng cấp tự động thông qua đăng ký Access 2016.

Office 365 Business Premium + Access 2013 Volume License (MSI)

Cả hai giấy phép vẫn giữ nguyên trên máy tính hoặc thiết bị của bạn. Access 2013 và Access 2016 đều sẵn dùng đối với bạn thông qua giao diện người dùng. Bạn sẽ nhận được lợi ích từ việc nâng cấp tự động thông qua đăng ký Access 2016.

Office 365 Business Premium + Access 2016 Volume License (MSI)

Cấu hình này không được hỗ trợ. Office 365 click-to-run và giấy phép số lớn (MSI) của cùng một phiên bản chính không thể cùng tồn tại trên cùng một máy tính hoặc thiết bị.

Office 365 Business Premium + Access 2013 Runtime (MSI)

Cả hai giấy phép vẫn giữ nguyên trên máy tính hoặc thiết bị. Bạn có thể nhìn thấy cả hai giấy phép thông qua giao diện người dùng.

Office Business Premium + Access 2016 Runtime (MSI)

Cấu hình này không được hỗ trợ. Office 365 click-to-run và giấy phép số lớn (MSI) của cùng một phiên bản chính không thể cùng tồn tại trên cùng một máy tính hoặc thiết bị.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×