Áp dụng Quản trị Quyền Thông tin cho danh sách hay thư viện

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Bạn có thể dùng quản lý quyền thông tin (IRM) SharePoint Foundation 2010 site để giúp kiểm soát và bảo vệ tệp được tải xuống từ danh sách hoặc thư viện.

Trong bài viết này

Quản trị Quyền Thông tin là gì?

IRM có thể giúp bảo vệ nội dung như thế nào

IRM không thể giúp bảo vệ nội dung như thế nào

Cách hoạt động của IRM cho danh sách SharePoint và thư viện

Áp dụng IRM cho danh sách hay thư viện

Quản trị Quyền Thông tin là gì?

Quản lý quyền thông tin (IRM) cho phép bạn giới hạn các hành động mà người dùng có thể thực hiện trên các tệp đã tải về từ danh sách SharePoint hoặc thư viện. IRM sẽ mã hóa tệp đã tải xuống và giới hạn bộ người dùng và các chương trình được phép giải mã những tệp này. IRM cũng có thể giới hạn quyền của người dùng được phép đọc tệp, họ không thể thực hiện hành động chẳng hạn như in bản sao của tệp hoặc sao chép văn bản từ họ.

Bạn có thể dùng IRM trên các danh sách hay thư viện để giới hạn việc phát tán nội dung nhạy cảm. Ví dụ: nếu bạn đang tạo một thư viện tài liệu để chia sẻ thông tin về những sản phẩm sắp ra mắt với những đại diện tiếp thị đã chọn lựa, bạn có thể dùng IRM để ngăn không cho các cá nhân này chia sẻ nội dung này với những nhân viên khác trong công ty.

Trên một trang web SharePoint Foundation 2010 , bạn áp dụng IRM vào toàn bộ danh sách hoặc thư viện, chứ không phải vào tệp riêng lẻ. Điều này giúp dễ dàng hơn để đảm bảo một mức độ nhất quán bảo vệ cho một tập toàn bộ tài liệu hoặc tệp. IRM thì có thể giúp tổ chức của bạn để thực thi các chính sách công ty chi phối việc dùng và phát tán thông tin mang tính bảo mật hoặc sở hữu riêng.

IRM có thể giúp bảo vệ nội dung như thế nào

IRM giúp bảo vệ nội dung bị hạn chế theo những cách sau đây:

 • Giúp ngăn không cho người xem được cấp phép sao chép, chỉnh sửa, in ấn, gửi fax hay sao chép và dán nội dung đó cho mục đích dùng trái phép

 • Giúp ngăn không cho người xem được cấp phép sao chép nội dung bằng cách dùng tính năng In Màn hình trong Microsoft Windows

 • Giúp ngăn không cho người xem trái phép nhìn thấy nội dung nếu nó được gửi trong email sau khi được tải xuống từ máy chủ

 • Giới hạn quyền truy nhập nội dung theo một khoảng thời gian đã xác định, sau đó người dùng phải xác nhận các thông tin đăng nhập của họ và tải xuống lại nội dung đó

 • Giúp thực thi các chính sách của công ty chi phối việc dùng và phát tán nội dung bên trong tổ chức bạn

IRM không thể giúp bảo vệ nội dung như thế nào

IRM không thể bảo vệ nội dung bị hạn chế khỏi những điều sau:

 • Xóa, trộm cắp, ghi lại hay truyền tải bằng các chương trình độc hại chẳng hạn như con ngựa thành Troa, máy ghi nhấn phím và một số kiểu phần mềm gián điệp

 • Mất hoặc hỏng do hành động vi-rút máy tính

 • Sao chép thủ công hoặc gõ lại từ nội dung hiển thị trên màn hình

 • Chụp ảnh dạng kỹ thuật số hay dạng phim nội dung được hiển thị trên màn hình

 • Sao chép thông qua việc dùng các chương trình chụp lại màn hình của bên thứ ba

 • Sao chép siêu dữ liệu nội dung (các giá trị cột) thông qua việc dùng các chương trình chụp lại màn hình của bên thứ ba hoặc hành động sao chép và dán

Đầu trang

Cách hoạt động của IRM cho danh sách SharePoint và thư viện

Bảo vệ IRM được áp dụng cho các tệp ở cấp danh sách hoặc thư viện. Khi bạn bật IRM cho danh sách hoặc thư viện, bạn có thể bảo vệ bất kỳ kiểu tệp trong danh sách hoặc thư viện mà một bảo vệ được cài đặt trên tất cả các máy chủ Web ngoại vi. Bảo vệ một là một chương trình điều khiển mã hóa và giải mã quản lý quyền tệp của một định dạng tệp cụ thể. SharePoint Foundation 2010 không bao gồm các phần bảo vệ cho bất kỳ định dạng tệp. Nếu tổ chức của bạn dự định dùng IRM để bảo vệ tệp trong danh sách và thư viện, người quản trị máy chủ của bạn phải cài đặt phần bảo vệ cho bất kỳ định dạng tệp mà bạn muốn quản lý quyền.

Khi bật IRM cho thư viện, quản lý quyền sẽ áp dụng cho mọi tệp trong thư viện đó. Khi bật IRM cho danh sách, quản lý quyền chỉ áp dụng cho các tệp được đính kèm với các mục danh sách, không phải là các mục danh sách thực sự.

Khi mọi người tải xuống các tệp trong danh sách hay thư viện được bật IRM, các tệp đó sẽ được mã hóa sao cho chỉ có những người được cấp phép mới có thể xem chúng. Mỗi tệp được quản lý bằng quyền cũng có giấy phép phát hành áp dụng các hạn chế đối với những người xem tệp đó. Các hạn chế điển hình bao gồm tạo ra tệp chỉ đọc, tắt tính năng sao chép văn bản, ngăn không cho mọi người lưu bản sao cục bộ và ngăn không cho mọi người in tệp đó. Các chương trình máy khách có thể đọc được các kiểu tệp được hỗ trợ IRM dùng giấy phép phát hành bên trong tệp được quản lý bằng quyền để thực thi các hạn chế này. Đây là cách mà tệp được quản lý bằng quyền duy trì chức năng bảo vệ ngay cả sau khi nó được tải xuống từ máy chủ.

Các kiểu hạn chế được áp dụng cho một tệp khi được tải xuống từ một danh sách hoặc thư viện được dựa trên các quyền của người dùng cá nhân trên site có chứa tệp. Bảng sau đây giải thích cách thức các quyền trên các site SharePoint Foundation 2010 tương ứng với quyền IRM.

SharePoint Foundation 2010 Quyền

Quyền IRM

Quản lý Quyền, Quản lý Trang Web

Toàn quyền điều khiển (như định nghĩa trong chương trình máy khách): Quyền này thường cho phép người dùng đọc, sửa, sao chép, lưu và sửa đổi các quyền về nội dung được quản lý bằng quyền.

Sửa Mục, Quản lý Danh sách, Thêm và Tùy chỉnh Trang

Sửa, Sao chép và Lưu: Người dùng chỉ có thể in tệp nếu đã chọn hộp kiểm Cho phép người dùng in tài liệu trên trang Thiết đặt Quản trị Quyền Thông tin cho danh sách hay thư viện đó.

Xem Mục

Đọc: Người dùng có thể đọc tài liệu, nhưng không thể sao chép hay sửa đổi nội dung của tài liệu đó. Người dùng chỉ có thể in nếu đã chọn hộp kiểm Cho phép người dùng in tài liệu trên trang Thiết đặt Quản trị Quyền Thông tin cho danh sách hay thư viện đó.

Khác

Không có quyền nào khác tương ứng trực tiếp với các quyền IRM.

Đầu trang

Áp dụng IRM cho danh sách hay thư viện

Microsoft quyền quản lý Dịch vụ Active Directory (AD RMS) trong Windows Server 2008 hỗ trợ quản lý quyền thông tin cho các site SharePoint. Không cài đặt riêng biệt hoặc bổ sung được yêu cầu.

Trước khi bạn áp dụng IRM cho danh sách hoặc thư viện đó trước tiên phải được cho phép trong Trung tâm quản trị cho trang của bạn. Ngoài ra, một người quản trị máy chủ phải cài đặt phần bảo vệ trên tất cả các máy chủ Web ngoại vi cho mọi kiểu tệp mà mọi người trong tổ chức của bạn muốn bảo vệ bằng IRM.

Để áp dụng IRM cho danh sách hay thư viện, bạn phải có tối thiểu mức cấp phép Thiết kế cho danh sách hay thư viện đó.

 1. Vào danh sách hay thư viện mà bạn muốn cấu hình IRM.

 2. Trên ruy-băng, hãy bấm tab Thư viện rồi bấm Thiết đặt Thư viện (Nếu bạn đang làm việc trong danh sách, bấm tab Danh sách rồi bấm Thiết đặt Danh sách).

 3. Bên dưới Quyền và Quản lý, hãy bấm Quản trị Quyền Thông tin.
  Nếu nối kết Quản trị Quyền Thông tin không xuất hiện, IRM có thể đã không được bật cho trang của bạn. Hãy liên hệ với người quản trị máy chủ của bạn để xem có thể bật IRM cho trang của bạn hay không. Nối kết Quản trị Quyền Thông tin không xuất hiện cho các thư viện hình ảnh.

 4. Trên trang Quản trị Quyền Thông tin, hãy chọn hộp kiểm Hạn chế quyền đối với các tài liệu tải xuống từ thư viện này để áp dụng quyền hạn chế cho các tài liệu được tải xuống từ danh sách hay thư viện này.

 5. Bên dưới quyền chính sách tiêu đề, nhập tên mô tả cho chính sách mà bạn có thể sử dụng sau này để phân biệt chính sách này từ chính sách khác. Ví dụ, bạn có thể nhập Bí mật công ty nếu bạn áp dụng quyền hạn chế cho một danh sách hoặc thư viện chứa tài liệu công ty mang tính bảo mật.

 6. Bên dưới quyền chính sách mô tả, nhập mô tả sẽ xuất hiện cho những người dùng này danh sách hoặc thư viện giải thích cách họ sẽ xử lý các tài liệu trong danh sách hay thư viện này. Ví dụ, bạn có thể nhập thảo luận về nội dung của tài liệu này chỉ với nhân viên khác nếu bạn muốn hạn chế truy nhập vào thông tin trong các tài liệu để nhân viên nội bộ.

 7. Để áp dụng các hạn chế bổ sung cho tài liệu trong danh sách hay thư viện này, hãy làm như sau:

Để thực hiện điều này:

Hãy làm thế này:

Cho phép mọi người in tài liệu từ danh sách hay thư viện này

Chọn hộp kiểm Cho phép người dùng in tài liệu.

Cho phép người dùng có ít nhất là quyền Xem Mục chạy mã nhúng hoặc macro trên tài liệu.

Chọn hộp kiểm Cho phép người dùng truy nhập nội dung theo lập trình.

Lưu ý:  Nếu bạn chọn tùy chọn này, người dùng có thể chạy mã để trích xuất các nội dung của tài liệu.

Yêu cầu mọi người xác nhận các thông tin đăng nhập của họ tại các khoảng thời gian cụ thể.

Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn giới hạn quyền truy nhập nội dung theo một khoảng thời gian đã xác định. Nếu bạn chọn tùy chọn này, giấy phép phát hành của mọi người cho việc truy nhập nội dung này sẽ hết hạn sau một số ngày đã xác định và mọi người sẽ được yêu cầu quay trở lại máy chủ để xác nhận các thông tin đăng nhập của họ và tải xuống bản sao mới.

Chọn hộp kiểm Người dùng phải xác nhận thông tin đăng nhập của họ mỗi rồi xác định số ngày mà bạn muốn có thể xem được tài liệu đó.

Ngăn không cho mọi người tải các tài liệu không hỗ trợ IRM lên danh sách hay thư viện này.

Nếu bạn chọn tùy chọn này, mọi người sẽ không thể tải lên bất kỳ kiểu tệp nào sau đây:

 • Các kiểu tệp không có phần bảo vệ IRM tương ứng được cài đặt trên tất cả các máy chủ Web ngoại vi.

 • Tệp loại màSharePoint Foundation 2010không thể giải mã.

 • Các kiểu tệp được bảo vệ bằng IRM trong chương trình khác

Chọn hộp kiểm Không cho phép người dùng tải lên các tài liệu không hỗ trợ IRM.

Loại bỏ các quyền hạn chế khỏi danh sách hay thư viện này vào một ngày cụ thể.

Chọn hộp kiểm ngừng hạn chế quyền đối với tài liệu trong thư viện này trên , sau đó nhập ngày tháng mà bạn muốn.

 1. Sau khi bạn kết thúc chọn tùy chọn mà bạn muốn, hãy bấm OK.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×