Áp dụng hoặc loại bỏ viền ô trên trang tính.

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bằng cách sử dụng kiểu viền được xác định trước, bạn có thể nhanh chóng thêm một viền quanh các ô hoặc phạm vi ô. Nếu viền ô được xác định trước không đáp ứng nhu cầu của bạn, bạn có thể tạo một viền tùy chỉnh.

Lưu ý: Viền ô mà bạn áp dụng xuất hiện trên trang in ra. Nếu bạn không sử dụng các viền ô nhưng muốn trang tính đường lưới viền được hiển thị trên trang in ra, bạn có thể hiển thị đường lưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem in có hoặc không có đường lưới ô.

Áp dụng một viền ô được xác định trước

 1. Trên trang tính, hãy chọn ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn thêm viền, thay đổi kiểu viền trên, hoặc loại bỏ viền.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Phông, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để áp dụng một kiểu viền mới hoặc khác, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh viền Ảnh nút , sau đó bấm một kiểu viền.

   Mẹo: Để áp dụng một kiểu viền tùy chỉnh hoặc viền gạch chéo, hãy bấm Thêm viền. Trong hộp thoại Định dạng ô , trên tab viền , bên dưới đường kẻmàu, bấm kiểu đường kẻ và màu bạn muốn. Bên dưới thiết lập sẵnviền, bấm vào một hoặc nhiều nút để cho biết vị trí viền. Hai đường viền gạch chéo nút Ảnh nút   Ảnh nút sẵn dùng trong mục đường viền.

  • Để loại bỏ viền ô, bấm vào mũi tên bên cạnh viền Ảnh nút , sau đó bấm Không có viền Ảnh nút .
   Ảnh Ribbon Excel

 • Nút Viền sẽ hiển thị kiểu viền được dùng gần đây nhất. Bạn có thể bấm vào nút Viền (không phải mũi tên) để áp dụng kiểu đó.

 • Nếu bạn áp dụng viền cho một ô đã chọn, viền cũng được áp dụng cho các ô liền kề chia sẻ ranh giới với ô được viền. Ví dụ: nếu bạn áp dụng viền hộp để bao bọc phạm vi B1:C5, các ô D1:D5 sẽ có viền trái.

 • Nếu bạn áp dụng hai kiểu viền khác nhau cho một ranh giới ô chia sẻ, viền được áp dụng gần đây nhất sẽ được hiển thị.

 • Một phạm vi ô đã chọn được định dạng dưới dạng một khối ô đơn. Nếu bạn áp dụng viền phải cho phạm vi ô B1:C5, viền chỉ được hiển thị bên mép phải của các ô C1:C5.

 • Nếu bạn muốn in cùng một viền trên các ô được phân tách bằng dấu ngắt trang, nhưng viền xuất hiện chỉ có một trang, bạn có thể áp dụng một bên trong viền. Cách này, bạn có thể in viền ở dưới cùng của hàng cuối cùng của một trang và sử dụng cùng một viền ở phía trên cùng của hàng đầu tiên trên trang tiếp theo. Hãy làm như sau:

  1. Chọn các hàng ở cả hai bên ngắt trang.

  2. Bấm vào mũi tên bên cạnh viền Ảnh nút , sau đó bấm Thêm viền.

  3. Bên dưới đặt sẵn, hãy bấm vào bên trong nút Ảnh nút .

  4. Tại mục Viền, trong sơ đồ xem trước, hãy loại bỏ viền dọc bằng cách bấm vào nó.

Loại bỏ viền ô

 1. Trên trang tính, hãy chọn ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn loại bỏ viền.

  Để hủy vùng chọn ô, bấm vào ô bất kỳ trên trang tính.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm phông , bấm vào mũi tên bên cạnh viền Ảnh nút , sau đó bấm Không có viền Ảnh nút .

  Ảnh Ribbon Excel

Đầu trang

Tạo viền ô tùy chỉnh

Bạn có thể tạo một kiểu ô có viền tùy chỉnh, và sau đó bạn có thể áp dụng kiểu ô đó khi bạn muốn hiển thị viền tùy chỉnh xung quanh các ô.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm Kiểu Ô.

  Ảnh Ribbon Excel

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy nút Kiểu ô , bấm kiểu, sau đó bấm nút Thêm Nút thêm bên cạnh hộp kiểu ô.

 2. Bấm Kiểu Ô Mới.

 3. Trong hộp Tên kiểu, hãy nhập một tên thích hợp cho kiểu ô mới này.

 4. Bấm Định dạng.

 5. Trên tab Viền, tại mục Đường, trong hộp Kiểu, hãy bấm kiểu đường bạn muốn dùng cho viền này.

 6. Trong hộp Màu, hãy chọn màu bạn muốn dùng.

 7. Tại mục Viền, hãy bấm các nút viền để tạo viền bạn muốn dùng.

 8. Bấm OK.

 9. Trong hộp thoại kiểu , tại mục Kiểu bao gồm (bằng thí dụ), bỏ chọn hộp kiểm cho bất kỳ định dạng mà bạn không muốn đưa vào kiểu ô.

 10. Bấm OK.

 11. Để áp dụng kiểu ô, hãy làm như sau:

  1. Chọn các ô mà bạn muốn định dạng với viền ô tùy chỉnh.

  2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm Kiểu Ô.

  3. Bấm vào kiểu ô mà bạn muốn áp dụng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×