Yammer tài khoản được hiển thị như tạm ngừng hoạt động "Người quản trị hệ thống"

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Cân nhắc kịch bản sau đây.

  • Bạn đang sử dụng đăng nhập Office 365 cho Yammer.

  • Người quản trị đã xác nhận của mạng Yammer của bạn, bạn hãy xem người dùng trên trang Loại bỏ người dùng người đã bị hủy kích hoạt bằng "quản trị hệ thống."

    Ảnh chụp màn hình của trang hủy kích hoạt người dùng trong Yammer

  • Ngoài ra, cột suspended_by_type Hiển thị cho những người dùng trong báo cáo Người dùng xuấtNgười quản trị hệ thống .

    Ảnh chụp màn hình của người dùng xuất báo cáo trong Yammer

Thông tin khác

Có những quy trình ba mà có thể tạm ngừng người dùng trong Yammer và gây ra trạng thái Hiển thị như tạm ngừng hoạt động người quản trị Hệ thống.

Tài khoản ánh xạ là một phần của Office 365 đăng nhập cho Yammer

Để cho phép người dùng Yammer để đăng nhập bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập Office 365 của họ, Yammer sẽ tạo một liên kết (hoặc ánh xạ) giữa các người dùng Office 365 và người dùng Yammer. Trong quá trình này, người dùng Office 365 có nhiều người Yammer tài khoản người dùng có thể được tạm ngừng hoạt động. Để biết thêm thông tin, hãy xem A Yammer người dùng được hiển thị là "Cựu thành viên" khi bạn dùng đăng nhập Office 365 cho Yammer.

Quản lý vòng đời yammer người dùng trong Office 365

Vòng đời của người dùng đang sử dụng thông tin đăng nhập Office 365 của họ để đăng nhập vào Yammer bây giờ được quản lý Office 365. Người dùng sẽ bị xóa trong Office 365 sẽ được tạm ngừng hoạt động trong Yammer. Những người dùng sẽ được hiển thị khi bị hủy kích hoạt bằng người quản trị hệ thống. Khi người dùng bị xóa trong Office 365, nhưng có thể khôi phục trong vòng 30 ngày. Người dùng yammer sẽ được tạm ngừng hoạt động trong Yammer cho 90 ngày. 

Nếu người dùng được khôi phục trong Office 365, họ sẽ được khôi phục trong Yammer. Để biết thêm thông tin, hãy xem người dùng Yammer quản lý qua vòng đời của họ từ Office 365.

Thông điệp email bị trả về

Email là phần chính của người dùng sự tham gia trong Yammer. Khi Yammer sẽ gửi thông điệp email cho người dùng và thông điệp email trả lại nhiều lần, người dùng sẽ được tạm ngừng hoạt động trong Yammer. Những người dùng sẽ được hiển thị trong Yammer như tạm ngừng hoạt động người quản trị Hệ thống 

Ghi chú: người dùng có thể kích hoạt lại bản thân họ nếu họ có quyền truy nhập vào tài khoản của họ. Ví dụ, họ có thể kích hoạt lại bản thân họ nếu họ sử dụng thông tin đăng nhập Office 365 hoặc Yammer đăng nhập đơn (SSO), hoặc nếu họ có thể truy nhập hộp thư của họ bằng cách sử dụng thông tin xác thực Yammer.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×