Yammer bảo mật FAQ (hướng dẫn quản trị Yammer)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giữ nguyên bảo mật và tính toàn vẹn thông tin của bạn là một trong các ưu tiên cao nhất của Yammer. Yammer duy trì sâu văn hóa của bảo mật và sử dụng phương pháp lặp trong thiết kế và nâng cao việc quy trình bảo mật và điều khiển. Chúng tôi liên tục phân tích hiệu quả của chúng tôi chính sách bảo mật để đảm bảo chúng tôi đang cung cấp bảo vệ tối ưu cho khách hàng của chúng tôi. Vui lòng tham khảo của bạn liên hệ Yammer cho tổng quan về bảo mật mới nhất và thế chấp. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo của Yammer Chính sách bảo mật thông tin.

Bài viết này là một phần của hướng dẫn quản trị Yammer

Thiết lập mạng Yammer của bạn

Quản lý người dùng Yammer của bạn

Giám sát dữ liệu Yammer của bạn

Các tính năng bổ sung của Yammer

Yammer bảo mật FAQ    

Danh sách kiểm tra sự sẵn sàng kỹ thuật của yammer

Quan trọng: 

  • Yammer SSO và Yammer DSync đang bị phản đối và sẽ dừng hoạt động sau ngày 1 tháng 12 năm 2016. Bạn sẽ không thể thiết lập các cấu hình mới bằng Yammer SSO và DSync sau ngày 1 tháng 4 năm 2016.

  • Để biết thêm thông tin về việc phản đối cũng như cách chuyển ra khỏi Yammer SSO và Yammer DSync, hãy xem Kế hoạch dành cho việc phản đối Yammer SSO và DSync.

Phần 1 – bảo mật

Hỏi: người có thể truy nhập vào mạng Yammer?

A: chỉ những người dùng với một địa chỉ email công ty hợp lệ và đã xác nhận có thể gia nhập Yammer mạng của bạn. Yammer có chức năng để tạo mạng bên ngoài để cộng tác một cách an toàn với bên thứ ba.

Hỏi: nơi dữ liệu được lưu trữ?

A: dưới dạng của 16 tháng 5 năm 2015, Yammer dữ liệu được lưu trữ trong Trung tâm dữ liệu được quản lý Microsoft. Hãy xem tổng quan về hoạt động và cơ sở hạ tầng điện toán đám mây Microsoft cho thông tin về bảo mật, quyền riêng tư và tuân thủ.

Hỏi: điều gì là chính sách về quyền riêng tư của Yammer? Làm thế nào để bạn có thể xem thư dữ liệu của tôi?

A: của chúng tôi chính sách về quyền riêng tư được chia sẻ công khai và sẵn dùng ở đây, như là một phần của các: Microsoft Online Services tuyên bố về quyền riêng tư.

Hỏi: có thể bạn chia sẻ của bạn chính sách bảo mật?

A: chung Yammer bảo mật thông tin có thể tìm thấy ở đây: Yammer tuyên bố bảo mật. Yammer được bao gồm trong Trung tâm tin cậy Office 365.

Hỏi: ai có quyền truy nhập vào dữ liệu?

A: chỉ nhân viên với business hợp lệ cần có thể truy nhập dữ liệu khách hàng và tất cả truy nhập trên cơ sở approval‐only. Truy nhập tất cả là đăng và thường xuyên kiểm nghiệm.

Hỏi: là dữ liệu được mã hóa trong quá cảnh?

Đáp: tất cả dữ liệu trong chuyển vào và thoát khỏi môi trường sản xuất được mã hóa luôn. Liên lạc với Yammer đã vượt quá HTTPS (TLS 1.2 hỗ trợ) bất kể điểm cuối của người dùng (web, ứng dụng trên máy tính, ứng dụng di động, API).

Hỏi: điều gì là cấu trúc của Yammer?

A: kiến trúc yammer được điều chỉnh theo theo nhu cầu của một Enterprise xã hội mạng (ESN). Một ESN là thành công chỉ khi người dùng lựa chọn và tham gia với nền tảng. Như vậy, Yammer là architected và phát triển trong một cách để hỗ trợ tiếp nhận và sự tham gia, cho phép nhanh chóng lặp công nghệ.

Yammer là một tập hợp các cấu phần rời, kết hợp với API. Những mục này được phát triển và phát hành một cách độc lập bằng cách dùng nhiều mã tốt nhất trong lớp học khác nhau và công nghệ. Yammer là một cấu trúc điện toán đám mây công cộng, SaaS, multitenant chỉ. Chúng tôi sử dụng một dữ liệu điều chỉnh theo, nhanh chóng iterating phát triển phương pháp tới đo thành công của nền tảng bằng số liệu chính của người dùng cuối sự tham gia và áp dụng.

Hỏi: người sở hữu dữ liệu được đăng nhập vào mạng Yammer?

Đáp: dữ liệu được đăng vào một mạng miễn phí Yammer thuộc sở hữu bởi những cá nhân đăng dữ liệu đó. Những người dùng đó là điều khiển dữ liệu cho nội dung của họ. Bên dưới Yammer Enterprise, công ty trở nên bộ kiểm soát dữ liệu và quyền sở hữu của tất cả dữ liệu chuyển công ty. Yammer là một bộ xử lý dữ liệu và không có quyền để bất kỳ nội dung hoặc trách nhiệm cho dữ liệu được đăng trong một mạng Yammer .

Hỏi: làm bạn tuân thủ với các hành động bảo vệ dữ liệu trong quốc gia của mình?

Đáp: nó là trách nhiệm của điều khiển dữ liệu để tuân thủ luật pháp bảo vệ dữ liệu có ảnh hưởng đến chúng. Yammer có sẵn điều khiển để giúp dễ dàng điều khiển của dữ liệu (cá nhân và các công ty) tuân thủ luật pháp bảo vệ dữ liệu của họ.

Hỏi: chúng tôi có thể thực hiện một on‐site ghé hoặc kiểm toán cơ sở của bạn?

A: Yammer không cho phép các khách hàng để thực hiện on‐site kiểm toán. Với khách hàng 200.000, đây không phải là nào có thể và cũng là một rủi ro để bảo mật của dịch vụ. Chúng tôi sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi bảo mật công khai và minh bạch.

Hỏi: làm bạn tiến hành third‐party kiểm toán hoặc kiểm tra?

A: thâm nhập kiểm tra của cơ sở hạ tầng Yammer đang tiến hành hàng năm là một phần của Office 365.

Hỏi: làm thế nào được phân tách dữ liệu từ các khách hàng?

A: Yammer là một mô hình multitenant đúng. Như vậy, khách hàng của dữ liệu một cách hợp lý phân tách với các điều khiển chặt chẽ để đảm bảo khoảng phân tách dữ liệu đối tượng thuê.

Hỏi: tôi có thể bắt buộc multifactor xác thực?

A: bằng cách sử dụng một cung cấp căn cước SAML 1.1 - hoặc 2.0-tuân thủ.

Hỏi: điều gì là sự khác biệt giữa bảo mật của một mạng xã hội doanh nghiệp và Facebook?

A: mạng Yammer trạng thái riêng tư công ty của bạn. Chỉ người dùng có một địa chỉ email hợp lệ và đã xác nhận cho công ty của bạn có thể gia nhập Yammer mạng của bạn. Yammer được xây dựng hoàn toàn dành lên như một mạng xã hội doanh nghiệp với bảo mật built‐in ở mọi mức và một mức độ cao của điều khiển sẵn dùng, cũng như tích hợp với bảo mật công ty Hệ thống như Active Directory và đăng nhập đơn.

Hỏi: điều gì là sự khác biệt giữa bảo mật của Yammer cơ bản và Yammer Enterprise?

A: ẩn dưới bảo mật của cả hai là giống nhau. Yammer Enterprise mang thêm quyền điều khiển quản trị và cung cấp khả năng tích hợp với hệ thống khác (ví dụ như Active Directory, Dịch vụ liên kết Active Directory, SharePoint, Salesforce).

Để biết chi tiết của các điều khiển quản trị sẵn dùng trong Yammer Enterprise, tích hợp doanh nghiệp, hãy xem.

H: Yammer bán hàng dữ liệu của chúng tôi?

A: số Yammer không tôi hay bán bất kỳ dữ liệu khách hàng. Tất cả dữ liệu của khách hàng (hoặc người dùng hoặc công ty, phụ thuộc vào phiên bản Yammer sử dụng).

Hỏi: tôi có thể xuất tất cả các dữ liệu của tôi?

A: Yammer Enterprise cho phép tất cả thư, ghi chú và tệp đã tải lên để thể xuất, cùng với siêu dữ liệu của họ. Xuất dữ liệu có thể cũng bao gồm bất kỳ nội dung nào đã bị xóa, nếu tùy chọn xóa bỏ mềm duy trì dữ liệu đã được cấu hình.

Hỏi: Yammer che phủ bên dưới tài liệu trong Trung tâm tin cậy O365?

Đáp: có nó. Hãy xem Trung tâm tin cậy Office 365.

Quản lý ‐ phần 2

Hỏi: những điều khiển quản trị sẵn dùng để giúp tôi quản lý Yammer?

A: để biết chi tiết của các điều khiển quản trị sẵn dùng trong Yammer Enterprise, hãy xem tích hợp doanh nghiệp.

Hỏi: làm thế nào để tôi quản lý Yammer trên thiết bị di động?

A: Yammer sẵn dùng cho tất cả nền tảng chính di động, bao gồm Windows Phone, iPhone, iPad và Android. Người dùng có thể cài đặt ứng dụng Yammer từ cửa hàng ứng dụng tương ứng của họ. Yammer cung cấp phiên làm việc quản lý chức năng sao cho một người dùng hoặc người quản trị có thể kết thúc phiên Yammer bất kỳ trên bất kỳ thiết bị nếu cần thiết.

Hỏi: làm thế nào tôi có thể quản lý người dùng của tôi?

A: chỉ những người dùng với một địa chỉ email công ty hợp lệ và đã xác nhận có thể gia nhập Yammer mạng của bạn.

Trong một mạng miễn phí Yammer , người dùng có thể mời đồng nghiệp của họ với hậu tố cùng một địa chỉ email để cộng tác. Người dùng cũng có thể tạm ngừng khác người dùng khỏi quyền truy nhập vào mạng Yammer .

Trong Yammer Enterprise, người quản trị có thể cung cấp và loại bỏ người dùng lúc bằng tệp .csv và cũng để đồng bộ hóa với các thư mục hoạt động để tự động thêm người dùng đã không nằm trong Yammer và loại bỏ người dùng từ Yammer nếu tài khoản thư mục hoạt động của họ bị vô hiệu hóa hoặc bị xóa.

Hãy xem Hàng loạt người dùng Cập Nhật để thêm thông tin về Cập nhật hàng loạt.

Hãy xem lập kế hoạch cho đồng bộ thư mục Yammer để thêm thông tin về đồng bộ hóa quảng cáo.

Hỏi: những thuộc tính AD được truyền bằng AD đồng bộ để Yammer?

Đ: Hãy xem ở đây để được hướng dẫn thực hiện đồng bộ hóa quảng cáo: lập kế hoạch cho đồng bộ thư mục Yammer.

Hỏi: chúng tôi có nhiều Active Directory rừng. Bạn có thể đồng bộ từ tất cả chúng?

Đáp: có. Công cụ đồng bộ có thể được cấu hình để sử dụng nhiều Active Directory rừng hoặc tên miền làm nguồn dữ liệu. Hãy xem lập kế hoạch cho đồng bộ thư mục Yammer để biết thêm chi tiết.

Hỏi: làm thế nào người dùng không có địa chỉ email có thể truy nhập Yammer không?

A: Yammer hoạt động với các tổ chức lớn nhiều nơi nó là quan trọng để nghe thoại tất cả nhân viên, bao gồm những người không có địa chỉ email. Trong trường hợp này, Yammer có thể cấp cho những người dùng truy nhập dựa trên một mã định danh duy nhất.

Phần 3 ‐ triển khai

Hỏi: tôi có thể chạy một chỉ dẫn hoặc dùng thử của Yammer?

A: Yammer có một cung cấp miễn phí nên dùng để chạy tất cả bản dùng thử. Đây là sẵn dùng cho bất kỳ ai đăng ký với tài khoản email công ty của họ ở http://about.yammer.com. Một mạng xã hội doanh nghiệp (ESN) là thành công chỉ khi người dùng lựa chọn và tham gia với nền tảng. Như vậy, bản dùng thử của một ESN nên tập trung vào các trường hợp sử dụng, áp dụng, và sự tham gia thay vì các tính năng.

Hỏi: là Yammer bị ảnh hưởng bởi độ trễ?

A: Yammer được tập trung vào cung cấp một trải nghiệm người dùng tuyệt vời để khuyến khích áp dụng và sự tham gia của nền tảng, vì một thỏa thuận tuyệt vời công việc đã được thực hiện để giảm thiểu các hiệu ứng độ trễ. Chúng tôi khuyến khích khách hàng để thử Yammer sử dụng dịch vụ miễn phí để đánh giá hiệu năng cho mình.

Hỏi: điều gì sẽ xảy ra với nội dung và người dùng khi mạng Yammer được nâng cấp từ miễn phí cho doanh nghiệp?

Đáp: tất cả nội dung vẫn còn trong vị trí và tất cả người dùng vẫn: Yammer miễn phí mạng trở thành Yammer Enterprise mạng của bạn, vì vậy không di chuyển không. Các chức năng cho người dùng giữ nguyên. Họ có thể thấy một chính sách mới masthead, logo và cách dùng khi người quản trị đặt chúng trong vị trí.

Hỏi: điều gì là sự khác biệt giữa phiên bản cơ bản và doanh nghiệp?

A: Yammer sẵn dùng như một dịch vụ freemium với hầu hết các tính năng sẵn dùng miễn phí cho người dùng với một địa chỉ email hợp lệ từ tổ chức của họ. Sự khác biệt chính là:

  • Quyền sở hữu dữ liệu:    Người dùng trong phiên bản cơ bản, doanh nghiệp trong tổ chức.

  • Tích hợp:    Truy nhập hạn chế API trong phiên bản cơ bản, truy nhập đầy đủ đến tích hợp tất cả (Yammer ứng dụng thư mục và API) trong các phiên bản enterprise.

  • Quản trị:    Người dùng quản lý hồ sơ và nội dung trong phiên bản miễn phí của riêng của họ. Trong phiên bản enterprise, hai cấp độ người quản trị có thể quản lý người dùng, cấu hình mạng, giám sát và xuất nội dung hoặc bật và tắt một số tính năng. Phân tích, thông báo và tên miền phối sẵn dùng.

  • Tùy chỉnh:    Không có trong phiên bản cơ bản, khả năng để thiết lập một tiêu đề, logo, và chọn màu trong phiên bản enterprise.

  • Tuân thủ:    Không có trong phiên bản cơ bản, xuất dữ liệu, giám sát, hoặc xóa bởi người quản trị trong các phiên bản enterprise.

  • Hỗ trợ:    Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến trong phiên bản miễn phí, bộ phận hỗ trợ Microsoft, SLA và quyền truy nhập vào Yammer khách hàng mạng trong phiên bản enterprise.

Hỏi: có thể công ty tôi nhiều tên miền email SMTP được phối cùng nhau vào một mạng Yammer?

Đáp: có. Theo mặc định, SMTP email hậu tố có mạng Yammer riêng của họ. Đây là tại chỗ để đảm bảo rằng dữ liệu nằm trong một tổ chức nhất định. Tuy nhiên, nhiều tổ chức quy mô lớn có nhiều tên miền email SMTP và như một kết quả, nhiều Yammer mạng. Bên dưới Yammer Enterprise, các mạng Yammer có thể được phối với nhau để khi người dùng Nhật ký, họ có vào mạng đơn Yammer cho tất cả các đồng nghiệp của họ, bất kể mà công ty địa chỉ email SMTP được dùng để đăng nhập.

Hỏi: tệp kiểu có thể được tải lên Yammer?

A: không có không có giới hạn đối với các kiểu tệp mà có thể được tải lên.

Hỏi: tại sao tôi nhìn thấy các tính năng khác nhau, màu hoặc bố trí khác nhau hơn đồng nghiệp của tôi?

A: như là một phần của phương pháp Yammer phát triển, chúng tôi A / B kiểm tra tất cả khía cạnh khác của Yammer và lấy tốt nhất bằng cách dùng dữ liệu. Kiểm tra được thực hiện trên một tập con của người dùng qua mạng tất cả, để những thay đổi này không xảy ra ở các mức mạng cho đến khi họ đang kiểm tra và khởi chạy.

Hỏi: điều gì là lộ trình cho Yammer không?

A: Yammer nhanh chóng bản phát hành và lặp phát triển phương pháp nghĩa là gì thay đổi là hằng số. Các mục hiện đang được phát triển và giai đoạn của phát triển và kiểm tra sẵn dùng ở đây: Office 365 lộ trình.

Hỏi: điều gì là giới hạn của giải pháp (số lượng người dùng, mạng, tài liệu, lưu trữ, truy nhập và v.v.)?

A: Yammer được thiết kế dưới dạng một SaaS, multitenant môi trường với tỉ lệ ghi nhớ. Giới hạn chỉ là kích cỡ tệp. Một tệp riêng lẻ không lớn hơn 5 GB trong Yammer Enterprise (100 MB Yammer miễn phí.) Yammer hỗ trợ người dùng không giới hạn, tệp không giới hạn, mạng bên ngoài không giới hạn và loại không giới hạn tài liệu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Hướng dẫn quản trị yammer

Trung tâm quản trị yammer

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×