Yammer SSO và DSync deprecation - FAQ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Yammer đăng nhập đơn (SSO) và đồng bộ hoá thư mục (DSync) đang được bị phản đối và kh├┤ng c├▓n hoß║ít sau 1 tháng 12 năm 2016. Để biết thêm thông tin về deprecation và bước này bạn có thể thực hiện để chuyển đổi từ việc sử dụng Yammer SSO và DSync để sử dụng các công cụ quen thuộc Office 365 để thiết lập đăng nhập đơn (Office 365 đăng nhập với đã liên kết nhận dạng) và đồng bộ hoá thư mục (Kết nối Azure Active Directory), hãy xem lập kế hoạch cho Yammer SSO và DSync deprecation.

Hỏi: chức năng những gì đang được gỡ bỏ từ Yammer?

A: Yammer đăng nhập đơn (SSO) và đồng bộ hoá thư mục Yammer (DSync) đang được gỡ bỏ từ Yammer. Đây là di sản công cụ phát triển bởi Yammer trước khi được mua lại bởi Microsoft. Khi Yammer cải thiện của nó tích hợp với Office 365, chúng tôi đang loại bỏ sự cần thiết cho các khách hàng để tìm hiểu và duy trì công cụ riêng biệt. Khách nên chuyển sang tận dụng các công cụ quen thuộc Office 365 để thiết lập đăng nhập đơn (Office 365 đăng nhập với đã liên kết nhận dạng) và đồng bộ hoá thư mục (Kết nối Azure Active Directory). Để biết thêm chi tiết, hãy xem lập kế hoạch cho Yammer SSO và DSync deprecation.

Hỏi: làm thế nào sự thay đổi này được truyền đạt đến khách?

A: dựa trên Yammer doanh nghiệp dịch vụ truyền thông chính sách, thay đổi này đã được truyền đạt trong mỗi của các kênh sau để làm cho khách hàng nhận thức được:

 1. Một Cập Nhật cho tài liệu: kế hoạch cho Yammer SSO và DSync deprecation.

 2. Một bài đăng blog Yammer : danh tính thực thi Office 365 trong Yammer bây giờ có sẵn

 3. Một Office 365 Trung tâm thông báo bài viết cho quản trị viên

 4. Yammer admin email

 5. Một thông báo trong Yammer Office 365 mạng: thi hành Office 365 danh tính trong Yammer là bây giờ có sẵn!

Hỏi: khi sẽ Yammer SSO và DSync dừng lại làm việc?

A: Yammer SSO và DSync sẽ ngừng hoạt động vào 1 tháng 12 năm 2016. Sau khi 1 tháng 4 năm 2016, Yammer mạng không thể thiết lập cấu hình mới hoặc thay đổi đáng kể để cấu hình SSO hoặc DSync. Để biết thêm chi tiết, xem Deprecation lịch trình cho Yammer SSO và DSync.

Hỏi: những gì là khung thời gian đề nghị để thay đổi theo để đăng nhập Office 365?

A: cho sự chuyển tiếp êm, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển đổi sang Office 365 đăng nhập càng sớm như thực tế cho tổ chức của bạn, trừ khi bạn là một người sử dụng của một trong ba trường hợp được liệt kê dưới đây. Để tránh tác động đến người dùng, bạn phải hoàn thành quá trình chuyển đổi của bạn trước khi 01 tháng 12 năm 2016 bằng cách tham gia các bước được nêu trong làm thế nào để chuyển đổi sang sử dụng Office 365 đăng-nhập cho Yammer và Azure Active Directory sync. Người dùng của các bên dưới tính năng nên xem xét Office 365 lộ trình để kiểm tra khi những sẽ trở nên sẵn dùng:

 • Giấy phép theo người dùng:    Khả năng sử dụng cấp giấy phép cho khối Office 365 người dùng truy cập vào Yammer.

 • Người sử dụng tài sản đồng bộ:    Đồng bộ hóa người sử dụng tài sản thay đổi từ Office 365 thành Yammer.

  Ghi chú: Một thời gian sử dụng tài sản dân cho người dùng mới có sẵn ngày hôm nay.

 • Vòng đời người dùng:    Cải tiến cho chức năng vòng đời người dùng hiện có để đình chỉ và ngăn chặn người dùng truy cập cho người dùng với tài khoản bị chặn trong Office 365.

 • Nhiều Yammer mạng liên kết với một đăng ký Office 365    Hỗ trợ để kết nối một Office 365 đăng ký để nhiều Yammer mạng cho quản lý vòng đời người dùng và đăng nhập.

Hỏi: những gì tôi nên sử dụng thay vì Yammer SSO và DSync?

A: khách có thể sử dụng các công cụ quen thuộc Office 365 để thiết lập đăng nhập đơn (Office 365 đăng nhập với đã liên kết nhận dạng) và đồng bộ hoá thư mục (Kết nối Azure Active Directory) thay vì Yammer SSO và DSync. Làm theo các bước trong làm thế nào để chuyển sang sử dụng Office 365 đăng-nhập cho Yammer và Azure Active Directory sync để chuyển sang sử dụng những công cụ này.

Hỏi: những gì là thay thế cho các kịch bản khác nhau hoặc hành vi Yammer SSO và DSync được sử dụng cho?

A: nếu bạn đang sử dụng Yammer SSO hoặc DSync cho tình huống cụ thể hoặc hành vi, vui lòng xem xét những điều sau đây: Yammer SSO kịch bản và thay thế của họtình huống Yammer DSync và thay thế của họ.

Hỏi: những gì tôi cần làm để chuyển đổi sang sử dụng Office 365 đăng nhập cho Yammer và Azure Active Directory sync?

A: làm theo các bước làm thế nào để chuyển đổi sang sử dụng Office 365 đăng-nhập cho Yammer và Azure Active Directory sync. Lưu ý rằng công cụ Office 365 để đăng nhập có thể được cấu hình bởi khách hàng (tự phục vụ) trong khi Yammer SSO yêu cầu liên hệ với nhóm hỗ trợ Yammer . Yammer mạng đó hiện đang sử dụng Yammer SSO sẽ cần phải chuyển đổi sang sử dụng đăng nhập Office 365 cho Yammer. Trước khi bạn bắt đầu, đảm bảo rằng tất cả các người dùng Yammer hiện tại có một bản sắc Office 365 tương ứng (nếu không bạn có thể phá vỡ người dùng truy cập vào Yammer).

Hỏi: làm thế nào để thi hành các danh tính Office 365 trong Yammer?

Đáp: trước khi bạn bắt đầu, đảm bảo rằng tất cả các người dùng Yammer hiện tại có một bản sắc Office 365 tương ứng (nếu không bạn có thể phá vỡ người dùng truy cập vào Yammer). Chúng tôi khuyên bạn nên giao tiếp này thay đổi để người dùng của bạn bằng cách sử dụng các mẫu thông tin liên lạc được cung cấp trong bắt đầu thực thi danh tính Office 365 trong Yammer. Sau đó nó sẽ chỉ là một vài bước để bắt đầu thực thi Office 365 danh tính trong Yammer. Các bước sau có thể được tìm thấy trong bài viết: thi hành văn phòng 365 nhận dạng cho người dùng Yammer.

Hỏi: tôi có cần phải liên hệ với Yammer để chuyển đổi sang Office 365 đăng nhập hoặc Azure hoạt động thư mục kết nối?

A: không, người quản trị có thể đặt cấu hình công cụ Office 365 để đăng nhập mình, chứ không phải là có liên hệ với nhóm hỗ trợ Yammer .

Hỏi: có một tùy chọn để lựa chọn ra khỏi di chuyển sang Office 365 đăng nhập hoặc Azure hoạt động thư mục kết nối?

A: không, như Yammer tích hợp chặt chẽ hơn với Office 365, chúng tôi đang loại bỏ công cụ dự phòng mà là duy nhất cho Yammer.

Hỏi: điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không có bất kỳ hành động của 1 tháng 12 năm 2016?

A: nếu bạn thực hiện không có gì bằng 01 tháng 12 năm 2016, sau đây sẽ không còn làm việc:

 • Yammer SSO:    Yammer đăng nhập đơn sẽ ngừng hoạt động. Mạng sẽ bắt đầu bằng cách sử dụng nhận dạng Office 365 (nếu mạng được kết hợp với một người thuê nhà Office 365 ) hoặc di sản Yammer nhận dạng (đăng nhập bằng tên người dùng cụ thể Yammer và mật khẩu).

 • Yammer DSync:    Yammer đồng bộ hóa thư mục sẽ ngừng hoạt động. Thay đổi trong Active Directory tại chỗ của bạn sẽ không được phản ánh trong Yammer.

Hỏi: nếu tôi chạy vào vấn đề, tôi nên liên hệ ai?

A: xin vui lòng làm theo quá trình bình thường của người thuê nhà của bạn để mở một yêu cầu hỗ trợ Office 365 . Xem liên hệ Office 365 cho doanh nghiệp hỗ trợ.

Hỏi: làm thế nào để tôi biết nếu tôi đang bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này?

A: Yammer xác nhận quản trị viên sẽ nhận được một email về đang được xác định là người sử dụng hiện tại của tính năng SSO hoặc DSync của Yammer . Ngoài ra, Office 365 thông báo Trung tâm truyền thông đã được gửi ra.

Hỏi: có bất kỳ tình huống đặc biệt mà tôi cần phải nhận thức được?

A: có, một số khách hàng sẽ có bước bổ sung để thực hiện tùy thuộc vào cách mạng Yammer hiện tại của họ là thiết lập. Yammer quản trị viên sẽ có thể xác định kịch bản mà áp dụng cho mạng của họ. Các kịch bản là:

 1. Không có người thuê nhà Office 365 là ánh xạ tới mạng Yammer của bạn.

 2. Một Office 365 người thuê nhà được kết hợp với nhiều Yammer mạng.

 3. Nhiều Office 365 người thuê nhà được liên kết với một Yammer mạng.

Xin lưu ý rằng một mạng lưới Yammer được liên kết với một người thuê nhà Office 365 nếu tên miền trên mạng đã được xác minh trên những người thuê nhà Office 365 . Câu hỏi tiếp theo bạn đi qua các bước bạn cần phải thực hiện nếu bạn một trong các kịch bản ở trên áp dụng cho môi trường của bạn.

Hỏi: nếu tôi rơi vào một tình huống đặc biệt, những gì các bước bổ sung tôi sẽ cần phải có?

A: dựa trên kịch bản áp dụng, bạn sẽ cần phải làm theo các bước sau:

 1. Không có người thuê nhà Office 365 là ánh xạ tới mạng Yammer của bạn.

  Tạo ra một người thuê nhà và kết nối nó để Yammer bằng cách làm theo các bước trong Hướng dẫn kích hoạt Yammer.

 2. Một Office 365 người thuê nhà được kết hợp với nhiều Yammer mạng.

  Nếu bạn có một người thuê nhà kết nối với nhiều Yammer mạng, chúng tôi đề nghị rằng bạn củng cố mạng. Bạn có thể xem tất cả các mạng được kết nối bằng cách truy cập trang Mạng di chuyển . Nếu vì một số lý do kinh doanh, bạn không thể củng cố mạng, bạn vẫn có thể chuyển đổi một trong mạng lưới Yammer của bạn để đăng nhập đơn và DSync tương đương trong Office 365 bằng cách kích hoạt Yammer thuộc phạm vi liên kết với mạng, trong khi bạn chờ đợi cho Office 365 để hỗ trợ nhiều Yammer mạng liên kết với một Office 365 đăng ký.

 3. Nhiều Office 365 người thuê nhà được liên kết với một Yammer mạng.

  • Lĩnh vực về các mạng Yammer của bạn đã được kết hợp với nhiều hơn một Office 365 người thuê nhà. Một người thuê nhà Office 365 được liên kết với mạng lưới Yammer nếu một tên miền trên mạng đã được thêm vào như là một tên miền đã được xác minh trên những người thuê nhà Office 365 .

  • Để chuyển từ Yammer SSO và DSync để Office 365 đăng nhập cho Yammer, trước tiên bạn sẽ cần để có một bước đặc biệt để có được đến một nhà nước mà tất cả các miền trong mỗi mạng Yammer bản đồ cho một Office 365 người thuê nhà. Bước đó bao gồm việc lựa chọn giữa hai tùy chọn cho mỗi mạng Yammer họ có:

   • Di chuyển tất cả các lĩnh vực trong mạng Yammer vào một người thuê nhà duy nhất Office 365 .

   • Loại bỏ tên miền từ mạng Yammer , như vậy mà nó chia sẻ tên miền với một người thuê nhà duy nhất Office 365 chỉ. Điều này sẽ làm cho bất kỳ người dùng có địa chỉ email tại tên miền loại bỏ nhận được mạng lưới riêng biệt Yammer của họ.

Hỏi: tôi có thể chuyển đổi để sử dụng "Enforce Office 365 nhận dạng" trên mạng của tôi và vẫn tiếp tục sử dụng công cụ Yammer DSync di sản để đồng bộ hóa hồ sơ người dùng?

A: Microsoft khuyến cáo di chuyển ra khỏi bị phản đối Yammer công nghệ DSync sẽ ngừng làm việc ngày 1 tháng 12 năm 2016. Nếu bạn có kế hoạch di chuyển ra khỏi Yammer DSync nhưng có một doanh nghiệp ngay lập tức cần, bạn có thể tiếp tục sử dụng công cụ di sản Yammer DSync (cho đến ngày 1 tháng 12 năm 2016) cho hồ sơ người dùng đồng bộ hóa cùng với Office 365 đăng nhập và chuyển đổi danh tính thực thi Office 365 .

Hỏi: khi chúng tôi thi hành Office 365 xác định cho Yammer, sẽ tất cả của chúng tôi văn phòng 365 người thuê nhà quản trị viên cũng trở thành quản trị viên Yammer?

A: có, tất cả Office 365 toàn cầu quản trị viên sẽ trở thành quản trị viên Yammer một khi mạng Yammer là ánh xạ tới những người thuê nhà Office 365 . quản trị viên Yammer , Tuy nhiên, sẽ không tự động trở thành quản trị viên toàn cầu Office 365 .

Hỏi: làm thế nào sẽ tạo điều kiện cho việc chuyển đổi "Enforce Office 365 nhận dạng" cho Yammer ảnh hưởng đến đánh người dùng trên mạng của chúng tôi?

A: khách và người dùng bên ngoài theo phương thức xác thực mạng gia đình của họ, không phải một trong mạng lưới đánh chúng cũng là một phần của. Đây là cùng một hành vi Yammer SSO sau, do đó, không có sự gián đoạn nên xảy ra ở đây. Chỉ người dùng homed mạng riêng của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi các thiết lập bản sắc thi hành Office 365 trong mạng của bạn.

Hỏi: chúng tôi sử dụng Yammer SSO và Dịch vụ Liên kết Active Directory (AD FS) để xác thực người dùng và chúng tôi có một quy tắc để ngăn chặn người dùng cụ thể dựa trên thuộc tính Active Directory. Nếu chúng tôi đã thực hiện bản sắc Office 365, chúng tôi có thể tiếp tục để ngăn chặn người dùng cụ thể truy cập Yammer?

Đáp: Hãy xem lại Văn phòng 365 lộ trình để xác nhận khi chúng tôi sẽ cung cấp cho người dùng cấp phép cho Yammer. Kết hợp với thực thi Office 365 danh tính, cấp giấy phép cho mỗi người dùng sẽ cho phép bạn chặn người dùng từ Yammer theo cùng một cách các dịch vụ Office 365 khác làm. Thông tin thêm về mỗi người dùng cấp phép sẽ được phát hành như chúng tôi nhận được gần gũi hơn với việc phát hành.

Hỏi: làm thế nào một cách nhanh chóng thay đổi trong cài đặt để chuyển sang Office 365 đăng-nhập với danh tính đã liên kết diễn ra?

Ðáp: đơn giản là ngay lập tức, không có không có sự chậm trễ, không có thời gian chết. Nếu tùy chọn đăng xuất tất cả người dùng hiện tại được chọn, sau đó mà cũng được áp dụng ngay lập tức và người dùng sẽ cần phải đăng nhập vào một lần nữa với Office 365 bản sắc khi họ trở về Yammer.

Hỏi: khi những điều đơn giản xảy ra, sẽ đồng bộ dữ liệu giữa Yammer và Active Directory thay đổi?

A: số Khi bạn cung cấp tài khoản người dùng mới, quá trình đó sẽ mang lại tài sản của họ từ Azure Active Directory và Office 365 vào Yammer.

Hỏi: có một số người dùng sẽ không thể sử dụng Yammer?

A: người dùng trong Office 365 có thể truy cập Yammer trực tiếp, hoặc bằng cách sử dụng Office 365 nếu họ có một giấy phép gán. Trong quý 1 năm 2016, Yammer sẽ cung cấp một lựa chọn admin để cho phép chặn không có giấy phép người dùng truy cập vào Yammer. Khi chế độ này được kích hoạt, bất kỳ người sử dụng không có một giấy phép được chỉ định Yammer Enterprise của người thuê nhà Office 365 sẽ không thể sử dụng Yammer. Giấy phép có sẵn với rất nhiều chương trình như: Office 365 doanh nghiệp E3, Yammer Enterprise độc lập, và như vậy.

Hỏi: có thể quản trị viên kiểm soát lời mời email cho mạng khi Office 365 đăng nhập được kích hoạt?

A: số Người quản trị không thể kiểm soát lời mời email gửi đến người dùng. Với Yammer DSync đã có thể tùy chỉnh nội dung lời mời email được gửi bởi công cụ đó, nhưng tất cả các lời mời khác sử dụng định dạng hệ thống. Với đăng nhập Office 365 và Azure Active Directory cung cấp, tất cả thư điện tử lời mời được gửi ở định dạng hệ thống, và bất kỳ tùy chỉnh DSync Yammer không còn áp dụng trừ khi người dùng được mời DSync.

Yammer DSync hỗ trợ thư chào mừng tùy chỉnh hiển thị cho người dùng trong các trang web Yammer khi họ chấp nhận một lời mời từ DSync. đăng nhập Office 365 có một kinh nghiệm ban đầu được cải thiện cho người sử dụng, và tin nhắn chào mừng tùy chỉnh này chỉ hiển thị nếu người dùng nhấp chuột thông qua một lời mời từ DSync.

Hỏi: tôi có thể lấy thêm thông tin?

Các nguồn lực sau đây có sẵn với biết thêm thông tin:

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×