Yêu cầu hệ thống cho Office 365

Chủ đề này mô tả yêu cầu hệ thống đối với Office 365 for business. Nếu bạn đang tìm kiếm yêu cầu hệ thống cho Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, hoặc Office 365 ProPlus, hãy xemYêu cầu hệ thống cho Office mới.

Để có trải nghiệm tốt nhất khi dùng Office 365, chúng tôi khuyên bạn luôn dùng trình duyệt, máy khách Office và các ứng dụng mới nhất. Chúng tôi cũng khuyên bạn cài đặt các bản cập nhật phần mềm khi chúng trở nên sẵn dùng.

Office 365 được thiết kế để làm việc với phần mềm sau đây:

 • Phiên bản hiện tại hoặc gần đây nhất của Internet Explorer hoặc Firefox, phiên bản mới nhất của Chrome hoặc Safari.

 • Bất kỳ phiên bản nào của Microsoft Office đang được hỗ trợ chính.

Mặc dù Microsoft không khuyên bạn kết nối với Office 365 bằng cách dùng các trình duyệt và các máy khách cũ hơn, nhưng chúng tôi cung cấp hỗ trợ có giới hạn miễn là phần mềm đó được hỗ trợ bởi nhà sản xuất của nó. Cụ thể là, nếu bạn tiếp tục sử dụng trình duyệt và máy khách cũ hơn:

 • Office 365 sẽ không cố ý ngăn cản bạn kết nối với dịch vụ.

 • Office 365 sẽ không cung cấp các cách khắc phục mã để giải quyết vấn đề liên quan tới các máy khách đó, nhưng nó sẽ cung cấp các cách khắc phục bảo mật khi cần thiết.

 • Chất lượng của trải nghiệm người dùng sẽ giảm bớt theo thời gian.

Office 365 không hỗ trợ bất kỳ phần mềm nào được sử dụng với dịch vụ không được nhà sản xuất của nó hỗ trợ.

Trình duyệt web: Internet Explorer

Office 365 được thiết kế để hoạt động với phiên bản hiện tại hoặc gần đây nhất của Internet Explorer. Chúng tôi khuyên bạn nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Internet Explorer sau khi phiên bản được phát hành. Office 365 có thể tiếp tục làm việc với các phiên bản của Internet Explorer không phải là các phiên bản hiện tại hoặc gần đây nhất khoảng một thời gian sau khi phiên bản mới của Internet Explorer được phát hành, nhưng Office 365 không thể cung cấp bất cứ một bảo đảm nào.

Khi truy nhập Office 365 từ các phiên bản cũ hơn của Internet Explorer, người dùng có thể gặp phải các vấn đề đã biết và các giới hạn tùy vào phiên bản của Internet Explorer, bao gồm:

 • Internet Explorer 9   Office 365 không cung cấp cách khắc phục mã để giải quyết các vấn đề bạn gặp phải khi dùng dịch vụ với Internet Explorer 9. Bạn nên biết rằng chất lượng của trải nghiệm người dùng sẽ giảm bớt theo thời gian, và nhiều trải nghiệm Office 365 mới có thể không hiệu quả gì cả.

 • Internet Explorer 8   Trải nghiệm người dùng trong việc gửi và nhận email với Outlook Web App và Internet Explorer 8 có thể giảm đáng kể, đặc biệt khi được dùng trên Windows XP hoặc với các thiết bị có bộ nhớ ít. Office 365 không cung cấp cách sửa mã để giải quyết các vấn đề mà bạn gặp phải khi sử dụng dịch vụ với Internet Explorer 8 và trải nghiệm Office 365 mới có thể không hiệu quả gì cả.

  Bạn cũng nên nhớ chất lượng của trải nghiệm người dùng với Internet Explorer 8 giảm nhiều hơn trong tương lai. Bắt đầu vào tháng 05 năm 2014, Internet Explorer 8 sẽ chỉ hiển thị Outlook Web App Light. Nếu bạn là người quản trị của Office 365, bạn sẽ thấy thông báo về thay đổi này trong Trung tâm Thông báo trong trung tâm quản trị Office 365 30 ngày trước khi thực hiện thay đổi.

  Nếu tổ chức của bạn phụ thuộc vào Internet Explorer 8 để truy nhập các ứng dụng và dịch vụ Web cũ hơn, bạn có thể muốn xem xét nâng cấp lên Internet Explorer 11 và đánh giá Chế độ Doanh nghiệp cho Internet Explorer 11. Bản cập nhật này giúp cung cấp tính tương hợp về sau tốt hơn dành cho các ứng dụng Web kế thừa."

Các trình duyệt web: Firefox, Chrome và Safari

Office 365 được thiết kế để hoạt động với phiên bản hiện tại hoặc gần đây nhất của Firefox, hoặc phiên bản mới nhất của Chrome hoặc Safari. Microsoft chỉ hỗ trợ các phiên bản trình duyệt mà cũng được hỗ trợ bởi các nhà sản xuất của trình duyệt đó. Thông thường, đó chỉ là phiên bản mới nhất. Cả Firefox và Chrome đều được thiết kế để tạo dòng dữ liệu cho các bản cập nhật thiết bị của bạn mỗi sáu tuần. Nhiều vấn đề thông thường với các trình duyệt này sẽ được giải quyết trong bản cập nhật tiếp theo.

Các máy khách Office đang được hỗ trợ chính

Hầu hết các gói Office 365 cung cấp cho bạn các phiên bản mới nhất của các ứng dụng Office trên máy tính, chẳng hạn như Word, Excel, và PowerPoint. Để so sánh tính khả dụng của các ứng dụng và tính năng của Office trong các gói Office 365, hãy xem Mô tả Dịch vụ Ứng dụng Office.

Bạn cũng có thể dùng máy khách Microsoft Office được hỗ trợ với gói đăng ký Office 365 của bạn. Office 365 được thiết kế để làm việc với bất kỳ phiên bản nào của Microsoft Office đang được hỗ trợ chính. Mặc dù hầu hết các trải nghiệm Office 365 mới đều được thiết kế dành cho phiên bản mới nhất của Office, một số tính năng mới có thể hoạt động với các phiên bản cũ hơn của Office đang được hỗ trợ chính.

Giấy phép phần mềm của gói đăng ký Office (Office 365 ProPlus, Office Professional Plus 2010, và máy khách Lync được cung cấp với dịch vụ Office 365 của bạn) cho phép bạn sử dụng phiên bản hiện tại của phần mềm mà không bao gồm giảm cấp các quyền đối với các phiên bản cũ hơn của phần mềm. Microsoft có thể cung cấp một khoảng thời gian nâng cấp trong suốt gói đăng ký cho phép bạn sử dụng cả phiên bản phần mềm hiện tại lẫn phiên bản trước đó.

Ghi chú   Hỗ trợ chính kết thúc cho Office Professional Plus 2010 vào ngày 13 tháng 10, 2015.
Hỗ trợ chính kết thúc cho Office Professional Plus 2013 vào ngày 10 tháng 4, 2018.

Máy khách Office trong hỗ trợ mở rộng

Mặc dù máy khách Office trong hỗ trợ mở rộng không được thiết kế để làm việc với Office 365, chúng nên tiếp tục kết nối với dịch vụ Office 365. Chúng tôi cung cấp thông báo nhất quán với Chính sách Vòng đời Hỗ trợ gói Dịch vụ của chúng tôi nếu có sự giảm mạnh về trải nghiệm người dùng với máy khách Office được hỗ trợ mở rộng hoặc nếu máy khách Office đó không còn kết nối với dịch vụ Office 365 nữa.

Office 365 Hỗ trợ cung cấp trợ giúp với máy khách cũ hơn, cung cấp giải pháp thay thế hoặc thông tin hướng dẫn khi có thể. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, giải pháp Office 365 hỗ trợ chỉ có thể cung cấp cho một vấn đề với một trình duyệt cũ hơn hoặc ứng dụng khách được để nâng cấp nó.

Ghi chú   Office 365 được thiết kế để hoạt động với Office 2007 vì Office 2007 hỗ trợ chính còn lại là vào ngày 12 tháng 10 năm 2012. Office 365 không cung cấp cách khắc phục mã để giải quyết các vấn đề bạn gặp phải khi dùng dịch vụ với Office 2007. Bạn nên nhớ chất lượng của trải nghiệm người dùng sẽ giảm dần theo thời gian, và nhiều trải nghiệm Office 365 mới sẽ không có hiệu quả gì. Chúng tôi khuyên bạn nâng cấp sớm nhất có thể cho Office 365 ProPlus hoặc Office Professional Plus 2013 để có trải nghiệm tốt nhất với Office 365.

Yêu cầu về hệ điều hành

Office 365 không có yêu cầu một hệ điều hành, ngoại trừ hệ điều hành bạn sử dụng phải được hỗ trợ bởi nhà sản xuất của nó. Tuy nhiên, có thể có các tùy chọn cấu hình Office 365, các tính năng, kịch bản hoặc công cụ nâng cao có quan hệ phụ thuộc rõ ràng trên một hệ điều hành hoặc hoạt động khác trên hệ điều hành khác nhau.

Ghi chú   Windows XP cho phép hỗ trợ mở rộng vào ngày 8 tháng 4, 2014. Mặc dù Office 365 sẽ không chặn người dùng từ kết nối đến dịch vụ từ thiết bị Windows XP sau ngày này, bạn nên nhớ trải nghiệm người dùng sẽ giảm dần theo thời gian. Người dùng với thiết bị bộ nhớ ít đang chạy Windows XP và Internet Explorer 8 sẽ có trải nghiệm trình duyệt giảm đáng kể với Office 365.

Gói Dịch vụ Office và các bản cập nhật công cộng từ Microsoft

Chính sách Vòng đời Hỗ trợ Gói Dịch vụ của Microsoft yêu cầu bạn phải cài đặt các Gói Dịch vụ Office trong vòng 12 tháng phát hành của nó. Office 365 đòi hỏi bạn phải tuân thủ theo chính sách này.

Các bản cập nhật công cộng tự động bao gồm bản khắc phục bảo mật nghiêm trọng dành cho các sản phẩm Microsoft. Office 365 rất khuyến cáo rằng khách hàng chấp nhận cập nhật tự động từ Microsoft để bảo mật môi trường của họ và để có trải nghiệm tốt nhất với Office 365. Office 365 ProPlus Và người dùng Lync Basic chỉ có thể trì hoãn cài đặt cập nhật trong 12 tháng từ ngày phát hành chính thức.

Yêu cầu Hệ thống xuyên suốt các gói đăng ký Office 365

Tính năng

Office 365 Business Essentials

Office 365 Business Premium

Office 365 Business Premium

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Education E1

Office 365 Government E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Education E3

Office 365 Government E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Education E4

Office 365 Government E4

Office 365 Enterprise K1

Office 365 Government K1

Được thiết kế để hoạt động với Internet Explorer 11

Được thiết kế để hoạt động với Internet Explorer 10

Được thiết kế để hoạt động với Internet Explorer 9

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Được thiết kế để hoạt động với Internet Explorer 8

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Được thiết kế để hoạt động với phiên bản hiện tại hoặc phiên bản trước của Firefox

Được thiết kế để hoạt động với phiên bản mới nhất của Google Chrome

Được thiết kế để hoạt động với phiên bản mới nhất của Safari

Được thiết kế để hoạt động với Office 365 ProPlus

Được thiết kế để hoạt động với Office Professional Plus 2013

Được thiết kế để hoạt động với Office Professional Plus 2010

Được thiết kế để hoạt động với máy khách Office trong hỗ trợ mở rộng

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Yêu cầu hệ điều hành cụ thể1

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Yêu cầu cài đặt Gói Dịch vụ Office trong vòng 12 tháng phát hành

1   Office 365 không cung cấp hỗ trợ cho bất cứ hệ điều hành nào không được nhà sản xuất của nó hỗ trợ.

Áp dụng Cho: Office 365 Small Business Admin, Office 365 Admin, Office 365 End UserThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ