Yêu cầu hệ thống cho Office 2013 và Office 365 ProPlus

Bài viết này bao gồm các yêu cầu hệ thống cho:

  • Office 2013, trong đó bao gồm chương trình trên máy tính cho Access, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher và Word

  • Office 365 ProPlus, một phiên bản chỉ dành cho Office của Office 365 cho những khách hàng không cần bổ sung các dịch vụ Office 365, chẳng hạn như Exchange Online hoặc SharePoint Online. Office 365 ProPlus là một dịch vụ dựa trên gói đăng ký hàng tháng, bao gồm Access, Excel, InfoPath, Lync, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher và Word.

Đối với yêu cầu hệ thống cho Office 365, dịch vụ dựa trên gói đăng ký hàng tháng sẵn dùng cho doanh nghiệp, tổ chức giáo dục và tổ chức chính phủ, vui lòng xem Yêu cầu hệ thống đối với Office 365. Hầu hết các gói đăng ký Office 365 bao gồm các chương trình Office trên máy tính, cũng như SharePoint Online, Lync Online, Exchange Online, Yammer và các dịch vụ khác.

Cấu phần

Yêu cầu

Hệ điều hành

Windows Server 2008 R2

Với Windows 7

Windows Server 2012

Windows 8

Office 32-bit có thể cài đặt trên hệ điều hành 32-bit hoặc 64-bit còn Office 64-bit chỉ cài đặt được trên hệ điều hành 64-bit.

Để biết thêm chi tiết về lựa chọn chạy phiên bản Office 32-bit hoặc 64-bit, hãy xem Chọn phiên bản Office 2013 32-bit hoặc 64-bit.

Máy tính và bộ xử lý

Bộ xử lý x86 hoặc 64-bit 1 GHZ hoặc nhanh hơn cùng với tập hướng dẫn SSE2.

Bộ nhớ

1 GB RAM (32-bit)

Bạn nên dùng 2 GB RAM (64-bit) cho các tính năng đồ họa, Tìm kiếm Nhanh Outlook và chức năng nâng cao nhất định.

Dung lượng đĩa

3 gigabyte (GB)

Độ phân giải màn hình

1024 x 768

Trình duyệt

Xem bạn có thể dùng trình duyệt nào để khai thác tối đa các tính năng Office trong phần Các trình duyệt được hỗ trợ trong Office 2013 và Office 365 ProPlus.

Visio

Visio có các yêu cầu hơi khác một chút.

Cấu phần

Yêu cầu

Hệ điều hành

Windows Server 2008 R2

Với Windows 7

Windows Server 2012

Windows 8

Với tối thiểu là Microsoft .Net Framework 3.5

Máy tính và bộ xử lý

Bộ xử lý x86 hay x64-bit 1 GHz hoặc nhanh hơn cùng với tập lệnh SSE2.

Bộ nhớ

RAM 1 GB cho 32 bit hoặc RAM 2 GB cho 64 bit

Dung lượng đĩa

3 GB

Tăng tốc phần cứng

Khả năng tăng tốc phần cứng đồ họa với thẻ đồ họa DirectX10

Độ phân giải màn hình

1024 x 576 hoặc cao hơn

Trình duyệt

Windows Internet Explorer 8, 9, hoặc 10

Mozilla Firefox 10.x+

Apple Safari 5 (Mac)

Google Chrome 17.x

Internet

Dùng cho một số tính năng

Tính năng cảm ứng đa điểm (Multi-Touch)

Windows 7 và thiết bị có bật tính năng cảm ứng

Dự án

Project cũng có các yêu cầu hơi khác một chút.

Cấu phần

Yêu cầu

Hệ điều hành

Windows Server 2008 R2

Với Windows 7

Windows Server 2012

Windows 8

Máy tính và bộ xử lý

Bộ xử lý x86 hay x64-bit 1 GHz hoặc nhanh hơn cùng với tập lệnh SSE2.

Bộ nhớ

1 GB RAM cho 32-bit

2 GB RAM cho 64-bit

Dung lượng đĩa

Dung lượng đĩa trống 2 GB

Tăng tốc phần cứng

Khả năng tăng tốc phần cứng đồ họa với thẻ đồ họa DirectX10

Độ phân giải màn hình

1024 x 576 hoặc cao hơn

Trình duyệt

Windows Internet Explorer 8, 9, hoặc 10

Mozilla Firefox 10.x+

Apple Safari 5 (Mac)

Google Chrome 17.x

Internet

Dùng cho một số tính năng

Tính năng cảm ứng đa điểm (Multi-Touch)

Windows 7 và thiết bị có bật tính năng cảm ứng

Tìm hiểu thông tin máy tính của bạn

Đến Bắt đầu > Pa-nen Điều khiển > Hệ thống. Phần này sẽ cho bạn thông tin tổng quan nhanh chóng.

Đến Bắt đầu > Chạy, gõ msinfo32 rồi nhấn Enter. Phần này giúp bạn xem xét chuyên sâu về toàn bộ phần mềm và phần cứng trong máy của mình.

Áp dụng Cho: Visio 2013, Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, Outlook 2013, Publisher 2013, Visio 2016 Preview, Word 2013, Office 365 End User, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project 2013 Standard, Office 365 Admin, Office 365 Small Business Admin, Office Setup 2013, Office Shared 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ