Yêu thích hoặc theo dõi kênh trong nhóm

Yêu thích hoặc theo dõi kênh trong nhóm

Hiện giờ đã được sử dụng cho yêu thích hiện tại. Khi bạn gia nhập một nhóm mới, nó sẽ được tự động hiển thị trong danh sách nhóm của bạn. Nếu bạn biết bạn là thành viên của một nhóm nhưng không nhìn thấy nó, hãy cuộn xuống cuối danh sách nhóm của bạn, rồi chọn Nhóm ẩn, tìm nhóm mà bạn đang tìm kiếm tùy chọn khác Nút Thêm tùy chọn > Hiển thị.

Ẩn nhóm hoặc kênh

Nếu bạn không muốn nhóm hoặc kênh hiển thị trong danh sách nhóm của bạn, hãy ẩn nó. Đi đến tên nhóm hoặc kênh, rồi chọn Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn > ẩn. Đây là cách tuyệt vời để dọn dẹp danh sách của bạn và tập trung vào các nhóm và kênh mà bạn đang hoạt động.

Bạn cũng có thể hiển thị các kênh từ menu kênh ẩn bên dưới danh sách kênh của nhóm. Chọn xem thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn Hiển thị.

Lưu ý: Để giúp bạn thiết lập và chạy, các đội sẽ tự động hiển thị năm kênh phổ biến nhất trong mọi nhóm mới mà bạn gia nhập.

Để theo dõi hoạt động, hãy bật thông báo

Nếu bạn muốn nhận thông báo cho hoạt động cụ thể trong kênh, hãy đi đến tên kênh, rồi chọn Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn kênh nkhông có định dạng. Điều này cho phép bạn nhận được thông báo về hoạt động của kênh. Từ đó, bạn có thể chọn vị trí và thông báo nào mà bạn muốn nhận. 

Biểu ngữ và nguồn cấp dữ liệu sẽ gửi thông báo đến thiết bị của bạn và hoạt động ở phía trên cùng bên trái của ứng dụng nhóm. Nguồn cấp dữ liệu sẽ bỏ qua việc gửi thông báo đến màn hình nền của bạn và sẽ chỉ hiển thị trong nguồn cấp hoạt động của bạn.

Bạn muốn có ít thông báo hơn từ kênh? Bạn cũng có thể tắt chúng từ đây.

Dưới đây là các loại thiết đặt khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy trong thông báo kênh:

  • Tất cả các bài đăng mới sẽ thông báo cho bạn mỗi khi ai đó bắt đầu một cuộc hội thoại mới trong kênh

  • Bao gồm tất cả các trả lời sẽ thông báo cho bạn bất kỳ lúc nào mà ai đó trả lời cuộc hội thoại

  • Kênh đề cập sẽ thông báo cho bạn bất cứ khi nào có người @mentions kênh

FYI, đặt lại mặc định sẽ bật thông báo cho từng mục và sẽ thông báo cho bạn trong nguồn cấp dữ liệu hoạt động của bạn và gửi thông báo biểu ngữ trên máy tính. 

Hiện giờ đã được sử dụng cho yêu thích hiện tại. Khi bạn gia nhập một nhóm mới, nó sẽ được tự động hiển thị trong danh sách nhóm của bạn. Nếu bạn biết bạn là thành viên của một nhóm nhưng không thấy nó, hãy cuộn xuống dưới cùng của danh sách nhóm của bạn, rồi chọn xem tất cả các nhóm.

Hiện kênh

Gõ nhẹ vào Nút Teams nhóm và đi đến cuối danh sách nhóm. Gõ nhẹ vào xem tất cả các nhóm, rồi nhấn vào nhóm kênh được in và gõ nhẹ vào vòng tròn bên cạnh các kênh mà bạn muốn hiển thị. Để ẩn, hãy gõ nhẹ vào vòng tròn để bỏ chọn.

Lưu ý: Để giúp bạn thiết lập và chạy, các đội sẽ tự động hiển thị năm kênh phổ biến nhất trong mọi nhóm mới mà bạn gia nhập.

Theo dõi kênh

Gõ nhẹ vào Nút Teams nhóm và chọn một kênh. Trong đầu trang kênh, gõ nhẹ theo dõi Nút theo dõi kênh và chọn theo dõi kênh.

Hiện giờ đã được sử dụng choyêu thích hiện tại. Khi bạn gia nhập một nhóm mới, nó sẽ được tự động hiển thị trong danh sách nhóm của bạn. Nếu bạn biết bạn là thành viên của một nhóm nhưng không thấy nó, hãy cuộn xuống dưới cùng của danh sách nhóm của bạn, rồi chọn xem tất cả các nhóm.

Hiện kênh

Gõ nhẹ vào Nút Teams nhóm và đi đến cuối danh sách nhóm. Gõ nhẹ vào tất cả các nhóm, rồi nhấn vào nhóm kênh được in và gõ nhẹ vào vòng tròn bên cạnh kênh mà bạn muốn hiển thị.

Lưu ý: Để giúp bạn thiết lập và chạy, các đội sẽ tự động hiển thị năm kênh phổ biến nhất trong mọi nhóm mới mà bạn gia nhập.

Theo dõi kênh

Gõ nhẹ vào Nút Teams nhóm và chọn một kênh. Trong đầu trang kênh, gõ nhẹ theo dõi Nút theo dõi kênh và chọn theo dõi kênh.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×