Yêu cầu quyền cài đặt ứng dụng

Yêu cầu quyền cài đặt ứng dụng

Ứng dụng là các ứng dụng web nhỏ, dễ sử dụng, bổ sung chức năng cho các site SharePoint. Các ứng dụng này mang đến khả năng không giới hạn để tùy chỉnh các site của bạn theo cách đặc thù cho tổ chức của bạn. Ví dụ: bạn có thể thêm ứng dụng thực hiện các tác vụ chung chẳng hạn như theo dõi thời gian và chi phí hoặc ứng dụng giúp khách hàng dễ dàng liên hệ với bạn hoặc ứng dụng hiệu suất cho phép bạn thiết lập kết nối dữ liệu và phát triển báo cáo cho các bên liên quan của bạn.

Một số ứng dụng được tích hợp trong SharePoint, một số ứng dụng khác có thể được phát triển bởi tổ chức của bạn và còn một số ứng dụng khác được tạo bởi các nhà phát triển của bên thứ ba và có thể mua được từ SharePoint Store.

Chỉ những người dùng có mức cấp phép thích hợp mới có thể thêm ứng dụng vào site. Thông thường, ít nhất phải có quyền Kiểm soát Đầy đủ (hoặc tư cách thành viên trong nhóm Chủ sở hữu Site). Tuy nhiên, một số ứng dụng yêu cầu quyền truy nhập vào nguồn dữ liệu hoặc dịch vụ web để đọc dữ liệu mà ứng dụng yêu cầu. Kiểu ứng dụng này có các quyền liên kết với ứng dụng. Khi ứng dụng cần quyền ở cấp độ tổ chức, người yêu cầu sẽ cần có phê duyệt từ người quản trị Office 365 để tiếp tục cài đặt. Quy trình phê duyệt bao gồm một dòng công việc, được gọi là dòng yêu cầu quyền, đảm bảo các yêu cầu cài đặt được chuyển hướng tới người phù hợp.

Bài viết này dành cho người quản trị toàn cầu và người quản trị SharePoint ở cấp độ tổ chức nhận yêu cầu cài đặt ứng dụng.

Dòng yêu cầu quyền hoạt động như thế nào

Khi người dùng gặp phải một ứng dụng yêu cầu phải có quyền quản trị để cài đặt, họ sẽ thấy liên kết Yêu cầu Phê duyệt trên trang chi tiết ứng dụng.

Ảnh chụp màn hình trang chi tiết ứng dụng với nối kết Phê duyệt Yêu cầu được tô sáng

Việc bấm vào liên kết sẽ hiển thị hộp thoại Yêu cầu Ứng dụng, trong đó có giải thích về yêu cầu này.

Ảnh chụp màn hình hộp thoại yêu cầu ứng dụng

Khi họ bấm vào Yêu cầu, một email tự động sẽ được gửi cho tất cả mọi người là người quản trị tuyển tập site cho danh mục ứng dụng đó.

Lưu ý: Đôi khi, tùy thuộc vào thiết đặt Office Store, hộp thoại Yêu cầu Ứng dụng sẽ có một nơi cho người dùng thấy số lượng giấy phép bắt buộc kèm theo giải thích. Xem Đặt cấu hình thiết đặt cho SharePoint Store để biết thêm thông tin.

Chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu

 1. Trong email được tự động tạo mà bạn nhận được cho yêu cầu đó, bấm vào Bây giờ bạn có thể chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu tại đây.

 2. Trên màn hình Chấp thuận hoặc Từ chối Yêu cầu Ứng dụng, trong hộp Chú thích , hãy cung cấp các thông tin liên quan đến quyết định của bạn.

 3. Hãy chọn:

  • Chấp thuận để chấp thuận yêu cầu và gửi email được tạo tự động cho người yêu cầu.

  • Từ chối để từ chối yêu cầu và gửi email được tạo tự động cho người yêu cầu.

   Ảnh chụp màn hình hiển thị hộp thoại Phê duyệt hoặc Từ chối Yêu cầu Ứng dụng

Danh mục ứng dụng là nơi bạn lưu trữ và quản lý tất cả các ứng dụng cho tổ chức. Tại đây bạn có thể xem danh sách tất cả các yêu cầu cài đặt ứng dụng đang chờ xử lý.

Xem tất cả yêu cầu

 1. Duyệt đến danh mục ứng dụng của bạn. (Trong trung tâm quản trị SharePoint, chọn ứng dụng ở ngăn bên trái, rồi bấm liên kết Danh mục Ứng dụng.)

 2. Bấm vào Thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 > Thiết đặt site > Quản trị Tuyển tập Site > Quản lý Yêu cầu Ứng dụng.

 3. Trong dẫn hướng bên trái, hãy chọn Yêu cầu Ứng dụng.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị nối kết Yêu cầu Ứng dụng
 4. Bấm vào tiêu đề của mỗi yêu cầu đang chờ xử lý để xem xét yêu cầu đó. Sau khi đã được chấp thuận hoặc bị từ chối, yêu cầu sẽ bị loại bỏ khỏi chế độ xem. Nếu bạn thay đổi quyết định về việc cho phép thêm một hoặc nhiều ứng dụng vào site của mình, bạn có thể thu hồi phê duyệt yêu cầu. Để thu hồi phê duyệt yêu cầu, chọn yêu cầu, rồi bấm vào mục Loại bỏ Phê duyệt.

Ủy quyền chấp thuận

Là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint trong tổ chức, bạn có thể ủy quyền phê duyệt ứng dụng như một cách để mở rộng việc phê duyệt hoặc giảm bớt hạn chế về việc phê duyệt. Hãy nhớ rằng các ứng dụng được lưu trữ và quản lý trong danh mục ứng dụng và danh mục ứng dụng là một tuyển tập site. Do đó, để cấp quyền phê duyệt ứng dụng cho người dùng được chọn, bạn cần thêm những người dùng đó vào nhóm người quản trị tuyển tập site trên danh mục ứng dụng.

Cảnh báo: Khi tăng cấp cho người dùng lên người quản trị tuyển tập site trên tuyển tập site danh mục ứng dụng, bạn đang cấp cho họ quyền phê duyệt cài đặt ứng dụng có ảnh hưởng đến toàn tổ chức. Cân nhắc cẩn thận về quyết định này.

Thêm người quản trị tuyển tập site vào danh mục ứng dụng

 1. Duyệt đến danh mục ứng dụng của bạn. (Trong trung tâm quản trị SharePoint, chọn ứng dụng ở ngăn bên trái, rồi bấm liên kết Danh mục Ứng dụng.)

 2. Chọn Thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 > Thiết đặt site > Người dùng và Quyền > Người quản trị tuyển tập site.

 3. Nhập tên của nhóm hoặc các cá nhân mà bạn muốn thêm làm người quản trị tuyển tập site.

 4. Chọn OK.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×