Yêu cầu phê duyệt mục trong danh sách trang hoặc thư viện

Yêu cầu phê duyệt mục trong danh sách trang hoặc thư viện

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Danh sách và thư viện có thể thường xuyên chứa thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như dự kiến nhân sự hoặc chiến dịch tiếp thị. Có thể quan trọng có chỉ "chính thức" Phiên bản của mục hoặc tệp thể xem người dùng. Để thực hiện điều này, bạn có thể yêu cầu phê duyệt mục hoặc tệp trước khi nội dung trở nên nhìn thấy được hầu hết người dùng trang. Yêu cầu phê duyệt, tổ chức có thể áp dụng một mức đáng kể chất lượng và bảo mật nội dung trong danh sách và thư viện.

 1. Đi tới thư viện mà bạn muốn dùng để yêu cầu phê duyệt.

 2. Bấm thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây , thiết đặt thư viện.

  Nếu bạn không nhìn thấy các mục menu, bấm Thư viện trên ruy-băng, sau đó bấm

  Thiết đặt thư viện trong nhóm thiết đặt.

 3. Bên dưới Thiết đặt Chung, chọn Thiết đặt lập phiên bản để mở trang Thiết đặt Lập phiên bản.

  Hộp thoại thiết đặt thư viện lập phiên bản được chọn.
 4. Trong phần Phê duyệt nội dung , chọn để trả lời các yêu cầu phê duyệt nội dung cho các mục đã gửi? Trong phần Lịch sử Phiên bản tài liệu , xác định xem bạn muốn SharePoint tạo phiên bản khi chỉnh sửa một tệp. Bạn cũng có thể chọn để giới hạn số lượng phiên bản được giữ lại.

 5. Trong phần Bảo mật Mục Bản thảo, hãy xác định người dùng nào có thể xem các mục bản thảo trong thư viện tài liệu.

  Hộp thoại lựa chọn lập phiên bản

  Mẹo:  Nếu bạn yêu cầu phê duyệt nội dung cho danh sách hoặc thư viện đã chứa mục, tất cả các mục trong thư viện đều được đánh dấu Đã phê duyệt.

 6. Bạn có thể chọn bất cứ mục nào sau đây:

  • Người dùng có thể đọc mục trong danh sách

  • Chỉ người dùng có thể sửa mục trong danh sách

  • Chỉ người dùng có thể phê duyệt mục trong danh sách và tác giả mục

 7. Bấm OK.

 1. Đi đến danh sách mà bạn muốn dùng để yêu cầu phê duyệt.

 2. Trên ruy-băng, bấm tab danh sách .

 3. Bấm thiết đặt danh sách.

 4. Bên dưới Thiết đặt Chung, chọn Thiết đặt lập phiên bản để mở trang Thiết đặt Lập phiên bản.

 5. Trong phần Phê duyệt nội dung , chọn để trả lời các yêu cầu phê duyệt nội dung cho các mục đã gửi? Trong phần Lịch sử Phiên bản mục , xác định xem bạn muốn SharePoint tạo phiên bản khi một mục được sửa. Bạn cũng có thể chọn để giới hạn số lượng phiên bản được giữ lại.

 6. Trong phần Bảo mật mục bản thảo , xác định người dùng nào có thể xem bản thảo mục trong danh sách.

  Mẹo:  Nếu bạn yêu cầu phê duyệt nội dung cho danh sách hoặc thư viện đã chứa mục, tất cả các mục trong thư viện đều được đánh dấu Đã phê duyệt.

 7. Bạn có thể chọn bất cứ mục nào sau đây:

  • Người dùng có thể đọc mục trong danh sách

  • Chỉ người dùng có thể sửa mục trong danh sách

  • Chỉ người dùng có thể phê duyệt mục trong danh sách và tác giả mục

 8. Bấm OK.

Nếu người nào đó gửi một mục vào danh sách hoặc thư viện yêu cầu phê duyệt, nó ở trong đang chờ trạng thái cho đến khi người nào đó (ai có tối thiểu mức cấp quyền quản lý danh sách) phê duyệt nó. Trong khi nó đang chờ phê duyệt, nó vẫn nằm trong trạng thái đang chờ .

Thông thường, khi mục ở trạng thái Chờ, chỉ người khởi tạo mục và người có quyền quản lý danh sách và thư viện mới có thể xem được. Sau khi trạng thái thay đổi từ Chờ sang Đã phê duyệt, bất kỳ ai có quyền xem danh sách hoặc thư viện có thể nhìn thấy được mục đó. Bài viết bị loại nằm trong danh sách hoặc thư viện cho đến khi người khởi tạo hoặc người khác có đủ quyền cần thiết xóa nó. Bất cứ mục hoặc tệp tồn tại trong danh sách hoặc thư viện được tự động cấp trạng thái Đã phê duyệt.

Quan trọng:  Nếu bảo mật trong thư viện trang được cấu hình cho phép bất kỳ người dùng nào đọc mục thì bất kỳ ai có quyền Đọc trang đó có thể xem tất cả các mục trong danh sách hoặc thư viện dù mục đó đang ở trạng thái Đã phê duyệt hay không.

Chỉ người cấp quyền Thiết kế và Điều khiển toàn bộ mới có thể thay đổi thiết đặt Danh sách hoặc Thư viện.

Để phê duyệt tài liệu có được tải lên hoặc được thêm vào thư viện yêu cầu phê duyệt, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Bấm vào dấu chấm lửng () bên cạnh mục bạn muốn để phê duyệt.

 2. Bấm Nâng cao.

 3. Bấm Phê duyệt/bác bỏ. Nếu Phê duyệt/bác bỏ không xuất hiện, bấm nâng cao, sau đó bấm Phê duyệt/bác bỏ. Nếu tùy chọn không xuất hiện ở tất cả, lập phiên bản có thể không được bật, hoặc bạn có thể không có quyền để phê duyệt tài liệu.

 4. Bấm chấp thuận hoặc bị từ chối dưới trạng thái phê duyệt. Hoặc bạn có thể bạn có thể thêm chú thích trong phần chú thích .

 5. Bấm OK.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×