Yêu cầu một mẫu hình mục nhập dữ liệu cụ thể trong một điều khiển

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kiểm soát dữ liệu là khả năng tự động kiểm tra lỗi trong khi người dùng sẽ điền một mẫu. Bằng cách thêm kiểm soát dữ liệu vào các điều khiển trong mẫu biểu mẫu của bạn, bạn có thể đảm bảo rằng dữ liệu mà bạn đã thu thập là chính xác và nhất quán và nó phù hợp với bất kỳ tiêu chuẩn đã có trong công ty của bạn sử dụng. Ví dụ, bạn có thể dùng kiểm soát dữ liệu để cho phép người dùng biết khi giá trị mà họ nhập cho một mục chi phí vượt quá số lượng đã phê duyệt hoặc khi họ do nhầm lẫn nhập tên của họ trong một hộp được dùng để thu thập số điện thoại.

Nếu biểu mẫu chứa lỗi xác thực dữ liệu, và nó được kết nối với cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web, người dùng sẽ không thể nộp biểu mẫu cho đến khi họ khắc phục các lỗi này. Người dùng có thể lưu bản sao cục bộ của biểu mẫu, và sau đó sửa và gửi dữ liệu sau này.

Bài viết này giải thích cách sử dụng kiểm soát dữ liệu để giúp đảm bảo rằng dữ liệu mà người dùng nhập vào một điều khiển khớp với một mẫu hình định trước. Ví dụ, bạn có thể thêm kiểm soát dữ liệu vào một điều khiển hộp văn bản cho một số điện thoại để yêu cầu người dùng nhập mã vùng ba chữ như là một phần của số.

Lưu ý: 

 • Để yêu cầu dữ liệu mà người dùng nhập vào một biểu mẫu khớp với một mẫu hình định trước, bạn cũng có thể sử dụng định dạng có điều kiện.

 • Khi bạn thêm mẫu cho một điều khiển, điều khiển không tự động định dạng lại dữ liệu mà người dùng nhập để khớp với mẫu hình mà bạn thiết lập.

Trong bài viết này

Trước khi bạn bắt đầu

Cân nhắc tính tương thích

Yêu cầu một mẫu hình mục nhập dữ liệu cụ thể trong một điều khiển

Trước khi bạn bắt đầu

Để hoàn thành quy trình này, mẫu biểu mẫu của bạn phải chứa điều khiển hỗ trợ xác thực dữ liệu. Mặc dù bạn có thể đặt một điều kiện đối sánh mẫu hình cho bất kỳ điều khiển InfoPath hỗ trợ xác thực dữ liệu, đối sánh mẫu hình hiệu quả nhất đối với các điều khiển hiển thị ký tự, chẳng hạn như số, chữ cái hoặc dấu chấm câu. Ví dụ, thiết đặt một điều kiện đối sánh mẫu hình cho một hộp văn bản có thể mang lại kết quả hữu ích, nhưng thiết lập một điều kiện hộp kiểm không sẽ mang lại kết quả hữu ích.

Cân nhắc tính tương thích

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu trong InfoPath, bạn có thể chọn một chế độ tương thích cụ thể để thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Khi một mẫu biểu mẫu trình duyệt tương thích đã phát hành đến máy chủ chạy InfoPath Forms Services, và sau đó duyệt hỗ trợ, biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu có thể xem trong trình duyệt Web. Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, một số điều khiển không sẵn có trong ngăn tác vụ điều khiển vì chúng không thể hiển thị trong trình duyệt Web.

Một số tính năng kiểm soát dữ liệu hoạt động khác đi trong trình duyệt Web vì chúng làm việc trong InfoPath. Ví dụ, khi bạn thêm kiểm soát dữ liệu vào một điều khiển, bạn tạo văn bản giải thích Hiển thị khi một người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ vào điều khiển đó. Bạn có thể có văn bản giải thích này xuất hiện trong Mẹo màn hình, và tùy chọn cho phép người dùng để hiển thị một cảnh báo có chứa thông tin bổ sung, hoặc bạn có thể có cảnh báo tự động xuất hiện khi người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ. Cảnh báo không thể hiển thị tự động cho biểu mẫu có dạng xem trong trình duyệt Web, nhưng người dùng có thể vẫn xem Mẹo màn hình, hoặc bạn có thể hiển thị một cảnh báo có chứa thông tin bổ sung.

Danh sách các điều khiển hỗ trợ xác thực dữ liệu

Bảng sau đây liệt kê các điều khiển Microsoft Office InfoPath 2007 hỗ trợ xác thực dữ liệu và họ đang sẵn dùng cho mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt.

Lưu ý: Mặc dù bạn có thể đặt một điều kiện đối sánh mẫu hình cho bất kỳ điều khiển InfoPath hỗ trợ xác thực dữ liệu, đối sánh mẫu hình hiệu quả nhất đối với các điều khiển hiển thị ký tự, chẳng hạn như số, chữ cái hoặc dấu chấm câu. Ví dụ, thiết đặt một điều kiện đối sánh mẫu hình cho một hộp văn bản có thể mang lại kết quả hữu ích, nhưng thiết lập một điều kiện hộp kiểm không sẽ mang lại kết quả hữu ích.

Điều khiển hỗ trợ xác thực dữ liệu

Sẵn dùng cho mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt?

Hộp kiểm

Có

Bộ chọn ngày

Có

Hộp danh sách thả xuống

Có

Hộp danh sách

Có

Nút tùy chọn

Có

Hộp văn bản

Có

Hộp văn bản có định dạng

Có

Đánh dấu đầu dòng, đánh số, hoặc danh sách đơn giản

No

Hộp tổ hợp

No

Yêu cầu một mẫu hình mục nhập dữ liệu cụ thể trong một điều khiển

 1. Bấm vào điều khiển mà bạn muốn thêm kiểm soát dữ liệu vào.

 2. Trên menu định dạng , bấm Kiểm soát dữ liệu.

 3. Trong hộp thoại Kiểm soát dữ liệu , bấm Thêm.

 4. Dưới nếu điều kiện này là true, trong hộp đầu tiên, hãy bấm chọn một trường hoặc nhóm, sau đó chọn trường hoặc nhóm điều khiển được gắn kết.

 5. Trong hộp thứ hai, hãy bấm không khớp với mẫu hình.

 6. Trong hộp thứ ba, hãy bấm chọn một mẫu hình.

 7. Bên dưới chuẩn mẫu hình trong hộp thoại Dữ liệu mục nhập mẫu hình , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sử dụng một mẫu hình chuẩn, chọn mô hình, và sau đó bấm OK.

   Danh sách các mẫu hình chuẩn

   Mẫu hình

   Ví dụ

   Số điện thoại

   (555) 555-0100

   Số an sinh xã hội

   123 45 6789

   Mã Zip

   98052

   Mã ZIP Code + 4

   98052-6399

  • Để tạo một mẫu hình tùy chỉnh, bấm tùy chỉnh mẫu hình, nhập mẫu mà bạn muốn trong hộp tùy chỉnh mẫu hình và sau đó bấm OK.

   Bạn có thể dùng để xác định một mẫu hình ký hiệu

   Bạn có thể chèn ký hiệu chỉ rõ ràng buộc cho mẫu hình, chẳng hạn như chỉ các chữ cái, chữ số chỉ, ký tự chỉ, dấu gạch ngang, giai đoạn, dấu phẩy và dấu ngoặc đơn. Ngoài ra, bạn có thể dùng biểu tượng sau đây để cho phép nhiều lần xuất hiện của một ký tự đã cho:

   • 0 hoặc một (?)     Ký tự trước đó phải xảy ra lần bằng không hoặc một lần. Ví dụ, \d? có nghĩa là một chữ số (signified bằng \d) phải xảy ra lần bằng không hoặc một lần.

   • 0 hoặc thêm (*)     Ký tự trước đó có thể xảy ra lần bằng không hoặc thời gian hơn bằng không. Ví dụ, r * có nghĩa là ký tự r có thể xảy ra lần bằng không hoặc thời gian hơn bằng không.

   • Một hoặc nhiều (+)    Ký tự trước đó phải thời gian một hoặc nhiều hơn một lần. Ví dụ,. + có nghĩa là có một ký tự (signified bằng.) phải xảy ra một lần hoặc nhiều hơn một lần.

 8. Trong hộp Mẹo màn hình , hãy nhập văn bản mà bạn muốn hiển thị khi người dùng điểm vào điều khiển hoặc bấm chuột phải vào điều khiển.

 9. Để tự động hiển thị hộp thoại thư khi người dùng để điều khiển trống, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị hộp thoại thư ngay lập tức khi người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ .

  Lưu ý: Vì thoại hộp thư không thể hiển thị tự động trong một trình duyệt Web, một người dùng đã điền vào biểu mẫu của bạn bằng cách sử dụng một trình duyệt Web sẽ thấy chỉ Mẹo màn hình.

 10. Trong hộp thư , hãy nhập văn bản mà bạn muốn hiển thị trong hộp thoại hoặc ngay lập tức hoặc khi người dùng yêu cầu thêm chi tiết.

  Lưu ý: Mẹo màn hình cho một lỗi xác thực dữ liệu sẽ không hiển thị cho điều khiển có mẹo màn hình thiết đặt trên tab nâng cao của hộp thoại Thuộc tính điều khiển mặc định. Hành vi này sẽ giúp đảm bảo rằng tên của điều khiển chính xác được chuyển tải đến những người đang dùng bộ đọc màn hình.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×