Yêu cầu hệ thống dành cho Power View

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dưới đây là phiên bản của các hệ điều hành, trình duyệt và các ứng dụng khác được yêu cầu hoặc đề xuất dành cho Power View trong Microsoft Excel 2013 và Power View, một tính năng của Bổ trợ Reporting Services của Microsoft SQL Server 2012 Gói Dịch vụ 1 (SP1) cho Microsoft SharePoint Server 2013.

Trong bài viết này

Yêu cầu Hệ thống dành cho Power View trong Excel 2013

Các phiên bản Excel hỗ trợ Power View

Silverlight

Yêu cầu Hệ thống dành cho Power View trong SharePoint Server 2013

Các phiên bản SQL Server 2012 Gói Dịch vụ 1 (SP 1) hỗ trợ Power View

Các hệ điều hành và trình duyệt hỗ trợ Power View

Các phiên bản SharePoint hỗ trợ Power View

Silverlight

Yêu cầu Hệ thống dành cho Power View trong Excel 2013

Các phiên bản Excel hỗ trợ Power View

Excel 2013 được cài đặt với Office Professional Plus 2013.

Silverlight

Đối với Excel 2013, Power View yêu cầu Microsoft Silverlight 5.

Yêu cầu Hệ thống dành cho Power View trong SharePoint Server 2013

Các phiên bản SQL Server 2012 Gói Dịch vụ 1 (SP 1) hỗ trợ Power View

Để biết danh sách phiên bản Power View hỗ trợ, hãy xem phần Reporting Services, Tính năng hỗ trợ bởi phiên bản SQL Server 2012 .

Các hệ điều hành và trình duyệt hỗ trợ Power View

Để hiện tại về Power View và phiên bản được hỗ trợ trình duyệt, hãy xem phần Yêu cầu trình duyệt của Power View của lập kế hoạch cho báo cáo dịch vụ hỗ trợ trình duyệt.

Các phiên bản SharePoint hỗ trợ Power View

Yêu cầu có Microsoft SharePoint Server 2013 Enterprise Edition. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn để sử dụng SQL Server tính năng BI trong cụm máy chủ SharePoint.

Silverlight

Đối với SQL Server 2012 SP 1, Power View yêu cầu Microsoft Silverlight 5.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×