Yêu cầu các URL và cổng cho OneDrive

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết tham khảo này liệt kê tất cả điểm cuối được sử dụng phiên bản người tiêu dùng của OneDrive. Nếu tổ chức của bạn giới hạn máy tính trên mạng của bạn kết nối với Internet, bài viết này liệt kê các hoàn toàn đủ điều kiện tên miền (FQDN) và cổng cần đưa vào trong thư đi của bạn cho phép các danh sách để đảm bảo máy tính của bạn thành công có thể sử dụng phiên bản người tiêu dùng của OneDrive.

Quan trọng: Lọc lưu lượng internet yêu cầu nâng cao kiến thức mạng và không phù hợp cho tất cả các khách hàng.

Nếu bạn đang tìm kiếm danh sách các điểm cuối được dùng bởi OneDrive for Business trong Office 365, hãy xem Office 365 URL và dải địa chỉ IP.

Được hỗ trợ máy chủ và cổng cho OneDrive

Dùng OneDrive, các điểm cuối sau đây cần có thể truy nhập cho máy tính khách.

Hàng

Máy chủ đích

Cổng Đích

1

onedrive.com

*. onedrive.com

onedrive.Live.com

Login.Live.com

spoprod-a.akamaihd.net

*. mesh.com

p.SFX.MS

*. microsoft.com

Fabric.io

*. crashlytics.com

vortex.data.microsoft.com

https://posarprodcssservice.accesscontrol.Windows.net

redemptionservices.accesscontrol.Windows.net

Token.CP.Microsoft.com/

tokensit.CP.Microsoft-TST.com/

*.office.com

*.officeapps.live.com

*. aria.microsoft.com

*. mobileengagement.windows.net

*. branch.io

*. adjust.com

*. servicebus.windows.net

VAS.samsungapps.com

odc.officeapps.live.com

login.windows.net

login.microsoftonline.com

TCP 80, TCP 443

2

*. files.1drv.com

*. onedrive.live.com

*. *. onedrive.live.com

Storage.Live.com

*. storage.live.com

*. *. storage.live.com

*. groups.office.live.com

*. groups.photos.live.com

*. groups.skydrive.live.com

Favorites.Live.com

OAuth.Live.com

photos.Live.com

SkyDrive.Live.com

API.Live.net

apis.Live.net

Docs.Live.net

*. docs.live.net

Policies.Live.net

*. policies.live.net

Settings.Live.net

*. settings.live.net

skyapi.Live.net

snapi.Live.net

*. livefilestore.com

*. *. livefilestore.com

Storage.MSN.com

*. storage.msn.com

*. *. storage.msn.com

UDP 53, TCP 80, TCP 443

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×