Yêu cầu hệ thống cho Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Office Professional, Office 365, Office 365 ProPlus và từng ứng dụng Office cho Windows, Mac, iOS và Android tất cả có yêu cầu hệ thống cụ thể. Đảm bảo của bạn phần cứng và phần mềm đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu.

Tìm kiếm yêu cầu hệ thống cho Office?

Chúng tôi đã tổng hợp danh sách tất cả các yêu cầu hệ thống Office bao gồm phần cứng, Hệ điều hành và trình duyệt cho các dịch vụ khách hàng, máy chủ và SaaS từ Office. Cho dù bạn đang tìm kiếm các điều kiện tiên quyết để cài đặt phần mềm máy khách Office hoặc Exchange Server, bạn có thể tìm thấy các yêu cầu hệ thống tại nối kết sau đây.

Bấm vào đây để xem các yêu cầu hệ thống cho Office

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×