Xuất nội dung và tạo báo cáo trong Trung tâm khám phá điện tử

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn xuất nội dung từ một vụ việc khi bạn đã sẵn sàng nộp nó cho người có thẩm quyền hoặc muốn làm việc về nội dung đó với một chương trình pháp lý khác. Bạn cũng có thể tạo báo cáo để xác định các nội dung của mục xuất và bất kỳ vấn đề lập chỉ mục tìm kiếm nào với mục xuất. Việc xuất bao gồm cả tệp tải dựa trên tiêu chuẩn Mô hình Tham chiếu Khám phá Điện tử.

Trước khi bạn xuất nội dung, viết hoa đã nên có nguồn nội dung, chẳng hạn như Web site và hộp thư và truy vấn. Ngoài ra, máy tính mà bạn dùng để xuất nội dung có đáp ứng các yêu cầu hệ thống sau:

 • Phiên bản 32 hoặc 64 bit của Windows 7 và phiên bản mới hơn

 • Microsoft .NET Framework 4,5

 • Một trong các trình duyệt được hỗ trợ sau đây:

  • Internet Explorer 10 và phiên bản mới hơn

  • Mozilla Firefox hoặc Google Chrome, với ClickOnce bổ trợ được cài đặt

Khi bạn lần đầu tiên xuất nội dung hoặc tạo báo cáo, khám phá điện tử tải xuống trình quản lý được cài đặt, mà báo cáo để và xuất nội dung SharePoint và Exchange vào máy tính cục bộ của bạn. Khi tải xuống một xuất khám phá điện tử, người dùng phải đăng nhập vào SharePoint bằng cùng một tài khoản họ đăng nhập vào trên máy khách. Nếu bạn nhận được cảnh báo yêu cầu chạy trình quản lý tải xuống hay không, chấp nhận cảnh báo và tiếp tục.

Xuất nội dung Khám phá Điện tử

 1. Nếu vụ việc của bạn chưa mở sẵn, trong Trung tâm Khám phá Điện tử, hãy bấm vào Vụ việc rồi bấm vào vụ việc mà bạn muốn xuất nội dung.

 2. Trong phần Tìm kiếm và Xuất, dưới Truy vấn, hãy bấm vào tên truy vấn bạn muốn xuất. Trên trang truy vấn, bạn có thể xem kích cỡ và nội dung sẽ được bao gồm trong mục xuất.

 3. Ở cuối trang truy vấn, hãy bấm Xuất.

 4. Nhập tên cho mục xuất. Theo mặc định, mục xuất được đặt tên giống như truy vấn cơ sở của mục xuất đó nhưng bạn có thể thay đổi tên.

 5. Trên trang xuất hiện, trong mục Tùy chọn, hãy chọn bất kỳ điều nào sau đây:

 6. Để loại bỏ nội dung Exchange trùng lặp, chẳng hạn như thông điệp email trùng lặp, hãy chọn loại bỏ nội dung Exchange trùng lặp.

 7. Để bao gồm phiên bản của tài liệu – nếu tổ chức của bạn theo dõi phiên bản – hãy chọn hộp kiểm Bao gồm các phiên bản cho tài liệu SharePoint.

 8. Để bao gồm các mục được mã hóa hoặc có định dạng không thể nhận ra, hãy chọn hộp kiểm Bao gồm các mục được mã hóa hoặc có định dạng không thể nhận ra.

 9. Bấm OK.

 10. Hãy bấm Tải xuống Kết quả.

 11. Nếu bạn đang xuất nội dung lần đầu tiên trên máy tính, bạn sẽ được nhắc cài đặt Trình quản lý Tải xuống Khám phá. Bấm Có.

 12. Khi bạn đã xuất xong, hãy bấm Đóng.

Đầu trang

Tạo báo cáo về nội dung đã xuất

Các báo cáo sẽ xác định nội dung Exchange và SharePoint, địa điểm của nó và thông tin khác, cũng như bất kỳ lỗi nào, chẳng hạn như nội dung không được xuất do các vấn đề lập chỉ mục tìm kiếm. Các báo cáo đó được tạo ở định dạng giá trị được phân tách bằng dấy phẩy, có thể được mở trong Excel hay được nhập vào nhiều kiểu chương trình khác.

Trong Microsoft Excel, bạn có thể kiểm tra thêm nội dung bằng cách sắp xếp và lọc các cột. Ví dụ, bạn có thể xem riêng các trang chiếu PowerPoint hoặc sắp xếp theo địa chỉ Web hoặc tác giả.

 1. Nếu vụ việc của bạn chưa mở sẵn, trong Trung tâm Khám phá Điện tử, hãy bấm vào Vụ việc rồi bấm vào vụ việc mà bạn muốn xuất nội dung.

 2. Trong phần Tìm kiếm và Xuất, dưới Truy vấn, hãy bấm vào tên truy vấn bạn muốn xuất.

 3. Ở cuối trang truy vấn, hãy bấm Xuất.

 4. Trên trang xuất hiện, trong mục Tùy chọn, hãy chọn bất kỳ điều nào sau đây. Các thiết đặt sẽ không ảnh hưởng đến bản thân báo cáo, nhưng báo cáo sẽ cho thấy thiết đặt sẽ ảnh hưởng như thế nào đến truy vấn của bạn:

 5. Để loại bỏ nội dung Exchange trùng lặp, chẳng hạn như thông điệp email trùng lặp, hãy chọn loại bỏ nội dung Exchange trùng lặp.

 6. Để bao gồm phiên bản của tài liệu – nếu tổ chức của bạn theo dõi phiên bản – hãy chọn hộp kiểm Bao gồm các phiên bản cho tài liệu SharePoint. Nếu nội dung đã xuất chứa nhiều thư viện theo dõi phiên bản và nhiều tác giả của bạn dùng tính năng lập phiên bản, điều này có thể làm tăng kích cỡ tệp của mục xuất.

 7. Để bao gồm các mục được mã hóa hoặc có định dạng không thể nhận ra, hãy chọn hộp kiểm Bao gồm các mục được mã hóa hoặc có định dạng không thể nhận ra.

 8. Trên trang xuất hiện, hãy bấm OK.

 9. Hãy bấm vào Tải xuống Báo cáo.

 10. Nếu bạn đang xuất nội dung lần đầu tiên trên máy tính, bạn sẽ được nhắc cài đặt Trình quản lý Tải xuống Khám phá. Bấm Có.

 11. Khi bạn đã xuất xong báo cáo, hãy bấm Đóng.

  Báo cáo sau đây (tệp Excel CSV) sẽ được tải về máy tính của bạn trong một thư mục có tên là báo cáo.

  • Exchange Index lỗi    Chứa một danh sách các thông điệp email mà không được lập chỉ mục cho tìm kiếm. Số lượng các mục được liệt kê trong báo cáo này bằng số unindexed mục đã được tải xuống với các kết quả tìm kiếm bạn đã chọn tùy chọn bao gồm các mục mà được mã hóa hoặc có định dạng không nhận ra khi bạn đã xuất kết quả tìm kiếm. Nếu đã xảy ra lỗi không chỉ mục hoặc nếu bạn không chọn tùy chọn bao gồm các mục mà được mã hóa hoặc có định dạng không nhận ra , báo cáo này sẽ trống.

  • Kết quả Exchange    Chứa một danh sách của mỗi thư email, trả về dưới dạng một kết quả tìm kiếm. Báo cáo này xác định dòng chủ đề, người nhận thư và người gửi, ngày tháng thư được gửi và nhận được, và kích cỡ của thư.

  • Xuất lỗi    Báo cáo này liệt kê bất kỳ lỗi nào đã xảy ra trong quá trình xuất.

  • Chỉ mục SharePoint lỗi

  • Kết quả SharePoint    Chứa một danh sách SharePoint mỗi mục trả về dưới dạng một kết quả tìm kiếm. Báo cáo này chứa thông tin chẳng hạn như kiểu tài liệu, tác giả tài liệu, tài liệu URL, URL và tên của trang web có tài liệu, và ngày khi tài liệu đã được sửa đổi lần cuối.

  Ghi chú: Nếu bạn không chọn tùy chọn bao gồm các mục mà được mã hóa hoặc có định dạng không nhận ra khi bạn xuất kết quả tìm kiếm hoặc chỉ cần tải xuống các báo cáo, các báo cáo lỗi chỉ mục tải xuống nhưng họ không có bất kỳ mục nhập. Này không có ý nghĩa không có bất kỳ lỗi nào lập chỉ mục. Nó chỉ có nghĩa là unindexed mục không được bao gồm trong yêu cầu để tải xuống các báo cáo.

Đầu trang

Tìm thêm thông tin về Khám phá Điện tử

Để biết thêm thông tin về trường hợp Khám phá Điện tử, hãy xem các bài viết sau:

Kịch bản: khám phá điện tử trong SharePoint Server 2013 và Exchange Server 2013

Thiết lập Trung tâm khám phá điện tử trong SharePoint Online

Lập kế hoạch và quản lý vụ việc Khám phá Điện tử

Thêm nội dung vào một khám phá điện tử chữ hoa và chỗ giữ lại nguồn

Tìm kiếm và dùng từ khóa trong Khám phá Điện tử

Mặc định được tìm kéo phần mở rộng tên tệp và phân tách các loại tệp trong SharePoint Server 2013

Tổng quan về tìm kéo và được quản lý thuộc tính trong SharePoint Server 2013

Tạo và chạy truy vấn Khám phá Điện tử

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×