Xuất liên hệ iCloud của bạn vào một tệp vCard (.vcf)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thực hiện các bước này nếu bạn muốn tải xuống bản sao của liên hệ của bạn từ iCloud. Sau khi bạn tải xuống bản sao của liên hệ của bạn vào một tệp, bạn có thể nhập liên hệ của bạn vào Outlook.

  1. Trên máy Mac của bạn, hãy mở iCloud.

  2. Mở menu hành động, sau đó chọn Chọn tất cả để đánh dấu tất cả các liên hệ của bạn cho xuất.

    Mở menu Hành động, sau đó chọn Chọn Tất cả.

  3. Mở menu hành động lại, và chọn xuất để sao chép liên hệ của bạn vào một tệp .vcf. (Liên hệ của bạn vẫn sẽ có sẵn trong tài khoản iCloud.)

    Chọn menu Hành động, sau đó chọn Xuất.

  4. Bây giờ liên hệ của bạn được sao chép vào vcf tệp, bạn có thể chuyển đổi chúng vào một tệp csv và sau đó nhập chúng vào Outlook cho windows.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Nhập và xuất email, liên hệ và lịch Outlook

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×