Xuất liên hệ của bạn từ Outlook và dùng chúng trong Gmail của Google

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn xem và dùng liên hệ Outlook của bạn trong Google Gmail, xuất chúng từ Outlook, và sau đó nhập chúng vào Google Gmail. Nó không phải là một lần bấm nút nhưng không có trình hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn qua từng bước.

Ghi chú: Bạn chỉ có thể xuất các liên hệ trong danh sách liên hệ của bạn, không phải là các liên hệ trong sổ địa chỉ của bạn, bao gồm mọi người từ danh sách địa chỉ toàn cục của công ty của bạn (GAL) và các loại danh sách địa chỉ, chẳng hạn như thư mục internet Giao thức Truy nhập Danh mục Hạng nhẹ (LDAP) .

Xuất liên hệ từ Outlook

 1. Trong Outlook, bấm Tệp > Tùy chọn > Nâng cao.

  Bấm Tệp, tùy chọn, Nâng cao

 2. Bên dưới xuất, hãy bấm xuất.

  các tùy chọn nâng cao trong outlook - xuất

 3. Trên trang đầu tiên của trình hướng dẫn xuất và nhập, hãy bấm xuất ra tệp, sau đó bấm tiếp theo.

  Trình hướng dẫn Xuất Outlook - Xuất ra tệp

 4. Bấm Các Giá trị Phân tách bằng Dấu phẩy, rồi bấm Tiếp.

 5. Trong danh sách thư mục, bấm vào thư mục liên hệ bạn muốn xuất và sau đó bấm tiếp theo.

  Trình hướng dẫn Xuất trong Outlook - Chọn Liên hệ

 6. Chọn một vị trí trên máy tính của bạn để tạm thời lưu tệp, hoặc dùng tên mặc định hoặc nhập tên tùy chỉnh cho tệp đã xuất, sau đó bấm tiếp theo.

  Ghi chú: Bạn có thể xóa bỏ tệp này sau khi nhập liên hệ của bạn vào Google Gmail.

 7. Nếu bạn muốn thay đổi cách thông tin liên hệ được lưu trong tệp, bấm Trường tùy chỉnh bản đồ.

  Ghi chú: Nếu nút Bản đồ tùy chỉnh trường không sẵn dùng, bên dưới hành động sau đây sẽ được thực hiện, hãy đảm bảo hộp nhập được chọn

 8. Bấm Hoàn tất.

Nhập liên hệ của bạn vào Google Gmail

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Gmail của bạn.

 2. Bấm Gmail>liên hệ.

  google gmail - bấm vào liên hệ

 3. Bấm hơn >nhập.

  Google Gmail - Bấm vào Thêm, nhập liên hệ

 4. Bên dưới Nhập liên hệ, bấm duyệt.

  Google Gmail - hộp thoại nhập liên hệ

 5. Chọn tệp bạn đã xuất trong bước 6 trong thủ tục trước đó, sau đó bấm nhập.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×