Xuất khẩu thông tin nguồn dữ liệu được liên kết với Excel

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có bao giờ muốn có danh sách đẹp tất cả các nguồn dữ liệu được nối kết từ ứng dụng cơ sở dữ liệu Access của bạn xuất vào Excel? Nếu bạn đang làm việc trên một ứng dụng Access phức tạp, ví dụ, bao gồm các nối kết đến nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, nó có thể hữu ích nếu bạn có một danh sách đẹp tất cả các nguồn dữ liệu khác nhau và kiểu của họ. Danh sách đã xuất này có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn đang làm việc trên một ứng dụng Access, bạn không được thiết kế. Với Access 2016, bạn sẽ tìm thấy nhiệm vụ này dễ dàng hơn bằng cách dùng chức năng được cài sẵn trong hộp thoại quản lý bảng nối kết.

Mở hộp thoại quản lý bảng nối kết trong Access 2016 bằng cách bấm Dữ liệu ngoài > Quản lý bảng nối kết. Chọn nguồn dữ liệu được nối kết bạn muốn danh sách rồi bấm xuất sang Excel.

Hộp thoại Trình quản lý bảng đã liên kết trong Access với nút Xuất sang Excel được chọn.

Access sẽ nhắc bạn cho một vị trí để lưu sổ làm việc Excel. Sau khi bạn cung cấp lưu vị trí, Access sẽ hiển thị thông tin nguồn dữ liệu được nối kết vào sổ làm việc mới. Bạn sẽ thấy tên của nguồn dữ liệu được nối kết, thông tin nguồn và kiểu nguồn dữ liệu.

Sổ làm việc Excel hiển thị thông tin bảng đã nối kết từ Access

Lưu ý: Hộp thoại quản lý bảng nối kết không sẵn dùng khi thiết kế ứng dụng web Access.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×