Xuất ghi chú dưới dạng PDF trong OneNote Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn chia sẻ một số ghi chú của bạn với người khác, nhưng không muốn đặt cho bất kỳ ai khác đầy đủ quyền truy nhập vào sổ ghi chép của bạn, bạn có thể xuất ghi chú của bạn dưới dạng tệp Adobe PDF (định dạng tài liệu di động).

Trong khi xuất ghi chú sang tệp PDF không được từ OneNote Online, bạn có thể dùng ứng dụng OneNote trên máy tính trên PC chạy Windows của bạn hoặc trên máy Mac của bạn để thực hiện điều này. Để biết thêm thông tin, hãy xem một trong các thao tác sau:

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×