Xuất ghi chú dưới dạng PDF

Nếu bạn muốn chia sẻ một số ghi chú của mình nhưng không muốn để người khác truy nhập đầy đủ vào tất cả ghi chú, bạn có thể xuất ghi chú dưới dạng Adobe PDF (định dạng tài liệu di động). Ví dụ: bạn có thể muốn chia sẻ bản phân phát với đồng nghiệp không có OneNote hoặc không cần xem mọi thông tin khác trong sổ tay của bạn. Hoặc có thể bạn cần nộp ghi chú công việc cùng với một báo cáo. Lưu ghi chú dưới dạng PDF sẽ hữu ích trong những trường hợp này.

Ghi chú:  Khi bạn chia sẻ sổ tay với người khác, ai truy nhập vào cũng có thể sửa nội dung, thêm thông tin và thực hiện các thay đổi. Khi bạn lưu dưới dạng PDF, bạn lưu ảnh tức thời tĩnh các ghi chú của mình. Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện trong OneNote sau này sẽ không làm thay đổi trong tệp PDF.

  1. Trên trang bạn muốn xuất, hãy bấm Tệp > Xuất.

  2. Ở mục Xuất Hiện thời, hãy chọn những gì bạn muốn xuất.

  3. Chọn PDF (*pdf) và bấm Xuất.

    Bạn có thể xuất ghi chú sang các định dạng khác như tài liệu PDF, XPS hoặc Word.

  4. Trong hộp thoại Lưu như, hãy chọn nơi bạn muốn lưu tệp.

  5. Đặt tên cho tệp và bấm Lưu.

Mẹo: Nếu bạn muốn có thể làm việc trên cùng ghi chú hoặc sổ ghi chép với người khác, thay vì chỉ chia sẻ ảnh tức thời tĩnh của ghi chú, thì bạn có thể chia sẻ sổ ghi chép trên OneDrive. Nếu không muốn tạo PDF, thì bạn có thể gửi email hoặc in ghi chú, hoặc chia sẻ ghi chú trong cuộc họp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×