Xuất dữ liệu dBASE

Xuất dữ liệu dBASE

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

dBASE là một trong các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu gốc và định dạng tệp dBASE (.dbf) đã khoảng thời gian dài. Microsoft Access hỗ trợ xuất sang các định dạng tệp dBASE: dBASE III, dBASE IV, dBASE 5 và dBASE 7.

Xuất dữ liệu vào một tệp dBASE

Hỗ trợ dBASE ghi chú    có các yêu cầu sau đây:

 • Thuê bao Office 365    Nếu bạn là một thuê bao Office 365, đảm bảo rằng bạn có phiên bản mới nhất của Office. Nếu bạn là một chuyên gia trình Cập Nhật Office 365 quản lý CNTT, hãy xem kênh bản phát hành trang để tìm hiểu bản Cập Nhật nào được cung cấp trong mỗi kênh

 • Office 2016    Cài đặt các bản Cập Nhật sau đây trong thứ tự: tháng 2, 2017, Cập Nhật dành cho Office 2016 (KB3115501)Cập Nhật tháng 2, 2017, Access 2016 (KB3178700).

 • Phiên bản Office 2016 Click-to-Run    Cập nhật tự động được áp dụng.

 1. Chọn Dữ liệu ngoài, trong nhóm xuất hãy chọn Thêm, sau đó chọn dBASE tệp.

 2. Trong hộp thoại xuất – dBASE tệp , hãy chọn duyệt.

 3. Trong hộp thoại Lưu tệp , định vị thư mục và nhập tên trong hộp tên tệp .

 4. Định dạng tệp mặc định là dBASE III. Để thay đổi thành dBASE IV hoặc dBASE 5, hãy chọn một định dạng tệp từ hộp lưu dưới dạng . Mặc dù dBASE 7 không được liệt kê, dBASE 5 và DBASE 7 là thiết phải cùng định dạng tệp.

 5. Bấm Lưu.

 6. Trong hộp thoại xuất – dBASE tệp , bạn cũng có thể chọn định dạng tệp dBASE từ hộp định dạng tệp .

 7. Chọn OK.

 8. Hoặc bạn có thể lưu các bước xuất. Để biết thêm thông tin, hãy xem chạy nhập đã lưu hoặc xuất thao tác.

Kết quả, tệp dBASE sẽ được tạo trong vị trí và định dạng tệp bạn đã xác định.

Access 2013 không hỗ trợ dBASE

Xuất sang dBASE không được hỗ trợ trong Access 2013. Để làm việc với các tệp dBASE, hãy cân nhắc việc nâng cấp lên một thuê bao Office 365. Xuất sang dBASE sẵn dùng trong các phiên bản thuê bao Office 365 của Access.

Hãy thử phiên bản mới của Outlook

Xuất dữ liệu vào một tệp dBASE

 1. Chọn Dữ liệu ngoài, trong nhóm xuất hãy chọn Thêm, sau đó chọn dBASE tệp.

 2. Trong hộp thoại xuất – dBASE tệp , hãy chọn duyệt.

 3. Trong hộp thoại Lưu tệp , định vị thư mục và nhập tên trong hộp tên tệp .

 4. Định dạng tệp mặc định là dBASE III. Để thay đổi thành dBASE IV hoặc dBASE 5, hãy chọn một định dạng tệp từ hộp lưu dưới dạng . Mặc dù dBASE 7 không được liệt kê, dBASE 5 và DBASE 7 là thiết phải cùng định dạng tệp.

 5. Bấm Lưu.

 6. Trong hộp thoại xuất – dBASE tệp , bạn cũng có thể chọn định dạng tệp dBASE từ hộp định dạng tệp .

 7. Chọn OK.

 8. Hoặc bạn có thể lưu các bước xuất. Để biết thêm thông tin, hãy xem chạy nhập đã lưu hoặc xuất thao tác.

Kết quả, tệp dBASE sẽ được tạo trong vị trí và định dạng tệp bạn đã xác định.

Xuất dữ liệu vào một tệp dBASE

 1. Chọn Dữ liệu ngoài, trong nhóm xuất hãy chọn Thêm, sau đó chọn dBASE tệp.

 2. Trong hộp thoại xuất – dBASE tệp , hãy chọn duyệt.

 3. Trong hộp thoại Lưu tệp , định vị thư mục và nhập tên trong hộp tên tệp .

 4. Định dạng tệp mặc định là dBASE III. Để thay đổi thành dBASE IV hoặc dBASE 5, hãy chọn một định dạng tệp từ hộp lưu dưới dạng . Mặc dù dBASE 7 không được liệt kê, dBASE 5 và DBASE 7 là thiết phải cùng định dạng tệp.

 5. Bấm Lưu.

 6. Trong hộp thoại xuất – dBASE tệp , bạn cũng có thể chọn định dạng tệp dBASE từ hộp định dạng tệp .

 7. Chọn OK.

 8. Hoặc bạn có thể lưu các bước xuất. Để biết thêm thông tin, hãy xem chạy nhập đã lưu hoặc xuất thao tác.

Kết quả, tệp dBASE sẽ được tạo trong vị trí và định dạng tệp bạn đã xác định.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×