Xoay hoặc đảo hình dạng đồ họa SmartArt

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thay đổi vị trí của hình dạng trong Word, Excelhoặc PowerPoint bằng cách xoay hoặc đảo ngược chúng. Đảo ngược hình dạng được cũng được gọi là tạo ảnh phản chiếu hoặc đảo. Khi bạn xoay nhiều hình dạng, họ không được xoay theo nhóm, nhưng thay vào đó mỗi hình dạng riêng lẻ được xoay quanh trung tâm của chính nó. Bạn có thể áp dụng xoay 3-D cho đồ họa Đồ họa SmartArt , hoặc bật của bạn Đồ họa SmartArt vào ảnh, để bạn có thể xoay hoặc đảo nó như một đối tượng, ví dụ: nếu bạn muốn để tạo ảnh phản chiếu để tạo một áo thun chuyển.

Nếu bạn muốn xoay hoặc đảo một hình dạng, thay vì Đồ họa SmartArt hình dạng, hãy xem xoay hoặc đảo ảnh, hình dạng hoặc WordArt.

Bạn muốn làm gì?

Xoay hình dạng đồ họa SmartArt bất cứ góc nào

Xoay hình dạng đồ họa SmartArt 90 độ

Áp dụng một xoay 3-D cho hình dạng đồ họa SmartArt

Lật hình đồ họa SmartArt

Xoay hoặc đảo toàn bộ một đồ họa SmartArt

Xoay hình dạng đồ họa SmartArt bất cứ góc nào

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn xoay.

  Nếu bạn muốn xoay hình lớn mà được thực hiện các kết hợp hình liên kết, hãy chọn tất cả các hình dạng để tạo nên hình lớn hơn. Để chọn nhiều hình dạng, bấm hình đầu tiên, nhấn CTRL, sau đó bấm vào hình dạng bổ sung.

  Bố trí Danh sách Điểm nhấn có Hình ảnh Uốn cong hiển thị các hình liên kết đã chọn
  Hình 1: Rẽ nhánh bố trí danh sách điểm nhấn hình ảnh hiển thị hình liên kết đã chọn trong đồ họa SmartArt
 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Kéo núm điều khiển xoay theo hướng mà bạn muốn xoay hình dạng.

   Núm điều khiển xoay

   Mẹo: Để giữ góc xoay của hình dạng 15 độ góc, nhấn giữ phím SHIFT trong khi bạn kéo núm điều khiển xoay.

  • Nhấn phím ALT + tab bên phải hoặc mũi tên trái.

   Điều này sẽ xoay hình dạng theo hướng mong muốn 15 độ. Để xoay hình dạng 1 bậc, Giữ phím CTRL vào chính trong khi nhấn ALT + ở bên phải hoặc mũi tên trái phím.

Đầu trang

Xoay hình dạng đồ họa SmartArt 90 độ

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn xoay.

  Nếu bạn muốn xoay hình lớn mà được thực hiện các kết hợp hình liên kết, hãy chọn tất cả các hình dạng để tạo nên hình lớn hơn. Để chọn nhiều hình dạng, bấm hình đầu tiên, nhấn CTRL, sau đó bấm vào hình dạng bổ sung.

  Bố trí Danh sách Điểm nhấn có Hình ảnh Uốn cong hiển thị các hình liên kết đã chọn
  Hình 2: Rẽ nhánh bố trí danh sách điểm nhấn hình ảnh hiển thị hình liên kết đã chọn trong đồ họa SmartArt
 2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , hãy bấm xoay.

  Ảnh tab Định dạng Công cụ SmartArt

  Nếu không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để xoay hình 90 độ về bên phải, hãy bấm xoay phải 90 °.

  • Để xoay hình 90 độ sang bên trái, hãy bấm xoay trái 90 °.

Đầu trang

Áp dụng một xoay 3-D cho hình dạng đồ họa SmartArt

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn áp dụng một xoay 3-D cho.

  Nếu bạn muốn xoay hình lớn mà được thực hiện các kết hợp hình liên kết, hãy chọn tất cả các hình dạng để tạo nên hình lớn hơn. Để chọn nhiều hình dạng, bấm hình đầu tiên, nhấn CTRL, sau đó bấm vào hình dạng bổ sung.

  Bố trí Danh sách Điểm nhấn có Hình ảnh Uốn cong hiển thị các hình liên kết đã chọn
  Hình 3: Rẽ nhánh bố trí danh sách điểm nhấn hình ảnh hiển thị hình liên kết đã chọn trong đồ họa SmartArt
 2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm Hiệu ứng hình dạng.

  Ảnh nhóm Kiểu Hình

 3. Chỉ đến xoay 3-D, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để áp dụng một xoay 3-D, hãy bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để tùy chỉnh góc quay 3-D, bấm Tùy chọn xoay 3-D, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Lưu ý: Để loại bỏ một xoay 3-D, hãy bấm vào hình thu nhỏ dưới Không xoay.

Đầu trang

Lật hình đồ họa SmartArt

 1. Bấm vào hình dạng mà bạn muốn lật.

  Nếu bạn muốn lật hình lớn mà được thực hiện các kết hợp hình liên kết, hãy chọn tất cả các hình dạng để tạo nên hình lớn hơn. Để chọn nhiều hình dạng, bấm hình đầu tiên, nhấn CTRL, sau đó bấm vào hình dạng bổ sung. Mỗi hình dạng riêng lẻ được lộn, liên kết không tập hợp các hình dạng.

  Bố trí Danh sách Điểm nhấn có Hình ảnh Uốn cong hiển thị các hình liên kết đã chọn
  Hình 4: Rẽ nhánh đồ họa smartart kiểu danh sách điểm nhấn ảnh cho thấy hình liên kết đã chọn
 2. Bên dưới Công cụ SmartArt, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , hãy bấm xoay.

  Ảnh tab Định dạng Công cụ SmartArt

  Nếu không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn đồ họa SmartArt.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để đảo ngược hình theo chiều dọc, hãy bấm Lật dọc.

  • Để đảo ngược hình theo chiều ngang, bấm Lật ngang.

Đầu trang

Xoay hoặc đảo toàn bộ một đồ họa SmartArt

 1. Bấm Đồ họa SmartArt để chọn nó.

 2. Nhấn CTRL + X để cắt Đồ họa SmartArt.

 3. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

 4. Bấm Ảnh (PNG) hoặc Ảnh (JPEG), sau đó bấm OK để chuyển đổi của bạn Đồ họa SmartArt vào một đối tượng đồ họa.

 5. Bấm đồ họa của bạn để chọn nó và sau đó, bên dưới Công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , hãy bấm vào nút xoay.

  Nút Xoay

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để xoay vào đồ họa bằng 90 độ, hãy bấm Xoay phải hoặc Trái xoay.

  • Để lật vào đồ họa theo chiều ngang, bấm Lật ngang.

  • Để lật vào đồ họa theo chiều dọc, hãy bấm Lật dọc.

   Lưu ý: Để xoay đồ họa bất cứ góc nào, hãy kéo núm điều khiển xoay theo hướng mà bạn muốn xoay hình dạng.

Đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×