Xoay hoặc đảo ảnh, hình dạng, hộp văn bản hoặc WordArt trong Excel 2007

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi vị trí của hình dạng hoặc đối tượng khác bằng cách xoay hoặc đảo ngược chúng. Đảo ngược hình dạng được cũng được gọi là tạo ảnh phản chiếu hoặc đảo.

Xoay ảnh, hình dạng, hộp văn bản hoặc WordArt

Ghi chú: Khi bạn xoay nhiều hình dạng, mỗi hình dạng sẽ xoay quanh điểm trung tâm của riêng nó thay vì xoay theo nhóm.

Xoay bất cứ góc nào

 1. Bấm hình ảnh, hình dạng, hộp văn bảnhoặc Chữ nghệ thuật mà bạn muốn xoay.

 2. Thực hiện một trong các thao tác sau đây:

  • Kéo núm điều khiển xoay theo hướng mà bạn muốn xoay hình dạng.

   Núm điều khiển xoay
   Hãy bấm điểm điều khiển xoay ở phía trên của đối tượng rồi kéo theo hướng mà bạn muốn.

   Ghi chú: Để giữ góc xoay 15 độ, hãy nhấn và giữ SHIFT trong khi kéo núm điều khiển xoay.

  • Thực hiện một trong các thao tác sau để xác định vị trí xoay chính xác:

   • Để xoay ảnh, bên dưới Công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , hãy bấm xoay, bấm Thêm tùy chọn xoay, và sau đó trên tab kích cỡ , hãy nhập góc độ mà bạn muốn xoay đối tượng trong hộp xoay .

    Tab Công cụ Ảnh

    Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ ảnh hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn chọn ảnh.

   • Để xoay hình dạng, hộp văn bản hoặc WordArt, bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm xoay, hãy bấm Thêm tùy chọn xoay, và sau đó trên tab kích cỡ , hãy nhập góc độ mà bạn muốn xoay đối tượng trong hộp xoay .

    Ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

    Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ vẽ hoặc tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một hình dạng, hộp văn bản hoặc WordArt.

Xoay 90 độ về bên trái hay 90 độ về bên phải

 1. Bấm hình ảnh, hình dạng, hộp văn bảnhoặc Chữ nghệ thuật mà bạn muốn xoay.

 2. Thực hiện một trong các thao tác sau đây:

  • Để xoay ảnh, bên dưới Công cụ ảnh, hãy bấm tab định dạng .

   Tab Công cụ Ảnh

   Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ ảnh hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn chọn ảnh.

  • Để xoay hình dạng, hộp văn bản hoặc WordArt, bên dưới Công cụ vẽ, hãy bấm tab định dạng .

   Ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

   Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ vẽ hoặc tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một hình dạng, hộp văn bản hoặc WordArt.

 3. Trong nhóm Sắp xếp, hãy bấm Xoay rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để xoay đối tượng 90 độ sang bên phải, hãy bấm Xoay Phải 90°.

  • Để xoay đối tượng 90 độ sang bên trái, hãy bấm Xoay Trái 90°.

Mẹo: Để xoay một đồ họa SmartArt, sao chép vào đồ họa SmartArt, dán thành ảnh và rồi xoay ảnh.

Đầu trang

Lật ảnh, hình dạng, hộp văn bản hoặc WordArt

Khi bạn lật một hình dạng hoặc đối tượng khác, bạn sẽ tạo một ảnh đảo ngược của hình dạng hoặc đối tượng đó.

Mẹo: Bạn có thể tạo một ảnh phản chiếu của một đối tượng bằng cách sao chép đối tượng đó rồi sau đó lật đối tượng này. Kéo đối tượng lặp vào vị trí sẽ phản chiếu đối tượng gốc.

 1. Bấm hình ảnh, hình dạng, hộp văn bảnhoặc Chữ nghệ thuật mà bạn muốn lật.

 2. Thực hiện một trong các thao tác sau đây:

  • Để lật ảnh, bên dưới Công cụ ảnh, hãy bấm tab định dạng .

   Tab Công cụ Ảnh

   Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ ảnh hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn chọn ảnh.

  • Để lật hình dạng, hộp văn bản hoặc WordArt, bên dưới Công cụ vẽ, hãy bấm tab định dạng .

   Ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

   Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ vẽ hoặc tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một hình dạng, hộp văn bản hoặc WordArt.

 3. Trong nhóm Sắp xếp, hãy bấm Xoay rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đảo ngược đối tượng theo chiều dọc, hãy bấm Lật dọc.

  • Để đảo ngược đối tượng theo chiều ngang, bấm Lật ngang.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×