Chèn bảng, ảnh & hình nền mờ

Xoay ảnh hoặc hình

Xoay ảnh hoặc hình

  1. Chọn ảnh hoặc hình.

  2. Bên dưới Công cụ vẽ (hoặc Công cụ ảnh nếu bạn đang xoay ảnh), trên tab Định dạng, hãy bấm vào Xoay, rồi bấm vào Xem thêm tùy chọn xoay.

    Xem thêm tùy chọn xoay trên dải băng Word

  3. Nhập độ lớn góc bạn muốn xoay đối tượng trong hộp Xoay.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×